24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramında Neden Gerilerdeyiz?

Cumhuriyet öncesinde Osmanlı döneminde gazeteler   denetiminden geçtikten sonra yayınlanıyordu. 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra bu  denetim kaldırılmıştır. Bu tarih “sansürün kaldırılması” olarak kabul edilmiş ve 24 Temmuz “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlanmaya başlamıştır.

Basının; halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma   görevleri vardır.  Basın; kamuoyuna tarafsız, doğru  şekilde  haber vererek toplumu aydınlatır. Basının meslek ilkeleri doğrultusunda ilkeli, tarafsız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik  yapması, ülkenin gelişme seviyesi ile doğrudan ilgilidir.  Düşünce ve ifade özgürlüğü en önemli  temel haklarımızdandır. Fikirlerin sansürsüz bir ortamda özgürce dile getirilmesi, sosyal ve ekonomik gelişmenin  göstergesidir.

2021 Edelman Trust Barometresi, kamuoyunda gazetecilere yönelik rahatsız edici düzeyde bir güvensizlik olduğunu ortaya koymaktadır. (https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2021-01/2021-edelman-trust-barometer.pdf) 28 ülkede  cevap verenlerin  yüzde 59’u, gazetecilerin yanlış olduğunu bildikleri bilgileri bildirerek kasıtlı olarak halkı yanlış yönlendirmeye çalıştığını  göstermektedir.   

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün  2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre  dünyadaki 180 ülkeden 130’unda gazeteciler  kısmi veya ağır kısıtlamalar altında  çalışmaktadırlar. Endekse göre geçen yıl 154’ncü  sıradaki Türkiye  bir sıra yükselmiştir. RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire açıklaması aşağıdadır:

“Gazetecilik dezenformasyona karşı en etkili aşı olsa da, haber üretimi ve iletimi ne yazık ki çoğu kez politik, ekonomik, teknolojik ve bazen de kültürel aktörlerce engelleniyor. Gazetecilik, dezenformasyonun dijital platformlar ve sosyal ağlar üzerinden hızlı yayılımına karşı, kamuoyu tartışmasının doğrulanmış bilgi çeşitliliğine dayanması için başlıca güvencedir. Ne yazık ki, üretimi ve dağıtımı siyasi, ekonomik, teknolojik ve hatta bazen kültürel faktörler tarafından çok sık engelleniyor. Dezenformasyonun sınırlar ötesinde, dijital platformlarda ve sosyal medya aracılığıyla yayılmasına cevap olarak gazetecilik, kamusal tartışmanın çok çeşitli yerleşik gerçeklere dayanmasını sağlamanın en etkili yolunu sunuyor.”

180 ülkede medyada çoğulculuk, medya ortamı ve bağımsızlığı, oto-sansür, habere yönelik müdahaleler, yasal çerçeve,  saydamlık, altyapı ve ihlaller gibi onlarca parametrenin katsayı temelinde sıralamaya dönüştürüldüğü  araştırma ilk  defa 2002 yılında yapıldığında Türkiye 99’ncu sıradaydı.

Türkiye, Avrupa Birliği üyelik  sürecinde ilerledikçe  RSF Endeksi’nde gerileme göstermiştir. 2013 yılında 154, 2017’de 155,  2019’da 157 ve  2020’de de 154’ncü sıradadır. Son iki yıldaki ilerleme, Türkiye’nin önündeki  ülkelerde basın özgürlüğünün  ağırlaşmasına karşılık Türkiye’de  gazetecilerin tahliye edilmesi ve tutuklamaya değil adli kontrole ağırlık verilmesiyle açıklanabilir.

2021 Endeksi’nde 153’ncü sıraya yükselen Türkiye, beş sıra  gerileyen Belarus’un (158) yerine yerleşmiştir. Yargı bağımsızlığına  ilişkin  sorunlar, habercilere yönelik tutuklamalar,  eleştirel haberciliği hedef alan  yaptırımlar,  gazetecilere karşı cezasız kalan şiddet ve Türkiye’ye  ilişkin  sorunlar  sıralamada etkili olmuştur.

2021 yılında Basın Özgürlüğü Endeksi’nde en üst sıralarda yer alan ülkeler; Norveç, Finlandiya, İsveç, Danimarka, Kosta Rika, Hollanda, Jamaika, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre olmuştur. En düşük sıradaki ülkeler ise Eritre, Kuzey Kore, Türkmenistan, Çin, Cibuti, Vietnam, İran, Suriye, Laos ve Küba’dır.

2002 yılında  99’ncu sırada olan Türkiye geçen 19 yılda 54 sıra kaybetmiştir. Bu kayıp bir rekor olup, basın özgürlüğünün ne ölçüde gerilediğinin göstergesidir. Zor şartlar altında  özveri ile çalışan tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun.

