Türk halkının yüzde kaçı hala Tengricilikten etkileniyor?


Okuma Süresi: 2 Dakika

%99‘u.

Milletler asla eski geleneklerini tamamen terk etmez. Türk İslam’ı Tengricilik’in birçok öğesine sahiptir.

Türkler hala 7 ve 40 gün sonra ölenin ardından “Mevlid” okuyor. Bu adet Tengricilik ritüelinden gelir. Eski Türkler bunu ölünün ruhunu rahatlatmak ve evden kovmak için yapıyorlardı.

Kurşun eritme, Türkiye’de hala çok yaygın olan bir şaman ritüelidir.

Evlilik töreninde gelin ve damadı kırmızı bez ile bağlamak da bir şaman geleneğidir.

Mezarlığa giden yolda selvi ağaçları

Özel mezar taşları yazmak ve tasarlamak Orta Asya’dan gelen bir başka gelenektir.

“Yukarıda Allah var.” veya Tanrıya atıfta bulunmak istediğinizde gökyüzüne bakmak Göktengri inancıdır. İslam’da Tanrı her yerdedir.

“Yerin Kulağı var.” Göktengri inancına göre Erlik Han yeraltında yaşar ve çocukları sizi dinleyerek ona anlatır.

Vampir / Obur, Hortlak, Tekboynuzlu at Türk mitolojisinden gelen yaratıklardır.

7-40 ve 52 sayıları bir nevi “kutsal”dır. Çünkü Göktengri, gökyüzünün 7., 40. ve 52. seviyelerinde yaşıyor. Farklı Türk boyları bu üç sayıdan birini kullanmışlardır.

Çocuğa “Satılmış”, “Atılmış” gibi isimler vermek, bir “ruh”un sizden intikam almak istediğini düşünüyorsanız veya size kızgınsa yapacağınız bir iştir. Ruhlara “Bu çocuğa zarar verme” bu benim değil, onu yeni aldım, demiş olursunuz.

”Üç harfliler” (cinlere göndermeler) veya “Adını söyleme gelirler” gibi inanışlar Tengricilik’den gelmektedir. “Ruhların” isimlerini bildiğine ve siz isimlerini söylediğiniz zaman duyup geleceklerine inanılır. “Kurt” Türkçede anlamsız bir kelimedir. “Börü” yerine güvenli kullanabilmek için yaratılmıştır.

Duvara kılıç veya herhangi bir demir malzeme asmak. Paganlar, Demir’in kötü ruhları korkutma gücüne sahip olduğuna inanıyordu. Bu demir, silah şeklinde ise daha etkiliydi.

Birinin arkasına su dökmek. Doğrudan pagan adetidir.

Yeni doğum yapan bir kadına kırmızı bir şey özellikle kurdele vermek onu “El Karısı” ndan koruyacaktır.

“İlahiler”. Türk Tengriciliğinin müzik ritüellerinin devamıdır. Müslüman Arapların hala müzik hakkında yasak, günah ya da tavsiye edilmez şeklinde tartışmaları sürmektedir.

Uluyan köpek kötü haber demektir. Tengricilikte köpekler kötü ruhları görebilir. Uluyan bir köpek, etrafınızda kötü ruhların olduğu anlamına gelir.


“Türk halkının yüzde kaçı hala Tengricilikten etkileniyor?” için bir cevap

  1. Ne kadar Türk olduğumuzu Atamızdan öğrenmişiz… unutmuşuz! Tanrı ceza olarak üç harfliyi gönderdi; özümüze dönüyoruz! TTK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Editöre mesaj gönder ya da yazıya yorum yap.
Bugün Gündem

Son Gelen Mesajlar

  1. Hedef karanlık çağlara dönmek olduğundan insanımızın karanlığa alışması gerekir.Mevcut uygulama maksada uygundur (Desek mi aceb..)

Son Yazılar

Message Turkish Forum on WhatsApp

https://wa.me/message/2RSZA7ULJ4EXD1

Turkish Forum, içeriklerin arşivlenmesi, yazarların yazılarının sizlere ulaştırılması için bilgisayar altyapısına yatırım yapmaktadır. Bu hizmetlerimizden memnun iseniz QR kodunu kullanarak bağış yapabilirsiniz.