Atatürk’ün İzinden giden bir Milli Meclise ihtiyac var

Türkiye’nin bugün yönetebilme liyakatına sahip, Ulusal Toplumsal Muhalefeti örgütlecek Atatürk’ün İzinden giden alternatif bir Milli Meclise ihtiyacı var. Sefa Yürükel

Bunun için kişiler ve irili ufaklı oluşumlar bencilliği bırakıp, aralarında Atatürk’ün yaptığı gibi önce eşgüdümü sağlamalıdır.

Mevcut durumda açıkça belli ki Türkiye ‘de çok parçalanmışlıktan dolayı hiç bir oluşum tek başına gereken değişimi yapacak kapasiteye ve birikime sahip değildir.

Onun için eşgüdüm, birlikte hareket etme, ilkeleri, hedefleri, amaçları belirleme, karar alma, demokratik katılımcılık, liyakat ve bilinçli cesaret bu açıdan çok önemli.

Bunu kişiler ve oluşumlar olarak yapmamak hem kendini hemde Milleti ortada bırakmaktır ve
Türkiye’ye de gerçekte sahip çıkmamaktır.

Onun için yapılması gereken şey, bir eşgüdümle alternatif bir Milli Meclis oluşturmalı, bunun için bir an önce harekete geçilmeli ve gereken yapılmalıdır.

Çünkü çökmüş bir devlet yapısı, içten ve dıştan kuşatılmış bir Türkiye, ne yapacağını bilmeyen yoksul, çaresiz, öndersiz ve umutsuzluktan kıvranan, ortada bırakılmış bir Milletle karşı karşıyayız.

İşte bu durumun bir an önce tersine çevrilmesi gerekmektedir.

Bu defa hata yapılmamalıdır.

Lüzumsuz yere beklenmemelidir. Çünkü şartlar olgunlaşmış ve mevcut durum buna müsaittir.

Ve bir an önce insiyatif alınarak Milli oluşumlar arasında eşgüdüm sağlanmalıdır.
Ulusal Toplumsal Muhalefet örgütlenmeli ve Alternatif bir Milli Meclis ivedilikle oluşturulmalıdır.

Bugün bunu yapmak Türkiye halkına ve Türk Devletine yapılacak en büyük tarihi iyilik olacaktır.

Sefa Yürükel

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.