Kosova Türklerinin Unutulmaz Lideri: Süleyman Brina

Kosova Türklerinin Unutulmaz Lideri: Süleyman Brina-Nuri BRİNA – Kosova /Turkishforum-A.Türer Yener

Süleyman Brina, 1935 – 1994 yıllarında yaşamıştır. Kosova’da yaşayan Türk toplumunun haklarının verildiği 1951 yılı Kosova Türkleri için bir dönüm noktası olarak düşünürsek elli yıllık bir zaman dilimi içerisinde bu topraklarda Türk kültürü, eğitimi, sanatı ve diğer alanlarda verdiği hizmetler tartışılmazdır. Türk toplumunun ayakta kalması, dilin, gelenek ve göreneklerin yaşatılması, eğitimde olmuş olan sorunların üstesinden gelinebilmesi için mücadele vermiş şahsiyetlerden birisidir.

1952-56 yıllarında Üsküp’te öğretmen okulunu bitiren ilk Türk öğrencilerdendi. Daha sonra 1958-63 Belgrad, Şarkiyat Bölümünden mezun olan ilk üniversite mezunlarından biri oldu. Tan gazetesi deyince akla Süleyman Brina gelmektedir. O dönemde Kosova’da Türkçe yayınlanan bir gazete yoktu. Türkleri bilinçlendirmek ve seslerini duyurmak için 1969 yılında Tan gazetesi kurdu. Eğitimde eksiklikleri görmüş ve yaptığı çalışmalarla 1972 yılında Türkiye’den ders kitapları getirmiştir. Bunların dışında ilmiyle, fikirleriyle; araştırmacı ve yazarlara da yön vermiştir. Aynı zamanda Doğru Yol derneğinin kurucularından biriydi. Kosova’da Türkleri siyasette temsil eden üst düzey görevlerde yer alan bir aydındı. 1973-1978 yılları arasında Prizren Belediyesi ilk Türk başkan yardımcısı görevinde bulunmuştur. Öğretmenlikten siyasete atılınca Türk halkının sorunlarıyla ciddi bir şekilde ilgilenmeye başlamıştır. Siyasi görevlerde bulunurken, Türk halkının sorunlarını çözüme ulaşması için somut adımlar atmıştır. Türkiye ile yıkılmaz köprüler kurulması için büyük çaba sarf etmiştir.

Görevleri süresince dürüstlüğü temel ilke edinmiştir. Hiçbir zaman çıkarı peşinde koşmamış, sözünün eri olduğunu arkadaşları söylemiştir. Hep birlikten yana olmuştur. Sadece Türkler değil, Kosova’da yaşayan diğer topluluklar arasında da sevilip, değer verilen bir kişiydi. Kosova Türkleri Süleyman Brina’yı yaptığı çalışmalarına bakarak bir ”abi”, bir ”lider” gibi gibi gördü. Atatürk sevdalısı olduğu bilinmektedir. Atatürk ile ilgili fikir ve duygularını “Ata Dedim Ata Dedim” şiirine yansıttı. Hayatında hep ilkleri yaşadığını söyleyebiliriz.

Süleyman Brina, Kosova’ da 1991’li yıllarda gelişen olumsuz olaylar neticesinde Sırplar tarafından nedensiz olarak işinden uzaklaştırılmıştır. İşsiz kalmasının ardından kısa bir süre sonra hastalanan Süleyman Brina 05.12.1994 günü vefat etmiştir. 1996 yılından bu yana Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği tarafından, uluslararası toplumda, Türk kültürü ve sanatı alanında katkısı geçen şahsiyetlere, “Uluslararası Süleyman Brina Türk Kültürü ve Hizmet Ödülü” verilmektedir.

Süleyman Brina’nın Ata Dedim Ata Dedim Şiiri


Ata dedim Türkiye dedim
Ata dedim Asker dedim
Ata dedim Avrupa dedim
Ata dedim Köprü dedim

Ata dedim Sina dedim
Ata dedim Sinan dedim
Ata dedim Yunus dedim
Ata dedim Uygarlık dedim

Ata dedim Çanakkale dedim
Ata dedim Samsun dedim
Ata dedim Anadolu dedim
Ata dedim Özgürlük dedim

Ata dedim Kocacık dedim
Ata dedim Manastır dedim
Ata dedim Balkanlar dedim
Ata dedim Barış dedim

Ata dedim Irmaklar dedim
Ata dedim Denizler dedim
Ata dedim Gökler dedim
Ata dedim Gözler dedim

Ata dedim Mustafa dedim
Ata dedim Kemal dedim
Ata dedim Ata dedim
Ata dedim Türk dedim

Nuri BRİNA – Kosova

A.Türer YENER tarafından

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu. - İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi. - Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde terhis oldu. - 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı. - 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. - 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir. - 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım. Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım. - 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı, Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır. - Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım. Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir. - A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır. - 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur. - A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır. A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur. - Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur. - Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur - A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir. -Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım. -2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.