Türkiye’de fonlarla beslenen MANKURTLAR (*) ÇOĞALIYORmuş…

(Türkiye’de fonlarla beslenen) MANKURTLAR (*) ÇOĞALIYORmuş….

Bugün ülkemiz etnik ve dinsel bölünmeyi amaçlamış mankurtlaşan Türklerle doludur. ABD, Alman, İngiliz ve Fransız fonlarıyla beslenen Türk yerine Türkiyeli diyen ya da Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt fonlarıyla beslenip keşke Yunan galip gelseydi diyenler iktidar ve muhalefet ile müesses nizam ve ana akım medya içinde kanaat önderliği yapabilmektedir. Mankurtlaşan Türkler gerçek Türkleri Atatürk’ten, Kurtuluş ve Kuruluştan, laik ve ulus devletçi Cumhuriyetten uzaklaştırmak için her yolu denemişler ve başarılı da olmuşlardır. Bugün Atatürk’ü ve Cumhuriyeti gerçek Kemalist değerleri ile savunan siyasi parti ve medya yok denecek kadar azdır.

ATATÜRK VE CUMHURİYETE SADAKAT

Mustafa Kemal ve Cumhuriyete vefa ve cesaret ile sahip çıkanlar çoğalmadıkça bugünkü siyasi konjonktür ile 107 yıl öncesi arasındaki benzerlik devam edecektir. Mandacılar; saf ve temiz din duygularının istismar edilerek siyasallaştırılan eğitimsiz kitleler; akıl ve bilimden uzaklaşan, gerçeklerden koparılan milyonlar; şekilci ancak özde Atlantikçi Atatürkçüler; geçmişte hiçbir dönemde hesap vermedikleri için devlet üzerinden zenginleşmeyi amaçlayan ve yolsuzluğa bulaşan niteliksiz ve kişiliksiz siyasetçiler; tüketim ve gösteriş çılgınlığına esir düşerek bireyselleşen ve benden sonra tufan mottosuna sarılan çoğunluk zenginler; kıblesi siyasi iktidar olan kamu görevlileri ve daha pek çok kemirici ve yok edici örnek ulusal gücümüzün yaklaşan büyük fırtınaya hazırlıksız girme riskini artırmaktadır. Bu tabloya Covid pandemisi, işsizlik, yoksulluk, artan hayat pahalılığı, Suriyeli ve başımıza yeni açılan Afgan mülteci/sığınmacı akımı da eklenince durum Birinci Dünya Savaşı başlangıcına benzerlikler arz etmektedir.

ATATÜRK VE CUMHURİYETİ UNUTMA UNUTTURMA

Osmanlı, nasıl ki Türklüğü unutmuş veya unutturulmuş ise bugün de Mustafa Kemal, Kurtuluş ve Kuruluş Türkiye’ye unutturulmuştur. Bu durumu normalleştirerek kendi siyasi teorilerini yapan iktidar ve muhalefete çağrı yapmanın beyhude çaba olduğunun bilincinde olarak, Türk halkına çağrımı yapayım. Zaman Mustafa Kemal Atatürk ve Kemalizm’de vücut bulan Cumhuriyete sahip çıkma zamanıdır. Selamet NATO, ABD ve AB’ye tavizler vererek değil gerekirse onlara direnerek içinde bulunduğumuz dar boğazdan açık denize çıkmaktır. Muhtaç olduğumuz kudret Atatürk’ün söylediği gibi damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Ne Mutlu Türküm Diyene. Ne Mutlu Mustafa Kemal’in Askeri Olabilene.

(*) Türk, Altay ve Kırgız efsanelerinde bahsedilen bilinçsiz köle. Mankurt haline getirilmek istenen kişinin başı kazınır, başına ıslak deve derisi sarılır ve böylece elleri kolları bağlı olarak Güneş altında bırakılır. Deve derisi kurudukça gerilir. Gerilen deri başı mengene gibi sıkar ve inanılmaz acılar vererek aklını yitirmesine neden olur. Böyle bir kişi bilinçsiz ve her istenen şeyi sorgusuzca yapan bir köleye dönüşür.

(E) Amiral Cem Gürdeniz’in  01 Ağustos 2021  günlü yazısınddan 

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.