Efqanıstan

Aşağıda Efqanıstan haqqında uzman terefinden yazılmış ibretlik yazını gonderirem

Dr. Öğretim Üyesi Nasiruddin MAZHARİ’nin
(İslami İlimler Fakültesi/Karaman) Taliban ile ilgili değerlendirmesidir.
Nasirüddin MAZHARİ, TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın bursuyla 2005 yılında Konya N.E.Ünv. İlahiyat Fakültesinde Lisans Eğitimine başladı. Yüksek Lisans ve Doktorasını da aynı fakültede tamamladı. İleri düzeyde Farsça, Urduca, Arapça, Peştunca ve Türkçe bilen Mazhari, şu an Karaman İslami İlimlerde Dr. Öğretim üyesi.
İyi bir hafız, aynı zamanda çok güzel bir Kur’an okuyucusu da olup Talibanla ilgili görüşleri aşağıdadır:

Taliban Değişti Mi?
Taliban değişti diyenleri görünce şu söz aklıma geliveriyor: أمسيت كرديا و أصبحت عربيا (Kürt olarak uyudum, Arap olarak uyandım). Arapların bir atasözü şöyle: أهل مكة أدرى بشعابها Türkçede bunun karşılığı şu olmalı: (çoban güttüğü koyunun huyunu bilir). Ben hem Afganistan hem Pakistan medreselerini iyi tanıyan ve oralarda zaman geçiren birisi olarak konuşuyor ve yazıyorum. 2015 yılında Rize’de bir uluslararası Sempozyumda Taliban ile ilgili bildiri sundum. Aynı yılda onlar ile ilgili bir kitabı Farsçadan Türkçeye tercüme ettim. Amerikancı da değilim, Şii de değilim, eski yönetimi de savunmuyorum. Afganistan, Pakistan ve Türkiye’de eğitim görmüş bir ilahiyatçı olarak Taliban ile ilgili şunu diyorum: (lütfen Taliban değişti demeyin, siyaset değişti deyin). Türkiye medyasında ve sosyal paylaşımlarında Taliban ile ilgili birçok konuşmayı izleyince, duyunca, okuyunca sıradan insanların aşı ile ilgili konuşmaları aklıma geliveriyor, aynı zamanda Türk toplumunun Afganistan ve Pakistan bölgesinden fikri olarak ne kadar uzak kaldıklarını görüyor ve üzülüyorum. Bazı konuşmalar ve paylaşımlar iyi niyetlidir, bazıları salt duygusal olup hiçbir realiteye dayanmıyor maalesef.

Şimdi özet olarak Taliban’ın bazı özelliklerini, değişip değişmediklerini size maddeler halinde yazacağım:

1. Din anlayışları çok yüzeyseldir. Şeriatın asıl hedefi olan can güvenliği, mal güvenliği, namus güvenliği, aklın korunması vb. ulvi hedeflerden çok uzaklar. Şeriattan anladıkları sadece taşlama, el kesme, ayak kesme, kırbaçlama gibi şeylerdir. Özellikle de onların şeriat ekseninde kadın vardır. Kadının giyimi, kuşamı, oturuşu, kalkışı, konuşması vesaire… millet bu savaşta açlıktan ölürken bunlar eskiden yaptıkları gibi şu birkaç gün içinde onlarca kişinin eli ayağını şeriat adı altında kesmişler, eşeklere ters bindirerek şehirlerde dolaştırmışlardır. Dolayısıyla şeriat onların gözünde siyasi, ekonomik, toplumsal refah değil kadının bizzat kendisidir.

2. Taliban’ı çatı isim olarak kabul etmek lazım. Bu çatı altında Elkaide Örgütü, Hakkani Örgütü, Özbekistan özgürlükçü örgütü, Ceyş-i Muhammed, Sipah-i Sahabe ve diğerleri mevcuttur. Özellikle de Selefi meşrebe sahip olan Elkaide örgütü ile Hakkkani örgütü Afganistan’da yüzlerce kanlı intihar saldırılarını üstlenmiş örgütlerdir. Ayrıca bu örgütleri Pakistan devleti Hindistan’a karşı Keşmir’de her zaman kullanmış; hala da kullanmaktadır. Bu noktada bu günlerde Pakistan Dış İşleri Bakanının faaliyetlerine bakmak yeterli olacaktır. Acaba bu şahıs Taliban’ın Dış İşleri Bakanı mı yoksa Pakistan’ın mı?