Prof. Dr. Sadık Rıdvan Karluk tarafından

1948 yılında Eskişehir’de doğdum .1970’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdim. Kısa bir süre Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’da çalıştıktan sonra 1972 yılında Eskişehir İTİA İktisat Bölümü’nde akademik kariyere başladım. 1975’te doktor, 1979’da doçent oldum. 1975 – 1976’da İngiltere Sussex Üniversitesi’nde doktora üstü çalışmalar yaptım. 1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Başbakan Turgut Özal’ın direktifleri doğrultusunda kurulan AET Genel Müdürlüğü’nün (şimdiki AB Bakanlığı) başkanlığını yaptım. 1984 – 1985 döneminde İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum, 1982 – 1985 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı’na (Nuh Kuşçulu) danışmanlık yaptım. Bu dönemde Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları konusunda iki kitabım (biri İngilizce) ile İhracatta Vergi İadesi kitabım İTO tarafından yayınlandı. 1985 yılında Paris’te OECD nezdinde Türkiye Büyükelçiliği’ne Planlama Müşaviri sıfatıyla tayin edildim. Görev yaptığım dönemde Türkiye’yi 4 Komite’de temsil ederek, Türkiye’de kalkınmakta olan bölgeler konusunda OECD’nin önemli bir araştırmasının (Regional Problems and Policies in Turkey) basılmasına katkıda bulundum. 1990 yılında yurda dönüşümde DPT Müsteşar Müşavirliği’ne getirildim. Daha sonra Başbakanlık Başmüşavirliğinde Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde bir model olan “Türk Ödemeler Birliği” kurulması için bir proje geliştirdim. 1991 yılında profesörlüğe atanarak Anadolu Üniversitesi’ne geçtim. Anadolu Üniversitesi’nde Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri , Dış Ticaret Teorisi ve Politikası, Uluslararası Entegrasyonlar derslerini kendi eserlerimi esas alarak yürüttüm. Akademik kariyerimde 23 yüksek lisans, 16 doktora tezi yönettim. Bu öğrencilerim arasında çeşitli üniversitelerde görev yapan çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent bulunmaktadır. Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, İktisat Fakültesi Dekanlığım döneminde AÖF kapsamında bulunan tüm iktisat kitaplarının yeni formata göre yazılmasına yazar ve editör olarak katkıda bulundum. İkinci (1981), Üçüncü (1992) ve Dördüncü (2004) Türkiye İktisat Kongrelerine bildiri sunarak katılan tek öğretim üyesiyim. Dördüncü Türkiye İktisat Kongresi Bilim Komisyonu üyeliği yaparak Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Bilim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundum. 1996 yılında TOBB Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce: ICC) Uluslararası Ticaret ve Yatırım Politikaları Komisyonu’nda (Commission on Trade and Invesment Policy) ICC Türkiye Temsilciliğine getirildim. Son 10 yıldır TOBB ICC IFO World Economic Survey kapsamında her üç ayda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile ilgili olarak gönderilen sualnameleri cevaplandıran 12 uzmandan biriyim. “Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika”, “Türkiye Ekonomisi: Cumhuriyetin İlanından Günümüze Yapısal Değişim”, “Avrupa Birliği”, “Türkiye Avrupa İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak” ve “Uluslararası Kuruluşlar” başlıklı temel ders kitaplarım dahil yayınlanmış 24 kitabım, 300’den fazla makalem, 12 ortak ve 3 çeviri eserim vardır. Beş ders kitabım (642-908 sayfa aralığında) 42 baskı yapmıştır. Tüm üniversitelerde ders kitabı ve yardımcı kitap olarak okutulmaktadır. Ortak yazarlı bir ders kitabım TÜBA üniversite ders kitapları 2012 yılı telif ve çeviri eser ödülü olmak üzere 6 “bilimsel araştırma ödülüne” sahibim. Diğer araştırma ödüllerim şunlardır: 1984: Enka Vakfı, “Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu,” Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü, 1982: Türkiye Milli Kültür Vakfı: Teşvik Armağanı, Dal: İktisat, 1981: İktisadi Kalkınma Vakfı, “AET ile İlişkilerimizin Atatürkçü Ekonomik Politika Açısından Değerlendirilmesi,” Behçet Osmanağaoğlu İnceleme Yarışması Birincilik Ödülü, 1979: Pamukbank, “Dışsatımın Özendirilmesinde Ticari Bankalarımızın Yeri” Bilimsel Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü. ABD ABI Enstitüsü’nün Yılın Eğitimcisi (Man of the Year 2011) ödülü sahibiyim. Özgeçmişim WHO’s WHO Dünya, Asya ve Türkiye baskılarında yer almıştır. (Who's Who in Asia 2012, Asya’da Kim Kimdir 2’nci baskı, 01/11/2011, Who's Who in the World 2011, Dünyada Kim Kimdir, 28’nci baskısı, 03/12/2010, Günümüz Türkiyesi'nde Kim Kimdir, 01/05/2005). Özgeçmişim Turkischer Biographiscer Index/Turkish Biographical Index’te (2004, s.563) yer almıştır. Google Akademik’te 1.070 (05.02.2018) atıfım vardır. Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, İşveren Dergisi, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi gibi oda dergilerinde yazılarım yer almıştır. Türkiye’de yayınlanan çok sayıda bilimsel derginin hakem heyetinde yer almaktayım. Ders kitaplarım: 42 baskı yapmış olup 3.884 sayfadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.