Tarihin Batı Sahnesi…

Tarihin Batı Sahnesi…
Yasemen Qaraqoyunlu -Azerbaycan -Bakü

Tarihin Batı Sahnesi…
Bir zamanlar hükümet Rusya aleyhine yazmayı yasaklamıştı. Ülkemizde Rusya ‘ ya karşı fikir beyan etmek neredeyse suç olarak görülüyordu. Genel olarak totaliter toplumlar iktidarların siyasi rejimlerinin yürütülmesine göre akademik düşünce, düşünce ve milli iradeye sahip değildir.
Şimdi de muhalefetteki arkadaşlarımız Batı aleyhine yazmakta ve Batı karşıtı ruh halini yaymakta ısrar ediyorlar.
Batıya karşı yazıları heyecanla karşılıyorlar. İnandıkları putlar kırıldı sanki.
Ülkemizdeki muhalefet ve iktidar, temsil ettiği zihniyet, fikir ve değer bakımından o kadar benzer ki… İkisi de totaliterizmi temsil ediyor. Bir totaliter zihniyeti devirip diğerini iktidara getireceğiz. İşgalci Rus hayranlarını gönderip işgalci Amerikan hayranlarımı iktidara getirecek miyiz? Ne değişecek? İstediğimiz bu mu? Köleliğin ve bağımlılığın merkezlerimi değiştirecek mi? Toplum bunu düşünmeli.
Biri Moskova ‘ yı, biri Washington ‘ u, Londra ‘ yı Mekke ‘ yi gösteriyor.
Ben bu ülkede rusya batı iran aleyhine yazılanlardanım. Rus işgaline karşı ve Batı emperyalizmine karşı yazanlardanım. Bugün, Afrika ‘ nın belki 30 ülkesi Fransızca konuşuyor ve uzun zamandır Fransız Albay. Oysa bu ülkelerin kalkınma seviyesi o kadar düşük ki açlık, kıtlık, hastalık, sefalet üzerine binlerce eser yazılmış… Batı Afrika Asya sömürgesi ve Asya ‘ da işgal ettikleri ülkelerin acımasız sömürüsü ve onların geri zekalıları kalkınma, bize Batı Mekke gibi gösterilenlere karşı binlerce gerçek yazıldı bar bağırıyor. Kıta Avrupa ‘nın gelişmesi ve refahı için tüm Asya ve Afrika’ yı yok etme politikası adil ve ahlaklı değildir. Avrupa 1950 yılına kadar sömürge yaptı sömürdü Afrika ve Asya ‘ yı sömürdü, bu kıtalardaki milletler bugün ingilizce Fransızca konuşsalar da Avrupa gibi kalkınma ve bilinç seviyesine ulaşamadılar, bu milletler Avrupa devlet ve toplum modelini kuramadılar Kendi ülkeleri. Amerika 50 yıldır Yeşil Gurger adlı siyasi projeyle Ortadoğu ‘ ya demokrasi getirmeye çalışıyor ama terör örgütlerini ve kaosu getirdi. Yeter artık yeter. Amerika avrupa rusya devri bitti bitmeli
Avrupa ‘ da yüzlerce akademisyen, düşündürücü siyasetçi, Batı kültürünü, sömürge sistemini, adaletsiz küresel hegemonyayı, küreselleşme sürecini eleştiriyor. Bu kültür, bu küresel hegemonya sistemi, Tanrı, İnsan ve Doğa arasındaki birliği, uyumu bozmuş, insanlığı ekolojik felaketlere sürüklemiştir. Batı ‘ daki Frutje Kapra gibi filozoflar, Batı düşüncesinde milat adlı eserlerinde insanlığı kurtarmak için yerli felsefeleri kucaklamamız gerektiğini yazıyor. Kaç tane antiteknokratik felsefe ortaya çıktı. Liberalizmi, Neoliberalizmi eleştiren çok filozof var. Öyleyse neden Batı ülkemizde unutulmaz bir model olarak propagandası yapıyorsunuz? Tarihin batıdaki yeni bir yazı çoktan başlıyor. Tarihin batı aşaması, İlham Aliyev veya Ali Kerimli ‘ nin temsil ettiği totaliter düşünce ve söylemlerle yönetilmez. Dünyada yeni felsefe yeni bakış açısı yeni yönetim modelleri ortaya çıkıyor…
İktidarın ne entellektüel seviyesi, söylem yorumları, propagandası, ne de muhalefet bizi tatmin etmiyor, ikna edemez. Ne iktidar nede muhalefet siyasi kampı, kendi düşünce ve entelektüel yorumları ile hedefi bize yol gösterecek kapasitede değil.
Ne demiştik? Karabağ ‘ ın anahtarı Azerbaycan ‘ da, Türk Milleti ‘ nde, Türkiye Azerbaycan birliktedir, Türkiye Azerbaycan ‘ ın Pakistan ile stratejik işbirliğindedir dedik.
Ve şimdi bunu söylüyoruz. Geleceğimiz, stratejik kalkınma tercihimiz, devletimiz ve toplum kuruluşu modelimiz ne Rus modele ne de Batı modele bağlı olmamalı. Tarihi iç konuşmacılarımızdan kaynaklanan kendi Türk milli modelimizi inşa etmeliyiz.
Dünyanın yeniden tasarlanması gerekiyor. BM ‘ nin yeniden şekillenmesi gerekiyor. Sadece Avrupa ve Amerika kıtası değil, tüm kıtaların ve ülkelerin özgür yaşamını temel alan yeni bir ahlak, hukuk kavramı. Sadece Batı kültürü değil, tüm kültürlerin kendini yaşama ve ifade etme hakları olmalıdır. Batı kültürünün küresel egemenliği durdurulmalıdır. Tüm kültürlerin kendi havzalarında yaşama hakkı vardır…
Ülkemizin izolasyonundan bahsetmiyoruz aksine Rusya ‘ dan Batı ‘ dan Çin ‘ den Hindistan ‘ dan hayırlı olan ne varsa alalım diyoruz. Ama aldıklarımızı değerlerimizle pişirip cilalayıp milli renk verelim diyoruz.
Biz buna böyle diyoruz. Geri dönün, düşünce ve felsefemiz, temsil ettiğimiz değerler ne Rusya ‘ya nede Batı’ ya bağlıdır.
Tarihte öyle çağlar vardır ki milletler yeniden güç kazanmak için bir süre döner, milli enerjiyi içine dönerek cilalar ve yeni güçle uluslararası giderler.
İçine dönmeden, milli enerjini yükseltmeden, kimliğini ispat ederek, milliyetçilik sürüşünü tamamlayarak hangi kültüre entegre edersen orada erirsin, yok olursun diyoruz.
Ne Batı modeli mükemmel ve kutsal, ne de Rus modeli. İkisi de eleştirilebilir. Seçime açık. İnsanoğlu sürekli devlet kurmak için en mükemmel toplumu arıyor. Zeka her zaman en iyisini aramak, hayal kurmak, düşünmektir. Batı hakkında fikir edinmek olmaz mı? Medeniyet sadece Batı ‘ da değil…
O zaman neden Batı karşıtı yazılar yazmaktan endişe ediyorsunuz

A.Türer YENER tarafından

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu. - İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi. - Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde terhis oldu. - 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı. - 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. - 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir. - 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım. Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım. - 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı, Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır. - Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım. Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir. - A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır. - 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur. - A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır. A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur. - Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur. - Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur - A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir. -Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım. -2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.