3. Ruslara karşı savaşta bunların hiçbir payı yoktur. Tam tersine Ruslara karşı savaşan en büyük mücahitleri intihar saldırıları vasıtasıyla şehit ettiler. Mesela, Ahmed Şah Mesud, Mücahitlerin ilk Cumhurbaşkanı Prof. Burhanuddin RABBANİ (Erbakan Hocanın en yakın dava arkadaşı) ve diğer pek çok mücahit bunların eliyle yok edildi.

4. Amerikanlılarla 2020 da Doha’da anlaşma imzaladılar, bu anlaşma gereği bir sene içerisinde tek bir Amerikan askerinin burnu bile kanamadı, ama Müslüman olan 10 bin askeri bir sene içerisinde katlettiler. Hatta bu süre zarfında Afganistan’ın güneyinde bulunan Amerikan üslerinin bekçiliğini de yaptılar. Yani Amerikan ile sulhu sefa, Müslümanlarla cenk…

5. İntihar saldırıları bunların döneminde bir kültür haline geldi. Daha önce mücahitler 14 sene Ruslara karşı savaşırken tek bir intihar saldırısı gerçekleşmemişti. Ama bunlar yüzlerce çocuğa Veziristan dağlarında intihar eğitimi verip şehirlerin en kalabalık yerlerinde saldırı gerçekleştirdiler.

6. Her ne kadar teorik olarak kendilerini Hanefi olarak tanıtsalar da ameli olarak Haricidirler. Yani Hanefilerin el-Fıkhu’l-Ekber’ine bağlı değillerdir. Çünkü 25 sene içerisinde yüzlerce okul yaktılar, onlarca köprü ve alt yapıyı havaya uçurdular, on binlerce masum insanı katlettiler, insanları diri yaktılar, çocukları katlettiler, devlette çalışan herkesi tekfir ettiler, en kanlı intihar saldırılarının sorumluluğunu üstlendiler. Siviller hariç sadece devletin askerlerinden 65 bin kişiyi öldürdüler.

7. Daha önce Taliban, muhaliflerini fiziki terör ile ortadan kaldırıyor idi. Şimdi ise şahsiyet ve haysiyet terörü yapıyorlar. Hem de medya yolu ile… mesela Kabil’de Çek Cumhuriyeti’nin Büyükelçiliğine girerek oradaki içki şişelerini gösterip burası: “Salahuddin Rabbani’nin evidir. Bakın içkilere! bunlar hepsi şarapçı” deyip yalan ve iftira uydurdular. Salahuddin Rabbani, Burhanuddin Rabbani’nin oğludur ve şahsiyeti, takvası herkes tarafından bilinmektedir. Yine Emrullah Salih’in evine döviz götürüp: “Bakın bu adam 106 milyon doları evinde saklıyormuş” dediler…

8. En fazla uyuşturucudan gelir elde ettiler ve etmeye de devam ediyorlar. En çok uyuşturucu onların hâkim olduğu bölgelerde yetişiyordu. Şu an bunların yüzünden Afganistan’da 3 milyon genç uyuşturucuya müpteladır. Bu konuda resmi rakamlara ve uyuşturucu raporlarına bakılabilir.

9. Tarihi ve kültürel eserleri yok ettiler (DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de yaptığı gibi) ve hala da yok etmeye devam ediyorlar. Buda heykelleri bunların fetvasıyla havaya uçuruldu. Daha nice tarihi eser bunların döneminde milli müzeden çalınıp yok edildi. Hatta Herat şehrinden kaçırılan birçok değerli yazma eserini ben bizzat Pakistan’da bir mollanın elinde gördüm.

