FETHİN 450. YILDÖNÜMÜ

FETHİN 450. YILDÖNÜMÜNDE ULUSLARARASI KIBRIS
SEMPOZYUMU 22 – 24 KASIM 2021
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/ANTALYA

Turkishforum -A.Türer yener

Sempozyum Duyurusu

22-24 Kasım 2021 tarihlerinde Antalya’da Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Gençler ve Sanat Araştırma ve Eğitim Merkezi (AKSAN) ve Girne Amerikan Üniversitesi’nin öncülüğünde, Antalya
Belediyesi, Çam Liman Akademisi ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği işbirliğiyle Fethin 450. Yıldönümünde Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu düzenlenecektir. Üç gün sürecek olan bu sempozyumda tüm dünyadan davetli konuşmacılar ile alanda çalışmakta olan araştırmacılar, yeni ve özgün araştırmaların sonuçlarını tartışacaktır. Sempozyumun ana teması, Kıbrıs’ta Osmanlı yönetim dinamikleri, adadaki sosyal, ekonomik ve kültürel yaşam ile Osmanlı yönetiminin sağladığı toplumlararası barışın ana unsurlarıdır.
Sempozyum aşağıda sırlanana ana tema kapsamındaki tüm konulara açıktır. Yeni keşfedilen tarihi belgelere ve yayımlanmamış araştırma konularına dayalı katkılara öncelik verilecektir. Sunumlar Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Yunanca yapılabilecektir. Sempozyum
bildiriler kitabı, 2022 yılı bahar aylarında, ISBN’li olarak yayımlanacaktır. Sunulmayan bildirilere sempozyum kitabında yer verilmeyecektir.

Bildiri özetleri ve metinlerin gönderilmesi için http://kibris1571.com sempozyum web ve 1571kibris@gmail.com ileti adresine başvurmanızı bekler, çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar
dileriz.

Katılım başvurusu, Sempozyum web sayfasındaki “KONULAR” sekmesinde yer alan başvuru formu doldurularak da yapılabilmektedir.

Saygılarımızla.
Prof. Dr. Alemdar YALÇIN Assoc. Prof. Dr. Güven DİNÇ
Düzenleme Kurulu Başkanı Başkan yardımcısı
ANA KONULAR
Osmanlı Devletinin Akdeniz Politikası
Osmanlılardan Önce Kıbrıs
Fetih Öncesi Osmanlı ve Siyasi Altyapı
Lefkoşa’nın Fethi
2

Mağusa’nın Fethi
Kıbrıs’ın Fethi ve Sebep-Sonuç İlişkileri
Fetih Süreci Osmanlı Donanması 1571 Sonrası Kıbrıs’a Göç Faaliyetleri
Kıbrıs’ın Nüfus Yapısı
Kıbrıs’ta Osmanlı Vakıf Kurumları
Kıbrıs’ta Mevlevîhaneler
Kıbrıs’ta Mezar Taşları
Kıbrıs’ta Yer Adları
Kıbrıs’ta Toplumsal Yapı
Kıbrıs’ta Mahkeme Kayıtları
Kıbrıs’ta Toplumsal Hayat
Kıbrıs’ta Kültürel Hayat
Kıbrıs’ta Ekonomik Hayat Osmanlı Kıbrıs’ında Eğitim Kurumları
Kıbrıs ve Namık Kemal
Kıbrıs’ta Edebiyat
Güvenlik ve Kıbrıs
Doğu Akdeniz ve Stratejik Önemi
Kıbrıs’ta Kaleler ve Şehirlerin Savunması
Kıbrıs’ta İbâdet Yerleri ve Kutsal Mekânlar
Fetih Öncesi ve Sonrasında Osmanlı Donanması 1571-1918 Kıbrıs ve Askeri, Siyasi Kişilikler 1571-1918 Kültür, Sanat ve Basın-Yayın Faaliyetleri
1570 Kıbrıs Savaşı, Donanmanın Rolü ve Lojistik Levant Deniz Ticareti – Tersaneler ve Levant Bölgesinde Gemi İnşâ
Kıbrıs’ın Tarihi Kartografyası
Doğu Akdeniz’de Deniz Haydutluğu, Korsanlık ve Akıncılar
Kıbrıs’ta Denizcilik Faaliyetlerine Yönelik Tarihi Anıtlar 1878 ve Kıbrıs’ın İngiltere’ye Devredilmesi Meselesi
Kıbrıs’ın İngiltere Tarafından İlhakı
Birinci Dünya Savaşı ve Kıbrıs
KATILIMCI ÜNİVERSİTELER:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
450. YIL PLATFORMU ÖNCÜ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI:
ÇAM LİMANI AKADEMİ İSTANBUL
(AKSAN) AKDENİZ GENÇLİK SANAT EĞİTİM ARAŞTIRMA DERNEĞİ ANTALYA
TÜRK OCAĞI ANTALYA ŞUBESİ
KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ (KTKD) GENEL MERKEZİ

Yayım tarihi
Bilim olarak sınıflandırılmış , ile etiketlenmiş

A.Türer YENER tarafından

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu. - İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi. - Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde terhis oldu. - 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı. - 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. - 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir. - 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım. Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım. - 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı, Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır. - Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım. Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir. - A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır. - 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur. - A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır. A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur. - Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur. - Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur - A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir. -Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım. -2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.