Allahşükür Paşazadəyə və Ocaqnejata bir neçə söz

Yasemen KARAKOYUNLU
Allahşükür Paşazadəyə və Ocaqnejata bir neçə söz.
Ocaqnejatla Allahşükür Paşazadənin Şuşaya bərabər getməsi, Şeyxin “Qarabağın Xomeneyinin fitvası ilə alındığını” söyləməsi Türkiyə Azərbaycan birliyinə qarşı yönəlmiş jest idi. Ocaqnejat və Şeyx İran adından Ərdoğan və İlham Əliyevə, Türkiyə və Azərbaycan birliyinə meydan oxudular. Şeyxin mesajları ilə İran Qarabağda “mən də varam” dedi. Bu həm də guya Şiə dünyasının sünni Osmanlıya meydan oxuması kimi də alqılana bilər və Allahşükür Paşazadənin bu mesajı əslində məhz belə alqılanması üçün də bir cəhd idi. Bilməliyik ki, İran Fars dövlətinin Orta Doğu və özəlliklə də Azərbaycan və Türkiyə siyasətində yeganə istifadə edəcəyi silahı məzhəbdir. Bilirik ki, İranın gücü və sınırları məzhəb arealının sınırları qədərdir və İran bu sınırlardakı ürəkləri və beyinləri şiə adı altında gizlənmiş fars mifoloji, kosmoloji və futuroloji anlayışları ilə zəhərləməkdədir.
Şeyx və Ocaqnejatın mesajları demarşları bizi düşündürməliydi. Düşündürməlidir. Bir millətin dini lideri o millətin bir təmsilçisi, üzvü olmazsa, qəfildən dönüb millətə də dövlətə meydan oxuya bilər. Dini liderin şəxsiyyəti, milli kimliyi, milliyyəti, əməlləri, çağırışları dövlətin təhlükəsizliyi məsələsidir.
Dini liderin mesajları dövlətin maraqları ilə tərs düşərsə bu problem anında çözülməlidir.
Allahşükür Paşazadəyə, Ocaqnejata və Xomneyiyə isə bir neçə mesaj da biz verək.

1. Nəinki Qarabağ, Ermənistan adlı Rusiyanın uydu dövləti də erməni işğallarından azad olacaqdır. İrəvan, Göyçə, Zəngəzur Azərbaycan torpaqlarıdır. İrəvan türkdür. İrəvan ermənilərdən təmizlənəcək və yenidən Azərbaycana qatılacaqdır. Rusiyanın yaratdığı Ermənistan adlı bir dövlət yox olacaqdır.

2. İranda türk dövləti bərpa olunacaqdır. Azərbaycan birləşəcək, bütövləşəcəkdir. İran, Əfqanıstan, Türkistan və Türkiyə Türkləri konfederativ şəkildə birləşib bir güc olacaqlar.

3. Azərbaycan Türkiyə birliyi bir millət bir dövlət hədəfini əsas alan bir birlikdir. Qafqaz, İran, Xorasan, Anadolu türkləri birləşəcək, Avropa Birliyi timsalında Türk dövlətləri birliyi yaranacaqdır.
Şübhəsiz ki, siz bunları bilirsiniz və bu birliyi parçalamaq, bu prosesi durdurmaq üçün özünüzün “şiə məzhəb” silahınızı işə salaraq Türk dünyasını bölməyə çalışırsınız.
4. Bu dəfə olmayacaq. İran Ermənistanı dəstəkləməklə, Qarabağ savaşında Erməniləri müdafiə etməklə özü uydurduğu ” Şiə Məzhəb Birliyi” qavramının boş söz olduğunu sübut etdi. İran Şiəyə zərbə vurdu, qavramın mahiyyətini gözdən saldı, içəriyini boşaltdı. İranın Orta Doğunu- İraqı, Azərbaycanı, Türkiyəni, Misiri, Yəməni, Əfqanıstanı Şiə qurşağı siyasəti ilə, məzhəblə və terror təşkilatları ilə bölüb parçalamağa çalışması siyasəti ilk öncə elə İranın öz içində, Güney Azərbaycanda, Xuzistanda, Bəllucistanda iflasa uğramışdır.

İran panfarsist siyasəti ilə hətta öz içundəki birliyi parçalamışdır və artıq bu gün şiə məzhəb anlayışı bu birliyi qorumaq gücündə deyil. Məzhəb birliyi fikri artıq İranın öz içində öz dini liderlərinin əli ilə, panfasist milliyyətçi siyasətləri ilə iflas etmişdir. İranın bu panfarsist aryanist siyasəti nəticəsində Güney Azərbaycan toplumu çoxdan məzhəb görüşlərindən sıyrılıb çıxmışdır və milliyyətçilik, türkçülük görüşlərinə sarılmışdır. Bu gün Güney Azərbaycanın şüarı budur. Bakı-Təbriz -Ankara. Biz hara, farslar hara. Artıq İran platosuna, Qafqaza, Azərbaycana, Xorasana yayılmış türkllər Türkiyə türkləri ilə bir olduqlarının bilincindədirlər.
Türkiyə İran Azərbaycan türkləri artıq birləşmişlər və bu birliyi Xomneyinin fitvaları, Allahşükür Paşazadınin mesajları, ticarəti pozmaq gücündə deyil.
5. Türk birliyi bütün məzhəb görüşlərinin fövqündə duran bir anlayışdır. Türk birliyinin içində bütün məzhəblər “fikir və vicdan hürriyyəti” çərçivəsində təmsil olunacaqlar. Türklər tarixən bütün məzhəblərə və dinlərə xoşgörülü yanaşmışlar və bu gündə belə türklər çox dinli bir millətdir. Musəvilik, İslam, Xristianlıq, Tenqriçilik, Şiə-Sünni, maniheist, buddist Türklər hamımız birləşib bir güc olaraq Türk sosio kültürəl super sistemini-Türk sivilizasiyasını quracağıq.
6. Gələcəkdə Türk milləti o qədər bilincli olacaqdır ki, Türk olmayan Allahşükür Paşazadə kimi birisini əsla dini lider seçməyəcəkdir. Din və məzhəblər Türk millətini idarə etməyəcəkdir, Türklər din və məzhəbləri idarə edəcəkdir.

Yayım tarihi
Azerbaycan, Dünya olarak sınıflandırılmış

A.Türer YENER tarafından

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu. - İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi. - Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde terhis oldu. - 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı. - 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. - 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir. - 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım. Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım. - 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı, Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır. - Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım. Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir. - A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır. - 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur. - A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır. A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur. - Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur. - Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur - A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir. -Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım. -2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.