Antalya Diplomasi Forumu ve Türk Dünyası

Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya

Antalya Diplomasi Forumu ve Türk Dünyası

Antalya Diplomasi Formu (ADF), uzun hazırlık ve pandemi ertelemelerinden sonra 18-20 Haziran’da toplandı. Komşu ve bölge ülkeleri ile Türk cumhuriyetlerinden, Afrika’dan devlet başkanları, dışişleri bakanları, bölgesel örgüt temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı forumda 21 panel düzenlendi. Programların yoğunluğundan dolayı genellikle konuşmacılara soru sorma imkanı kalmadı. Bununla beraber üç gün boyunca program aralarında ve diğer etkinliklerde soru sorma, tanışma, kaynaşma imkanı bulundu. Seçilmiş öğrencilerin bakanları, diplomatları kuşatarak cesurâne soruları programa ayrı renk kattı.

Bölgesel ve küresel konular yanında uluslararsı boyutu bulunan iç politik konular da ele alındı. Öncelikle Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu, Afrika ve Balkanlardaki sorunlarla birlikte mesela azınlıkların söz sahibi olduğu bir oturum vardı. Özellikle resmi pozisyondaki konuşmacılar, diplomatik sınırların ötesine pek geçmemeye çalıştıkları halde, moderatörlerin de yeteneği sayesinde ilginç tartışmalar yaşandı.

Antalya Diplomasi Formu (ADF), uzun hazırlık ve pandemi ertelemelerinden sonra 18-20 Haziran'da toplandı. Komşu ve bölge ülkeleri ile Türk cumhuriyetlerinden, Afrika'dan devlet başkanları, dışişleri bakanları, bölgesel örgüt temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı forumda 21 panel düzenlendi. Programların yoğunluğundan dolayı genellikle konuşmacılara soru sorma imkanı kalmadı. Bununla beraber üç gün boyunca program aralarında ve diğer etkinliklerde soru sorma, tanışma, kaynaşma imkanı bulundu. Seçilmiş öğrencilerin bakanları, diplomatları kuşatarak cesurâne soruları programa ayrı renk kattı. - ADF regional coogeration CICA

Son derece önemli bulduğum “Asya’da Bölgesel İşbirliği” başlıklı panelin moderatörü, Nursultan Nazarbayev’in kurucusu olduğu CICA icra direktörü Hayrat Sarıbay (Kairat Sarybay) idi. AGİK/AGİT’in Asya versiyonu olan bu örgüt için kısaca AİGK (Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı) denmektedir. Her ne kadar AGİT kadar aktif olmasa da Nazarbayev’in bu örgütü kurma ve yönetme sürecindeki başarısı, Asya’da bir kısmı çatışma halinde olan devletlerin aynı çatı altında yılda bir kere de olsa toplanabilmesi son derece önemlidir.

Konuşma sırası Ruslan Kazakbaey’e gelince kesinlikle Rusça konuşacağını bekliyordum. Sarıybay’ın, Kırgızistan Dışişleri bakanının adının “Rus”, soyadının “Kazak” ile başlamasına dikkat çeken nazik takdimi, bu coğrafyadaki jeokültürel gerçeği de özetlemekteydi. Tam kulaklık almaya kalkarken Kazakbaev, selamla başlayarak Türkiye Türkçesi konuşma jesti gösterdi. Başta Tacikistan ile yaşanan sorunlar olmak üzere bölgesel konulardaki tespitleri ve önerileri, kardeş cumhuriyetlerin geleceği konusundaki ümitlerimizi güçlendirdi. Kendisine kadar panel yöneticisi dahil herkesin İngilizce konuşmasına karşın Kazakbaev’den sonra Sarıbay da oturumu Türkiye Türkçesi ile yönetmeye başladı, büyük alkış aldı. Hiç Türkçe bilmeyen bu oturumdaki mesela Pakistan Dışişleri Bakanı ne yapacaktı? Bu konuda organizasyon her türlü masrafa katlanmış, sekiz dilin simultane tercümesi için bütün hazırlıkları yapmıştı. Tercüme heyeti de forum boyunca başarıyla görevini yerine getirdi. Buna karşın tanıtım broşüründe Kongre dilinin İngilizce olduğunun yazılmasına anlam veremedim. Organizatör Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı, yer Antalya olduğuna göre bir dahaki toplantıda bu hususun gözden geçirileceği beklenmektedir. İsteyen katılımcılar zaten Rusça, Arapça, İspanyolca, Fransızca sunum da yapabildiler, anında diğer dillere çevrildi.

