KUZEY MAKEDONYALI RESSAM REŞAT AHMETİ

REŞAT AHMETİ 

Kısa özgeçmişi 
 
Reşat Ahmeti 16.05.1964 tarihinde Makedonya’nın Gostivar kasabasında dünyaya geldi. Sanat Lisesini ve Güzel Sanatlar Fakültesi’ni Üsküp’te, yüksek lisans ve doktorasını Priştine’de tamamladı. Şu anda Kalkandelen Devlet Üniversitesi’nde resim hocası olarak görev yapmaktadır. 

Ressam Reşat Ahmeti, 2013 yılında “11 Ekim” Makedonya Devlet Ödülüne layık görülmüştür. 1990’dan başlayarak otuz yıllık ressamlık hayatında dünyanın bütün kıtalarında onlarca kişisel sergiler düzenlemiştir. Bu sergilerden en önemlileri şunlardır: 

-2015 yılında Berlin Streglitz Müzesi’nde, 
-2016’da Makedonya Bilimler Akademisi’nde, 
-2016’da Pekin’de Sonk Juang Müzesi’nde 
-2017’de Zagreb MİMARA Müzesi’nde. 
200’ün üzerinde sergiye katılmıştır. Bunlardan bazıları New Jork, Paris, Strazburg, Viyana, Ankara, Edirne, Roma, Boston, Dijon, Trieste, Sofya, Tiran, Priştine vb. gibi. 

Ayrıca birçok uluslararası sanat konulu sempozyumlara ve resim çalıştaylarına iştirak etmiştir. Dünyanın belli başlı müzelerinde, sanat galerilerinde ve kolleksiyonlarda eserleri mevcuttur. Tanınmış dünya yazarları, ünlü şahsiyetler, Nobel Barış Ödülü sahipleri, devlet adamlarının da koleksiyonlarında Reşat Ahmeti’nin resimleri mevcuttur. Onun çalışmalarını ihtiva eden çok sayıda kitap ve katalog neşredilmiştir. 
 
Sanatı 
 
Tipik bir soyut ve ekpresyonist sanatçısı olan Reşat Ahmeti’nin en belirgin özelliği ışık ve ışığın büyüsüdür. Bunlar, kristal gibi tertemiz ve geometrik formda ışığın oyununu tuvale bir ustalıkla aktaran sanatçının eserlerinin dominant ve tanınabilir unsurlarıdır. Аlıcının görkemli ışığı hissetmesi için sindirmesi gereken güzellik idealine talip olarak ruhunun “damarlarına” hitap etmektedir. O, renkleriyle meydana getirdiği ışık demetleri, girdapları ve sıçrayışlarıyla kendine bir misyon yükleyerek kandilleri yakar gibi izleyiciyi mekan ve zaman içinde sonsuz bir aydınlığa ve hayale sevketmektedir. Reşat Ahmeti’nin resimlerinde metafizik boyut da mevcuttur. Renklerin ve tuvallerin efendisi olarak adlandırılan ressam, izleyiciyi gök kubbenin sonsuzluğuna ve semalardaki yıldızların, samanyolunun ve o renklerin karışımını bariz bir şekilde gözler önüne sermektedir. Reşat Ahmeti’nin otuz yıllık sanat hayatında hiç bir zaman somut ve ekpspresiyonizim tarzından kopmamış, ancak belli dönemlerde lirik bir geomertrizim ile nesneleri gerçekçi ve şanlı geleneğimizin etnografik öğelerini belirterek ortaya atmıştır. Yine de Reşat Ahmeti, sanat severler için özellikle nesne ve kristallerin çarpışmasında renkleriyle ustaca ortaya çıkardığı “ışık ustası” olarak tanınmıştır.

A.Türer YENER tarafından

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu. - İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi. - Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde terhis oldu. - 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı. - 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. - 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir. - 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım. Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım. - 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı, Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır. - Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım. Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir. - A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır. - 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur. - A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır. A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur. - Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur. - Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur - A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir. -Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım. -2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.