I. Maarif Kongresi

16 Temmuz 1929-Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Çankaya Köşkü’nde, kütüphanesinde çalışırken

I.Maarif Kongresi (15/21Temmuz 1921) Ankara’da yapılmıştı.

• Hem de Sakarya Savaşı’nın en bunalımlı,düşman saldırılarının arttığı günlerde…

• I.Eğitim Kongresi SürecindeAnadolu’da Durum: 10 Temmuz 1921’de Yunanlılar iki ayrı cepheden taarruza geçer. Türk Ordusu, zor durumdan kurtulmak için Eskişehir’e kadar geri çekildi. M.Kemal Paşa,18 Temmuz 1921’de Batı Cephesi karargahına gelir. Türk Ordusu, 25 Temmuz 1921’de taktik savunma yapmak amacıyla Sakarya’nın doğusuna çekilir.

• Bu süreçte Genel Kurmay Başkanı Fevzi ÇakmakPaşa ” Paşam maarif kongresinin iptalini istiyorum” demesi üzerine Baş Komutan’nın “En büyük savaş cehaletle yapılan savaştır.” demesi ne büyük bir önder olduğunu gösterir.

• Kongreyi “Asırlardan beri idaredeki büyük ihmalin, devlet bünyesinde açtığı yaraları tedavi için bundan böyle en büyük gayretlerin eğitim alanında olmasıdır.….savaş günlerinde bile, çok dikkat ve itina ile işlenmiş bir ‘millî eğitim programı ‘ vücuda getirmeye çalışmaktayız…..(Evlatlarımızın) tüm tesirlerden tamamen uzak, millî seciye ve tarihimizle mütenasip bir kültüre sahip olması zarureti vardır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirirken …yabancı anasırla mücadele lüzumu… telkin edilmelidir” ( 1) sözleri ile açar.

• Atatürk eğitimin millîliği konusuna çok duyarlıdır.

• Yeni Türk Devleti’nin eğitim siyasetini belirlemek üzere çoğu öğretmen olmak üzere 180 kişinin katımlıyla 1.Kongre yapılır.Hayatı boyunca eğitime ve eğitimcilere önem vermiş, yeni Türkiye’nin kurulmasında kendisine en yakın yardımcı olarak öğretmenleri görmüş, her fırsatta öğretmenleri ve öğretmenlik mesleğini yüceltmiştir. Atatürk, öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmalarda esas itibarıyla yeni nesilleri yetiştirecek olan cumhuriyet öğretmenlerinin görevleri üzerinde ayrıntılı olarak durmuştur. Örneğin, Atatürk, 25 Ağustos 1924’te, Ankara’da, toplanan Muallimler Birliği Kongresi’ne katılan üyelere, yeni Türkiye’nin biçimlenmesinde ve yeni nesillerin yetiştirilmesinde en önemli görevin öğretmenlere düştüğünü aşağıdaki sözlerle açıklamaktadır : “Muallimler,Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip (orantılı) bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu evsâf ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Mümtaz vazifenizin ifasına âli himmetlerle hasr-ı mevcudiyet edeceğinize asla şüphe etmem.” (2)

• 1946 sonrasının ve  halen yürürlükteki milli eğitim izlenceleri (müfredat) savaş sürecinde gerçekleştirilen I.Maarif Kongresi’nde temeli atılan Türk Misak-ı Maarifi’nden çok ırakta olması ne anlama geliyor?
Bilginize…16 Temmuz 2021 Cuma

(1 )https://tedmem.org/genel/1-maarif-kongresinin-acis-konusmasi(2 ) Galip Karagözoğlu, “Atatürk İnkılâbının Yerleşmesinde ve Gerçekleşmesinde Eğitimin Rolü ve Yeri”, Atatürkçülük (II. kitap), Ankara 1983, s. 131; Kemal Aytaç, A.g.m., s. 111-112.
( 3 ) http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=1037
tedmem (https://tedmem.org/genel/1-maarif-kongresinin-acis-konusmasi)
1. Maarif Kongresi’nin Açış Konuşması | tedmem Harbi Umumi memleketimize bir mağlubiyet tevcih etti.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.