Antalya Diplomasi Formu (ADF), uzun hazırlık ve pandemi ertelemelerinden sonra 18-20 Haziran'da toplandı. Komşu ve bölge ülkeleri ile Türk cumhuriyetlerinden, Afrika'dan devlet başkanları, dışişleri bakanları, bölgesel örgüt temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı forumda 21 panel düzenlendi. Programların yoğunluğundan dolayı genellikle konuşmacılara soru sorma imkanı kalmadı. Bununla beraber üç gün boyunca program aralarında ve diğer etkinliklerde soru sorma, tanışma, kaynaşma imkanı bulundu. Seçilmiş öğrencilerin bakanları, diplomatları kuşatarak cesurâne soruları programa ayrı renk kattı. - ADF Ruslan Kazakbayev

Pakistan Dışişleri Bakanı sunumu arasına Kuşak-Yol projesinin bölge ülkelerine refah ve zenginlik getirdiğini sıkıştırdı. Panel sonrası hangi ülkenin ekonomisine, istihdamına, ihracatına ne kadar katkıda bulunduğunu, hangi ülkede ne kadar fabrikaları kapattırdığını sordum. Çünkü sözkonusu proje çerçevesinde zikredilen rakamlar sadece Çinli yatırımcılara, işçilere, üreticilere giden paradır. Ancak Mahdum Şah acele gitmesi gerektiğini söyleyerek ayrıldı.

“Bölgesel Dayanışmayı Nasıl Güçlendirebiliriz” başlıklı panelde Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nden (KEİ) Ekonomik İşbirliği Teşkilatına (EİT), TÜRKSOY’a daha çok Türkiye’nin kurucu olduğu, örgütlerin temsilcileri söz aldılar. EİT adına konuşan İranlı diplomat bölgesel örgütler bünyesindeki parlamenter meclisleri yetkilerinin artırılması gerektiğini anlattı. Benzer parlamentolar mesela Avrupa Konseyi’nde, Avrupa Birliği’nde de var. İdari ve mali işler dışında yetkileri genellikle sınırlı olup “danışma meclisi” niteliğindedirler. İranlı diplomatın yetkiyi temsilcilerle paylaşma, karar aşamasında katılımı sağlama görüşü önemlidir. Bununla beraber uluslararası parlamentoların yetkilendirilmesi, ancak ulusal olanların fonksiyonalleşmesinden sonraki aşamadır. Bu aşamada İran veya diğer EİT ülkelerinde parlamentoların yetkileri sınırlıysa, sadece tek seçici durumdaki liderlerin ağzına bakıyorlarsa uluslararası örgüt organlarına sıra gelmesi için daha çok beklemek gerek.

Aşırıcılık ve ayrımcılılıkla mücadele panelinde önde gelen ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile kamu kuruluşu temsilcileri takdimlerini yaptılar. 2003, 2008 ve 2011 yıllarındaki yasal düzenlemelerle ülkemizdeki Süryani, Keldani, Arami, Ermeni, Rum vb. vakıf malları, cemaat temsilcilerine iade edilmiş veya bedeli devlet tarafından ödenmiştir. Söz alan her azınlık mensubu bu malların iadesinden ve eğitim, ibadet, mabet konusunda devletin her türlü destek ve hususi yardımlarından dolayı şükranlarını dile getirdiler, duacı olduklarını söylediler. Yasal, bürokratik işlemler yapılırken dahi hususi müdahalelerle işlerinin hızlandırıldığını, şükranla zikrettiler. Gayr-i Müslim vakıfları konusunda vakıf senedine gösterilen ihtimamın, izleri kaybolmuş veya birçok sorunlarla, engellerle karşı karşıya kalan Müslüman vakıfları için de gösterilmesi beklenmektedir.

