Akademik olan şəxs diktatora boyun əyməz

Gənc alimdən hayqırtı: Akademik olan şəxs diktatora boyun əyməz və mədhiyyə oxumaz!

Xalq şairləri və Xalq yazıçılarının bəzilərinə

Heç bir zaman titullara əyilmədim və hər zaman titullu adamlara acıdım. Və uzun zaman Onları müşahidə etdim. Bir çoxları titullarını ağır daş kimi yük kimi çiyinlərində gəzdirirlər və bu ağır yükün altında belləri bükülmüş…
Eləsi var ki, akademikdir, elmlər doktorudur, amma bircə fikir sahibi belə deyil. Amma titullarını və qalaq-qalaq kitablarını gözümüzün içinə soxar. Eləsi var ki, ondan işıq gəlmir, işıq saçmır…
Fərqli yol və fərqli düşüncəli İnsanlar…Əksəriyyəti qul psixologiyalı yaltaq və məddah İlanlar. Hər zaman da yalnız öz mənfəətlərini düşünən Utilitar təfəkkürlü Eqoistlər və Şüubiyyə təmsilçiləri. Türk millətinin düşmənləri! Rusiyanın əsgərləri… Titulları onların Azadlığını əlindən almışdır. Titulların qəfəsində necə əsir olduqlarını gördüm. Və belələrini gördükdə özümü saxlaya bilməyərək toplantılarda düz gözünün içinə baxıb, “sən alçaqsan, satqınsan” deməkdən də heç vaz keçmədim. Nə qədər düşmənlərim var, İlahi…
Tam əminəm və şahidəm. Bizim cəmiyyətimizdə titulları məhz bir çox şeyləri, dəyərləri sata-sata qazanırlar.
Bu titullarının əsiri olan insanların içində Asif Ata və Əlisa Nicat, Əli Şamil və Bəxtiyar Tuncay kimi bu titullara tüpürmüş işıqlar da gördüm. Bütün titullara gülən Əbülfəz Elçibəyi də gördüm. Bütün titulları yenərək heç sayaraq Xalqının bir parçası və tərcümanı olan Sabir Rüstəmxanlını da gördüm. Türklük sevdası ilə yaşayan, Türk millətinə xidmət edən Nəsib Nəsiblini, Mübariz Süleymanlını, Ramiz Əsgəri də gördüm.

Amma buradan hayqırmaq istəyirəm.
Yalandır hər şey. Bu qədər xalq yazıçıları, şairləri, akademikləri olan ölkə bəs niyə bu gündədir? Bu xalq niyə bu gündədir? Bizi kimlər idarə edir?.. Bu qədər titullu insanları idarə edənlərin keyfiyyət məsələsi, siyasi əxlaqı, mənəviyyatı məni çox düşündürür. Mən şəxsiyyətin mənəviyyatını və əxlaqın gücünü həm də onu idarə edən hökümətlərin, siyasi rejimlərin xarakteri ilə ölçürəm.
Diktator Azad Şəxsiyyətin, Xalqın şairinin, yazarının və ən əsası, Xalqın düşmənidir.

Diktatorların yanında Xalqın şairi, xalqın yazıçısı olmur. Ola bilməz. Akademik olan şəxs diktatora boyun əyməz və mədhiyyə oxumaz. Akademik diktatura qurmaz. Akademik 5-ci kolon təmsilçisi olmaz… Yenə sayımmı?!
İcazə verin, üzümü onlara tutub deyim:
“Lütfən, bizi aldatmayın. Ya bütün titullarınızla hökümətlərin, rejimlərin yanında durun, onların xarakterini və ruhunu təmsil edin, ya da Xalq şairi, yazıçısı olmaqdan vaz keçin. Elə sadəcə yazar, şair olun, yetər. Çiyninizdəki bütün titullarınızı atın, bu yükdən, bu qəfəsdən özünüzü azad edin və Xalqın içinə gedin. Bir dəfə onun gözünün içinə baxın. Özünüzü bax orada görün. Gördünüzmü? Siz kimsiniz? Siz Xalqın qəlbindəsinizmi? Siz ölümsüzsünüzmü? Xalqın şairi, yazıçısı ölümsüzləşir. Ömrü Xalqın ömrü qədər keçmişə, gələcəyə uzanır. Siz haradasınız?”

A.Türer YENER tarafından

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu. - İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi. - Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde terhis oldu. - 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı. - 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. - 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir. - 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım. Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım. - 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı, Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır. - Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım. Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir. - A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır. - 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur. - A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır. A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur. - Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur. - Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur - A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir. -Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım. -2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.