Türkiyede Devlet başkanında bulunması gereken özellikler

Devlet başkanında bulunması gereken özellikler

Ekonomi, tarih, politika, sosyoloji dallarında ciddi birikime sahip olmalı; fenni bilimler ve sanatla içli dışlı olmalı.
iletişim kabiliyetleri yüksek, hitabeti boş konuşsa bile karşıdakileri etkileyecek düzeyde, hazırcevap, beden dilini yerli yerinde kullanabilen biri olmalı, bunu yaparken muhatabının sözlü ve sözsüz dilini iyi kavramalı ve analiz etmeli.
halkın tüm kesimlerinin hassas noktalarına ustalıkla dokunabilecek, bu yolla ortak bir söylem inşa edebilecek kapasitede olmalı.
hakların eşitliğini içselleştirmiş ve bunu halkın din, dil, ırk, soy, sop ile ayrışmış kesimlerinin bütününe uygulanmasını sağlayacak nitelikte olmalı. hiçbir kesimin mağdur konumuna düşmeyi ve bunu kullanmayı bir huy haline getirmeyi istemeyeceği bir toplum düzeni yaratma hedefinde olmalı.
toplumun büyük bir kesiminin benimsediği değerleri benimsemiş olmalı. din, dil, mezhep, kültür gibi toplumun çok kolay kutuplaşabileceği alanlarda çoğunluğun fikriyatına benzer bir dünya görüşüne sahip olduğunu hissettirmeli.
hiçbir dogmatik görüşün sıkı takipçisi olarak ortaya çıkmamalı. vatanı için elini taşın altına koyan, cesur, yetenekli, kıvrak zekaya ve sivri dile sahip biri olarak politikada yükselmeli.
nabza göre şerbet vermekte usta olmalı. halkın birbirinden din, hayat görüşü, ırk gibi yönlerden ayrılmış kesimlerinin her birinin kendine has sorunlarını bilen, bunları çözme yolunda güven veren kişiliğe sahip olmalı. herkesin çözüm üretmekten aciz kaldığı noktalarda o yenilikçi fikirleriyle ortaya çıkıp gündem olmalı.
bağımsız ve tarafsız yargıyı ülkede tesis etmeye çalışmalı. bunun ülkenin ekonomisi dahil bütün alanlarda geleceğine yönelik mükemmel bir yatırım olduğunu bilmeli.
fikir hürriyetini hiç olmadığı kadar yüksek noktalara çıkarmalı. bilim ve teknolojiye nasıl yatırım yapması gerektiğini bilen, önemini kavramış biri olmalı. tüm fikir hürriyetine rağmen toplumsal kaosun ortaya çıkmadığı bir toplum altyapısı oluşturmalı.
dürüstlüğü vazgeçilmemesi gereken bir şey olarak görmemeli. yeri geldiğinde doğru sözlülükten taviz vermek zorunda olduğunu bilmeli.
danışmanları ve kabinesi eğitimli, kaliteli, liyakat sahibi kişiler olmalı. devletin her kademesinde liyakati yerleştirme önceliğine sahip olmalı.
toplumun bazı kesimlerini karşısına almak zorunda kaldığında bile o kesimin yeniden takdirini kazanabilecek biri olmalı. sadece bu güveni vermekle kalmayıp uyguladığı doğru politikalarla bunu sağlayabilmeli.
ekonomik gelişime hayati önem vermeli ve bu konuda her türlü uzmanla fikir alışverişi yapmalı. eğitimi çağdaş standartlara çıkarmanın hayati önemde olduğunu bilmeli.
hemen her devletle ilişki kurabilmeli, ülkelere karşı politik, askeri hamlelerde bulunurken ekonomik öncelikleri hesaba katıp buna göre davranmalı, bir altyapısı olmayan ütopyavari politikalarla devleti dizayn etmeye kalkmamalı, her zaman gerçeklere ve çağın gereklerine göre hareket etmeli.
içinde bulunduğumuz çağda ümmet birliğini değil memleket birliğini öncelemeli, memleketin faydasına olacaksa her türlü ülkeyle ticari ve siyasi ilişkiler kurulmalı.
ekonominin gelişmesi ve refah düzeyinin yükselmesiyle kavgaların azaldığına, toplumsal kutuplaşmanın azaldığına, yıllarca birbirlerine yıkıcı tavırlarla hareket ederek politize olmuş kitlelerin bir bir düştüğüne şahit olup keyifle kahvesini yudumlamalı.

A.Türer YENER tarafından

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu. - İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi. - Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde terhis oldu. - 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı. - 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. - 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir. - 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım. Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım. - 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı, Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır. - Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım. Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir. - A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır. - 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur. - A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır. A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur. - Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur. - Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur - A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir. -Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım. -2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.