Öte yandan Türkiye’deki Ermeni ve Rumlara ait vakıf malları cemaatlerine verilirken Ermenistan’da ve Yunanistan’da bunların karşılığı ile ilgili girişimler merak konusudur. Yunanistan hükümetinin oradaki Müslüman Türklere zulmetmesi, Türkiye’nin de buradaki Rumlara haksızlık yapmasını gerektirmez. Ancak bu tür muamelerde asgari de olsa mukabilini istemek, hatta uluslararası örgütler nezdinde Türkiye’de yapılanların diğer ülkelerde de karşılığı için girişimlerde bulunmak, bu fırsatı yeni bir diplomatik zemin kazanmaya dönüştürmek makuldür.

Panellerde yer almadığı halde Kırım Türklerinin lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Milli Meclisi Başkanı Refat Chubarov ile dertleştik. Ne yazık bu dava adamları, liderleri olduğu Kırım Türkleri ile görüşemiyor, Kırım’a gidemiyorlar. “Nerede yanlış yaptık?” konusunda biraz istişare ettik. Ayrı bir yazımızda tartışalım.

Üç gün süren ADF’nun, başarılı bir organizasyon olduğunu herkes takdir etti. Bir dahaki toplantıda somut bir sorunun çözümü konusunda önceden mutabık kalınan taslağın müzakereye açılması mümkündür. Mesela Mayıs ayında yaşanan Kırkızistan-Tacikistan sınır çatışmasının benzerleri bundan sonra da görülebilecektir. Esasen eski sömürgeci ülkeler, yeni bağımsız komşular arasında bir sürü potansiyel çatışma konuları bırakmıştır ki Türk cumhuriyetlerinde bu tür yüzlerce mayın bulunmaktadır. Türk Keneşi veya İslam İşbirliği Örgütü bünyesinde, önceden tedbir, çözüm, gerektiğinde hakemlik panelleri oluşuturulması gerekmektedir. Bu tür hakemlikler konusunda mesela Türk dünyasının aksakalı Nazarbayev riyasetinde şimdiden çalışmaların başlaması son derece yararlı olacaktır.

Öte yandan benzer kurumlaşmalara İnsan ve Çevre Hakları konusunda da ihtiyaç gittikçe şiddetlenmektedir. Her ne kadar Türk ve İslam dünyasında hele hele insan hakları konusunda ortak mahkeme benzeri oluşumlar için zamanın henüz gelmediği zannedilse de bu tür kurumlara en çok günümüz yöneticilerinin kendileri veya aileleri ihtiyaç duyacaktır. Bir önceki yöneticilerin durumu dikkate alındığında bu gerçeği herkesin görmesi gerekmektedir.

Öncevatan, 30 Haziran 2021

[email protected]

Antalya Diplomasi Formu (ADF), uzun hazırlık ve pandemi ertelemelerinden sonra 18-20 Haziran'da toplandı. Komşu ve bölge ülkeleri ile Türk cumhuriyetlerinden, Afrika'dan devlet başkanları, dışişleri bakanları, bölgesel örgüt temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı forumda 21 panel düzenlendi. Programların yoğunluğundan dolayı genellikle konuşmacılara soru sorma imkanı kalmadı. Bununla beraber üç gün boyunca program aralarında ve diğer etkinliklerde soru sorma, tanışma, kaynaşma imkanı bulundu. Seçilmiş öğrencilerin bakanları, diplomatları kuşatarak cesurâne soruları programa ayrı renk kattı. - ADF Ruslan Kazakbayev

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Alaeddin Yalçınkaya, 1961'de Elazığ'da doğdu. Adapazarı Ozanlar Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1987-1996 yılları arasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde çalıştı. İ.Ü. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde "Cemalettin Efgani ve Türk Siyasi Hayatı Üzerindeki Etkileri" konulu teziyle 1990’da Yüksek Lisans, “Sömürgecilik-Panislamizm Işığında Türkistan” başlıklı tezi ile 1995’te doktora eğitimini tamamladı.

