BİZİM İÇİMİZDEKİLER

Yüzde yüz yerli Türk malı cep telefonunu 1994 yılında  ASELSAN’ın  üretmesi ve sonrasında başına gelenleri okuyunca günümüzde akla ziyan şeylerin olup durmasına şaşmamak gerek. Bu acıklı öykünün kaynağı, varsa , belirtilmesinde yarar var.

***
23 Nisan 1920’de Ankara’da açılan TBMM’nin 29 Nisan 1920’de çıkardığı 2.yasa Hıyanet-i Vataniye Kanunudur.Vatana ihanet suçuna ilişkin 14 maddelik yasa ANAP iktidarınca 12 Nisan 1991’de yürürlükten kaldırılır. Mevcut Türk ceza hukukunda vatana ihanet suçu tanımlanmamıştır. (1)Olağanüstü dönemler olağanüstü önlemler gerektirir. 23 Nisan 1920’de açılan TBMM bu şartların gerektirdiklerini zamanında yaptığı için yokun yok olduğu süreçte Cumhuriyeti kurmada başarılı olur. Mustafa Kemal bu hususu “Söylev”de şöyle açıklamaktadır.

“Efendiler, Meclis, 29 Nisan 1920 tarihinde Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu (127) ve sonraki aylarda İstiklâl Mahkemeleri Kanunları’nı da çıkarmakla, inkılâbın tabiî gereklerini yerine getirmiş oldu.Efendiler, İstanbul’un işgalinden sonra başlayan birtakım yıkıcı akımlara, olaylara, isyanlara dokunmuştuk. Bunlar hızla memleketin her tarafından biribiri ardınca ortaya çıktı ve sürüp gitti.”( 2 )
Her türlü iç ,dış parazitleri temizleyip kurumak üzere olan millet ağacının köklerinden kurtuluş,kuruluş süreci sonrası yemyeşil gür bir fidan olarak teslim edilen Cumhuriyet ağacı nasıl oldu da yeniden iç,dış parazitlerin işgaline uğradı?İsmail Hakkı Tonguç’un  “Kâğıt ve sandık demokrasisi” dediği bu düzeni şöyle açıklar: ” Okuma   bilsin bilmesin; toprağı, işi olsun olmasın, demagojiyle serseme çevrilen halk, bir sandığa elindeki kâğıdı atar. Böylece kendi  sayılır. Bu oyundur, kolaydır. Amerika bu demokrasiyi yayıyor işte. Biz demokrasinin kolayını seçtik,”(1954 yılında )  dediği demokraside bunlar olur.Anılan saldırılar karşısında etliye sütlüye karışmamayı ve  sorumluluk almaması gerktiğini içselleştrimiş  vatandaşlar ne yapar? Orhan Veli’nin(1914-50) ” Neler yapmadık şu vatan için! /Kimimiz öldük;. Kimimiz nutuk söyledik.” den öte !
( 1 ) https://hukukbook.com/hiyanet-i-vataniye-kanunu/

(2 )https://www.atam.gov.tr/nutuk/hiyanet-i-vataniye-kanunu-ve-istiklal-mahkemeleri-kurulmasi

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.