10. Kabil’e geldikleri günden itibaren yüzlerce genci -genel affın tam tersine- sebepsizce hapishanelere tıktılar, onlarca masum çocuk ve genci de Andarap ilçesinde kurşuna dizdiler. Üç büyük komutanı da Kandahar’ın stadyumunda idam ettiler. Özetle savaşın hak ve hukukunu asla tanımazlar…

11. Muasır medeniyetten uzak medreselerde eğitim gören bu kesimin tavrından halk çok korkuyordu ve hala da korkmaktadır. On binlerce vatandaş ile birlikte yüzlerce uzman ülkeyi terk etmiş durumda. Kabil hava limanında gördüğünüz manzaranın on katı belki yüz katı İran ve Pakistan sınırında oluyor her gün. Bir devlet bütün kurumlarıyla medeniyetten uzak bir medresenin eline düşerse netice nasıl olur artık siz düşünün…mesela Türkiye Devleti bütün kurumları ile Allah (cc) korusun bir cemaatin eline geçerse nasıl olur?

12. Vatandaşlık haklarına inanmazlar. Seçme ve seçilme hakkı, medya özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce ve yaşam tarzı gibi ifadeler onların yanında hiçbir şey ifade etmez. Ya biat edeceksin veya ülkeden çıkacaksın.

13. Afganistan’daki etnik grupları eşit saymazlar. Etnik aidiyetleri ve mezhep tercihleri çok etkili ve belirleyicidir. Çoğunluğu Peştunlardan oluşan Taliban Afganistan’da yaşayan Özbek, Tacik, Türkmen ve diğerlerini ikinci sınıf vatandaş olarak görürler. Örnek olarak birkaç gün önce ilan edilen kabine fertlerinin etnik kökenlerine bakılabilir.

14. Azınlıkların haklarını tanımazlar. Bu azınlıkları gerek mezhebi, kültürel, toplumsal olsun ister etnik azınlık. Yüzde bir olan Sihler onların gelişiyle evlerini terk edip Hindistan’a kaçtı. Şiiler de çok tedirgin. Ayrıca Bamyan ilinde olup bitenler de bu noktada önemli bir veridir.

15. Toplumda hiçbir şekilde çeşitliliği, çoğulculuğu kabul etmezler. Onlar toplumu sürü gibi tek çeşit isterler, tabi ki diğer bütün kültürleri yok etmek için.

16. Kendi yöresel kıyafetlerini İslami kıyafet ve İslami hicap olarak dayatırlar millete, böylece şekli olarak da insanları tek kalıba sokmak isterler. Burka denilen hicabın son günlerde çoğalması bunun bir göstergesidir.

17. İbadetlere insanları zorluyorlar. Birçok camide yoklama aldıklarını bizzat görmüştüm. Bu da insanları nifaka ve ikiyüzlülüğe sevk ediyor.

18. Uluslararası protokolleri tanımazlar ve asla önem vermezler. Akl-i selim sahibi olan ve devlet işleyişinden anlayan insanlar bilir ki bu çağdaş değerleri ve uluslararası genel geçer kanunları tanımamak devlet ve milleti inzivaya sürükler, dolayısıyla da hem devlet hem de millet medeniyet kafilesinden geri kalır.

19. Gösterilere karşı müsamahaları asla yoktur. Kadınların gösterilerini dipçik ve mermi ile dağıttılar. Bu noktada tarafsız medyaya bakılabilir.

20. Ekonomik menfaattarı olduğunda her türlü vesileyi meşru görürler. Hatta uyuşturucunun ekiminin helal olduğuna dair fetva bulur ve uygularlar.

21. Türkiye’nin onlara karşı tavrı siyasi ve doğru bir yaklaşımdır. Amaç onları ehlileştirmek, millete ve devlete daha fazla zarar vermemeleri konusunda onları engellemektir. Ayrıca bu konuda Türkiye’nin Katar ve Pakistan ile ne kadar yakın ve dost olduğunu da unutmamak lazım…

Son söz: Taliban’ı sevmede, savunmada çok aceleci davranmamak lazım. En önemlisi de devletlerin siyasi yaklaşımlarına dini kılıflar bulmaya çalışmak aslında dine, imana, ahlaka yönelik en büyük darbedir, en büyük zarardır. Özellikle daha düne kadar on binlerce Afganistanlının kanına giren cani bir örgütü savunmak İslam düşmanlarının da oluşturmak istedikleri İslamafobik algıya katkıda bulunuyor. Onlara destek vermek farkında olmadan Türkiye’deki ve dünyadaki dindarlara da derinden zarar vermektedir diye düşünüyorum.