1993-1994 yıllarında, New York University, Center for Middle Eastern Studies'de visiting scholar statüsüyle araştırmalarda bulundu. 1996’da Sakarya Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent, 2000 yılında doçent, 2007’de Profesör olan Yalçınkaya, 2013 yılından beri Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesidir.

Yayınlanmış kitaplarından bazıları, "Yetmiş Yıllık Kriz: Sovyetler Birliği'nde Moskova - Türkler İlişkileri", "Almatı'dan Akmola'ya Kazakistanı'ın Başkenti", "Türk Cumhuriyetleri ve Petrol Boru Hatları", "Etnik Düğümlerden Küresel Kördüğüme Kafkasya'da Siyasi Gelişmeler" başlığını taşımaktadır.

Yalçınkaya, Sakarya, Kocaeli, Bahçeşehir, Marmara üniversiteleri ile İstanbul, Şükrü Balcı Polis MYO'nda Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Diplomatik Yazışma Teknikleri, Bölgesel Dış Politika, Türk Dünyası ve Kafkasya, İnsan Hakları Hukuku gibi alanlarda lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler vermiştir/vermektedir.

Evli ve iki çocuk babası olan Yalçınkaya, halen Marmara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanıdır.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Babam Uğur Otluçimen de o anda ekmek alıyormuş fırıncıdan o da hakkın rahmetine kavuşmuş. Allah rahmet eylesin.

 2. Benimde annemin amcası Abdullah Soylu dedemiz bu olayda şehit olmuştur. Kendisi o tarihte bölgede fırıncılık yapmaktadır ekmek dağıtımı yaparken o…

 3. Peygamber(ler)in ALLAH’a Ortaklığı?! Hadisler? KUR’AN!? Din’den beslenenler-sömürücüler-din satıcıları; ‘Tanrı-Allah-Kitap-Kur’an’ söylemiyle bireysel olması gerekirken, kurumsallaştırdıkları ‘inancı’ önce; Yahudilik-Hıristiyanlık-Budizm gibi farklı dinlere,…

 4. pavarotti de güzel söyler Oçi Çorniye’yi

 5. Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!? Tasavvuf konusu; ilk başlarda KUR’AN merkezli nefsi terbiye etme amaçlı ortaya çıkmışsa da; sonralarda kişileri yüceltme,…

 6. KUR’AN! Fal?-Nazar?-Büyü? (Mâide,3)”Fal oklarıyla-kehanet yoluyla gelecekte sizleri neyin beklediğini öğrenmeye çalışmak fısktır-kötü bir eylemdir; çünkü bu yoldan çıkmaktır.” Fal ile…

 • BAKMAK ve GÖRMEK

  BAKMAK ve GÖRMEK

              Kimi yazılarımda ‘ben söze bakarım’ dediğim için eleştiriler almıştım.             Bu uzsözün tamamı; “ben söze bakarım söz mü diye, bir de söyleyene bakarım adam […]


 • “Can güvenliği her şeyin önünde…”

  “Can güvenliği her şeyin önünde…”

  Yaşanan depremler olası İstanbul’da beklenen depremi gündeme taşıdı. Uzmanlar İstanbul’da yıkıcı depremin olabileceğini söylüyor ve tedbir almada geç kalınmaması gerektiğinin altını çiziyorlar. Prof. Dr. Naci […]


 • Bir Günah Gibi

  Bir Günah Gibi

  Kimin yazdığını bilmiyorum, ancak çok duygusal bir kişinin yazdığına emin olduğum bir şarkı sözü vardır. Aslında şarkı bir Rus halk şarkısından gelmekte, ‘Oçi Çorniye’. Şarkının […]


 • Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!?

  Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!?

