Ana kanalizasyon hattı patlamadı sadece…

Ana kanalizasyon hattı patlamadı sadece…

Bülent ESİNOĞLU

Mafyanın tarihini boş verip, işlevi üzerinden anlamaya çalışalım. Öncelikle mafya nedir onu tanımlamalıyız.

Tanımlayabilmek için de işlevine bakmalıyız.

Görünmeyen, işlevini uygularken ortaya çıkan, operasyonunda/işlevinde, zorun ve şiddetin çeşitli biçimlerini kullanan, yasa dışı örgütlenmelerdir.

Mafya, kapitalizmin olmazsa olmaz, örgütlenmelerinden birisidir. Kapitalizm varsa, mafya vardır.

Sermaye sınıfı, sorunlarını devlet eliyle çözer. Yasalarla çözer. Yasalara uygun soygun yapar.

Servet sınıfı, kendi koyduğu yasaya da uymama halleri ortaya çıkınca, mafyayı kullanır.

Yasanın arkasını dolanarak, iş bitirme işi, mafya örgütü tarafından görülür.

Mafya; servet sınıfı, medya ve devlet üçgeninde yaşar. İşlevini bu üçgen içinde yol alarak yürütür. Devlet ile birlikte yaşayan partiler ile birlikte hayat sürerler.

Bugün kravatlı ve düzgün bir insan diye gördüğümüz kişi, ertesi gün, kiminle hangi çıkar/rant ilişkisi içinde bilinmez.

Dolayısıyla, mafya kapitalizmin yan ürünüdür. Olmazsa olmazdır.

Servet sınıfının önüne yasalar ile çözülemeyecek sorunlar çıkınca, bu sorunları şiddet kullanarak, çözmeyi benimseyince, mafya her zaman olacaktır.

Kapitalizmde, zaten ahlaki bir zemin yoktur. Servet birikiminin de bu zemin üzerine inşa edildiği kesindir.

Bu anlamda kapitalizme baktığımızda, kapitalizm mafyaya muhtaçtır.

 Mafya ifade ettiğim üçgenin içinde, eş zamanlı olarak örgütlenmek zorundadır.

Rantlar ne kadar yüksek seyrederse, mafyalaşma o kadar çok büyür.

Rant ilişkileri, zaten su yüzünden ilerleyen ilişkiler değildir.

 Mafya sektörlere göre örgütlenirken, devletin içinde, medyanın içinde ve siyasi partilerde de paralel örgütlenmesi olur.

Devlet, sermaye ve medya üçgenindeki, bağlantılardan birisi kopunca, belli bir mafya örgütü deşifre olur. Deşifre olan mafya örgütünü devlet ortadan kaldırmakta gecikmez. Yoksa çok büyük bir rezalet ortaya çıkar.

Belki aklınıza, Alâeddin Çakıcı ismi gelir. Ona devlet niçin bir şey yapmadı diye… Devlet eninde sonunda bu sorunu çözmek zorunda kalacaktır. Şimdi onu kurtardım sananlar ileri de daha büyük sorunlar ile karşılaşırlar.

İstesiniz de istemesiniz de bünye, deşifre olanları toplum dışına atar.

Rant ve mafyalaşmayı gören ama sesini çıkarmayanlar, mafya gruplarından birisi deşifre olunca, kanalizasyon borusu patladı diye ifade ederler. Oysa her tarafımız kanalizasyon boruları ile döşelidir.

Bir yerden bir başka yere devletin rantı transfer edilecekse, transfer işinin yürütülmesi için ille de mafya gerekir.

Mesela günümüzün konusu olan, 128 milyar dolar nerede, sorusuna en iyi cevabı mafya verebilir. Bu kadar büyük bir rant devletten çıkıp belli bir çıkar grubuna gidecekse, işin içinde mutlaka mafya vardır.

Yasalmış gibi görünen çıkar transfer işlerinde de mafya vardır. 9 Mayıs 2021, bulentesinoglu@gmail.com

1 yorum

  1. hükümetin kendisi mafya. Umarım islami terörden sonra islam mafyası tabiri çıkmaz.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.