Haberi paylaşın
Aşağıda Efqanıstan haqqında uzman terefinden yazılmış ibretlik yazını gonderirem - Afgan Women burka pece taliban kadin

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. Siyasi Partillesme ve Milli bir Örgütlenme ile siyasi ve ekonomik isgale karsi savasmaktan baskacaremiz hic bir yok.

 2. Şimdi de Çiftçilerin önü kesiliyor. Her çiftçi her istedini ekemeyecek, ekime sınır getiriliyor, hayvancılığa sınır getiriliyor. Enflasyon düzelirim dersiniz.

 3. brics ilk kurulduğunda ekonomik mucize gerçekleştiren ülkeler olarak masum bir örgüttü ve Türkiye’de o zamanlar nispeten iyi giden ekonmisi ile…

 • “Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet var…”

  “Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet var…”

  Kıbrıs’ta sular durulmuyor. Kıbrıslı Rumlar AB’nin desteği ile iyice şımardı. Önemli haklar elde etmeye çalışıyor. Ancak karşılarında KKTC’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı buluyorlar. Tatar, hiç taviz […]


 • Dünya Siyasetinde Değişim Başlıyor

  Dünya Siyasetinde Değişim Başlıyor

  New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu görüşmeleri bu yıl geçmişlerden farklı ve yeni bir dönemin başlayacağının habercisi konumunda zira 2023 yılında dünya […]


 • Altın Koza’ya Altın Program

  Altın Koza’ya Altın Program

  30. yılını kutlayan Adana Altın Koza Film Festivali’nin 18-24 Eylül tarihleri arasında Esas 01 Burda AVM, Cinema Pink salonlarında gösterime sunulacak uluslararası programı; Berlin, Cannes, […]


 • Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan, Rus göçü, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşa daha fazla vatandaşın katılmasını gerektiren kısmi seferberlik kararından sonra […]


 • BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  Son aylarda birbiri ardı sıra gündeme gelen uluslararası kongreler ve toplantılar sürüp giderken ,bugünkü dünya siyaseti normal koşulların ötesinde gelişmeler göstermektedir .Ülkeler ve devletler arası […]


 • SADAKA

  SADAKA

  Bir dakika durup düşünün, ne kadar aşağılayıcı bir durum içindeyiz bu günlerde. Emekli vatandaşların emekli maaşlarına 3 liramı verelim yoksa 5 liramı verelim konusu, bütün […]


 • Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu görüşmelerine  katılmak için  New York’a  gitmeden  önce Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB ile yolları ayırabiliriz” diyerek önemli bir açıklamada bulunmuştur: ”Avrupa Birliği, […]


 • BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  Enflasyon altında ezilen yurttaş bütçeyi de finanse etti. Merkezi yönetim bütçe sonuçlarına göre yılın ilk sekiz ayında başta ÖTV ve KDV’de olmak üzere vergi gelirlerinde […]


 • O YILLAR

  O YILLAR

  O YILLAR                 HÜSEYİN MÜMTAZ                 Biz eskidik ama yazılar hiç eskimiyor galiba…                 Tam on yıl önce, Falih Rıfkı Atay’dan şu kısa alıntıyı yapmışız; […]


 • Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Halkımız aptal değil, tehlikenin farkında. Yıllardır „sivil işgal kuvvetleri“ ülkemize dolduruluyor. „Barış süreci“ diye, binlerce PKK askeri, davul-zurna eşliğinde silâhları ile birlikte ülkemize sokuldu. Onları […]


 • Siyasette “aptal sözcüğü”

  Siyasette “aptal sözcüğü”