  Tasavvuf konusu; ilk başlarda KUR’AN merkezli nefsi terbiye etme amaçlı ortaya çıkmışsa da; sonralarda kişileri yüceltme, söylediklerini buyruk kabul etme zaafı ile kutsallaştırılmışlara-kullara tapınma haline […]


 • SEÇİMLERDE SEÇMEN; YA T.C. YA DA YIKIM VE KAOS DİYECEK

  SEÇİMLERDE SEÇMEN; YA T.C. YA DA YIKIM VE KAOS DİYECEK

  Türkiye’de önümüzdeki dönemde yapılacak seçimler için, herkesinde gördüğü gibi, ABD bilerek kendine bağlı işbirlikçilerle beraber R.T.E. -K.K. üzerinden Türkiye’ye anti demokratik ve totaliter içerikli iki […]


 • PROTEİN EKSİKLİĞİ

  PROTEİN EKSİKLİĞİ

  Ülkelerin gelişmesini, proteinli gıdalarla beslenen gençler ve kuşaklar sağlar. Her Japon çocuğu mutlaka yumurta yer, et, balık, fındık, badem yer, süt içer. Her Alman çocuğu […]


 • Kocaseyit

  Kocaseyit

  1929’da Havran’a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk  ,Nahiye Müdürüne , ” Havran köylerinden birinde bir Seyit Onbaşı olacaktı onu bulup getirin” der. Seyit Onbaşı’nın hangi köyde olduğunu bilmeyen Nahiye Müdürü “Emriniz olur.Buluruz […]


 • Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Yukarıdaki başlık sayın Emin Çölaşan’ın  dünkü  yazısının başlığıdır.  Sayın Sultan Uçar    “Diploma kayalara çarpmış’başlığı ile sayın Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamış. Sayın Fatih Portakal ise “En azından […]


 • Bir Şahin’in inanılmaz yolculuğu

  Bir Şahin’in inanılmaz yolculuğu

  Kuşlar yılın farklı zamanlarında besin kaynaklarının mevcudiyetine ve iklim koşullarına bağlı olarak kışı geçirecekleri alanlara veya üreme alanlarına göç ederler. Göç eden kuşların çoğu Avrupa, […]


 • Orta Asya’da Türkler

  Orta Asya’da Türkler

  Türkmenistan’daki ‘Türk’ ile Türkiye’deki ‘Türk’ aynı insanları mı ifade ediyor? Eğer öyleyse, neden ikisinin arasında isimleri başka insanlara atıfta bulunan ülkeler var? İran, Irak, Suriye […]


 • Tercihleri ile Yavaş Yavaş Ölümü Seçmek veya Seçmemek

  Tercihleri ile Yavaş Yavaş Ölümü Seçmek veya Seçmemek

  “Yavaş yavaş ölürler okumayanlar” diyor şair. Yaşam Tercihimizde Yavaş Yavaş Ölümü Mü? Yoksa Yaşamı Anlayarak Ölmek mı? Brezilyalı şair Martha Medeiros’un 1961 yılında yazdığı “Ağır […]


 • HANGİ TATAR?-HÜSEYİN MÜMTAZ

  HANGİ TATAR?-HÜSEYİN MÜMTAZ

  HANGİ TATAR? HÜSEYİN MÜMTAZ KKTC Cumhurbaşkanı Tatar bir gazetecinin; “14 Mayıs sonrası Türkiye politikasını değişirse siz aynı çizgide kalmaya devam edecek misiniz?” sorusuna, “Böyle doğdum, […]


 • Marmaris, İngilizler için daha maliyetli…

  Marmaris, İngilizler için daha maliyetli…

  Turizm sezonunda bu yıl daha çok İngiliz Türkiye’ye gelecek. Özellikle Marmaris, Bodrum gibi tatil yörelerinde bu yaz daha çok İngiliz göreceğiz. Marmaris, Dalaman ve Bodrum’a […]


 • Yine bir deprem uyarısı…

  Yine bir deprem uyarısı…

  Depremler tehlikesi halen devam ediyor. Uzmanlar yeni depremler konusunda yeni uyarılarda bulunuyor. Şimdi de Bingöl masaya yatırıldı. Bingöl’de de deprem olabileceği konusunda yeni uyarılar geldi. […]