TÜRK KIZLARINI NİKAHA ZORLUYOR

Afgan mülteciler temsili resim : Afgan öğrenci çocukları, Afganistan
Afgan çocuklar
Basın Açıklaması: TALİBAN ASKERLERİ TÜRK KIZLARINI NİKAHA ZORLUYOR

Taliban Hareketi tarafından dağıtılan Genelge ile Genç kızlar ve dul kadınlar Taliban askerleri ile evlenmeye davet ediliyor.

Taliban Hareketi tarafından dağıtılan Genelge ile genç kızlar ve dul kadınlar Taliban askerleri ile evlenmeye davet ediliyor. “İmareti İslami Afganistan Kültüri Komisyonu” unvan ve imzalı genelgenin sonunda ayet tercümesine yer verilerek, halk cihada davet ediliyor.

Bölgedeki cami hocaları ve muhtarlara gönderilen genelgede; yaşı 15’den yukarı olan genç kızlar ve 45 yaş altı dul kadınların tespit edilerek kendilerine bildirilmesi isteniyor.

Yaşı uygun olan kızların ve dul kadınların Taliban askerleri ile evlendirilerek Veziristan bölgesindeki medreselere eğitim için gönderileceği yazılı genelgede özetle şunlar belirtiliyor:

İmareti İslami, son günlerde Allah’ın yardımı ile Afganistan’ın kuzey bölgesinin birçok vilayetinde cümleden Badahşan ve Tahar’ın birçok ilçe ve köylerini fetih etmiştir.

Bölgede İslamı yaymak ve gençleri doğru ve Hak yola yönlendirmek amacıyla. “İslam Emirliği Hükümeti”; cami hocaları, muhtarlar ve aksakallara emir buyuruyor ki; yaşı 15’ten yukarı olan kızlar ile 45 yaş altındaki dul kadınların listesini Kültür Komisyonu’na bildirilmesi gerekmektedir.

Bu bayanlar Mücahitlerle evlendirilerek, onlarla birlikte dini eğitim almaları için Pakistan’ın Veziristan bölgesindeki medreselere gönderileceklerdir. Orada dini birikimlerini geliştirerek tekrar bölgeye dönmeleri sağlanacaktır. Bölgeye döndüklerinde halka İslam’ın akidelerini güzel bir şekilde tebliğ edeceklerdir.

Ayette denildiği gibi; Allah yolunda cihat edenlerle, evde oturan müminler Allah katında aynı değere sahip değildir. Sizler de Allah için can ve mallarınızla beraber cihat edin.

İMARETİ İSLAMİ AFGANİSTAN KÜLTÜREL KOMİSYONU
– Mühür ve İmza

Henüz Taliban mensuplarınca resmen teyit edilmeyen bu bildirinin gayri resmi olarak, Taliban Siyasi Komisyonu’nun bilgisi dahilinde Tahar ve Badahşan eyaleti ilçe ve köylerinde dağıtıldığı öğrenilmiştir. Bildiride hedeflenen kız ve kadınların Özbek, Türkmen, Hazara, Aymak ve Taciklere mensup oldukları ifade edilmektedir. Bu şekilde Peştun nüfusunun bölgede egemen olması amaçlanmaktadır ki, bu bir soykırımdır. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İnsan Hakları kuruluşlarını Pakistan ve Taliban yönetimi ile görüşerek konuyla ilgili önlemleri almaya davet ediyoruz.

İsmail CENGİZ
Genel Başkan
Afganistan’a Destek Platfornu
Mail: ismailcengiz999@gmail.com

A.Türer YENER tarafından

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu. - İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi. - Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde terhis oldu. - 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı. - 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. - 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir. - 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım. Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım. - 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı, Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır. - Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım. Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir. - A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır. - 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur. - A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır. A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur. - Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur. - Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur - A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir. -Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım. -2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.