  Sosyal medyada aptal sözcüğünün çok sık kullanıldığını görmüşünüzdür. Siyasi ya da ideolojik tartışmayı aptalsın, akıllısın gibi yere indirgemek, aslında “entelektüel yeteneğin” sınırlı olduğuna işaret eder, […]


 • ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ÇEDES PROJESİ İLE AKP KARŞI DEVRİM’İNİN ŞEYHÜLİSLAMLIK AYAĞI DA KURULMUŞ OLUYOR Çağdaş bir devlet yurttaşlarına din dayatmaz. DİB bütçeden aldığı bakanlıklar üstü ödenek ile toplumun […]


 • FEYM GRUBU BÜLTENİ

  FEYM GRUBU BÜLTENİ

  ERMENİ Faaliyetleri (22 Eylül 2023) 1.  Artsakh (“sözde” Dağlık Karabağ Ermeni devleti) ve Azerbaycan temsilcileri arasında, Azeri askeri saldırısının ardından askerlerin geri çekilmesi ve tahliye edilen […]


 • İngilizler, kesenin ağzını açtı…

  İngilizler, kesenin ağzını açtı…

  Kartla harcamalar çoğaldı. Yapılan araştırmada yurt dışına tatile çıkan İngilizlerin kesenin ağzını açtığı ifade ediliyor. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin yaptığı fiziksel harcamalar, bir önceki […]


 • Şirketler birer birer kapanıyor…

  Şirketler birer birer kapanıyor…

  İyimserlik devam ediyor ama ekonomik kriz karşısında da şirketler birer birer kapanıyor. Yeni şirketler de kuruluyor. Ancak, bu çok sınırlı. Kapanan bazı şirketlerin yetkilileri ”Ekonomik […]


 • ATATÜRK’E, TÜRK’E VE GERÇEK TC DEVLETİNE SALDIRILAR KARŞI DEVRİMİN ANAYASA DEĞİŞTİRMESİNE YÖNELİK ALIŞTIRMALARDIR. Sefa Yürükel

  ATATÜRK’E, TÜRK’E VE GERÇEK TC DEVLETİNE SALDIRILAR KARŞI DEVRİMİN ANAYASA DEĞİŞTİRMESİNE YÖNELİK ALIŞTIRMALARDIR.    Sefa Yürükel

  Atatürk’ün kurtardığı milletin bazı bireyleri ve Atatürkün kurduğu devletin bazı bürokratları, kurtarılmayı ve Türk Milletinin mensubu ve TC devletinin vatandaşı olmayı hak etmiyorlar. Son bir […]


 • FEYM GRUBU BÜLTENİ

  FEYM GRUBU BÜLTENİ

  ERMENİ Faaliyetleri (21 Eylül 2023) 1.  ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 21 Eylül Bağımsızlık Günü’nde Ermenistan halkına en iyi dileklerini göndererek, ABD’nin Ermenistan’ın egemenliğine, bağımsızlığına ve […]


 • 8 ayda Türkiye’ye 36 milyon turist geldi…

  8 ayda Türkiye’ye 36 milyon turist geldi…

  Yaz aylarında beklenen turist 50 milyondu 36 milyon turistle sezonu kapattık. Turizm Bakanlığı yetkilileri geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 5.65 artış yaşandığını söylüyor. Kış […]


 • NASIL İNSANLAR OLDUK BİZ

  NASIL İNSANLAR OLDUK BİZ

  Tv de anlatılıyordu.Antalya da Rus’un biri Site den 80 daire satın almış. Sadece Ruslara kiralıyormuş.Doğrumu yanlış mı bilmiyorum. Ama sektörüm olan Tarımdan biliyorumBaşta Muz seraları […]


 • İstiklal Harbi’nde Etnik İhanet

  İstiklal Harbi’nde Etnik İhanet

  İzmir’in işgalinden cesaret alan 800 kadar yerli Rum çetesi, İzmir’in işgalinden bir gün sonra, ı6 Mayıs sabahı Urla yarımadasındaki Türk köylerine saldırdılar. Köylüleri katletiler. Mallarını […]Posted

in

by