Atatürkçü Alternatif Bir Milli Meclis Oluşturulmalıdır

Demokratik ve Bağımsız Bir Türkiye İçin: Ulusal Bir Eşgüdümle, Atatürkçü Alternatif Bir Milli Meclis Oluşturulmalıdır. Sefa Yürükel

Günümüzde Türkiye, her düzeyde hem içte hemde dışta çok zor günler geçirmektedir.

Bu zorluğu bu siyasi iktidarla aşmak imkansızdır.

Zorlukların ve sorunların sebebi zaten bu iktidarın politikaları yüzünden oluşmuştur.

Türkiye siyasi ve ekonomik olarak bir yönetim krizindedir.

Halk yoksullaşmıştır.

Her anlamda çaresiz duruma sokulmuştur.
İnsanlar yalnızlaşmıştır.

Sosyal devlet yok olmuştur.

İntiharlar olağanlaşmıştır.

İktidar ;
demokrasi namına olan herşeyi red ettmektedir.

kendi çıkarı için kendi dışındaki siyasi gruplara yoğun baskı uygulamaktadır.

vatandaşlık hak ve özgürlüklerini gündelik olarak iğdiş etmektedir.

fikir ve ifade özgürlüğü rafa kaldırmıştır.

hukukun üstünlüğünün uygulamasını yaptırmamaktadır.

Ülke çöküştedir.

Buna karşın,

Mevcut muhalif partiler var olan sorunlara çare üretememekte ve bu bakımdanda kitlelerde de iktidara alternatif olduklarına dair bir karşılık bulamamaktadır.

İktidar gibi muhalefet partileride oy kaybetmektedir.

Ve muhalefet partileri yoğun bir şekilde oy kaybeden bir iktidara karşı bile bir alternatif olamamaktadır.

Bu durum Türkiye’de ki siyasi arenada çok büyük bir boşluk yaratmaktadır.

Peki çözüm nedir?

Türkiye’de, tüm bunlardan kurtulmak için Atatürk ilke ve Devrimleri çizgisinde irili ufaklı oluşumlar ( Siyasi Parti, Sendika, STK, Platform, Hareket, Dernek, Çevre ve Vakıflar vs), grup ve kişi bencilliğini bırakıp, ulusal düzeyde eşgüdümü sağlayan, alternatif bir Ulusal Milli Meclis oluşturmalıdır.

Çünkü Türkiye çok parçalanmışlık içerisindedir.

Niyeti ne kadar iyi olursa olsun bugün tek başına hiç bir oluşum, mevcut şartlarda ve kısa bir süreçte Türkiye’yi tek başına düzlüğe çıkaramaz.

Tek yol, Ulusal bir eşgüdüm ile birleşik kadrolardan oluşan, fikir zenginliği ve temeldede birliği olan, temsil yeteneği, programı, amaç ve hedefleri olan ve kitle desteğinide oluşturabilecek, güvenilir ve temsil yeteneğiyle meşru ve alternatif bir Milli Meclisin bir an önce oluşturulmasıdır.

Bunun dışındaki tüm çabalar boşa kürek çekmektir.

Halkı ve kendi kendini hem insan ve hemde grup olarak aldatmaktır.

Buna katılmayanlarla gerçekten ilgilenilmemelidir.

Eğer gerçekten herkes için katılımcılığın, hukukun üstünlüğünün olduğu, bağımsız, demokratik bir Türkiye oluşturulması isteniyorsa bu yapılmalıdır.

Bunun için:
Her kim merdane, çıksın meydane, kalmasın cane, kimde hüner var demek en doğru olanıdır.

Durum çok açık ve yapılacak olanda çok bellidir.

İşte Türkiye !
İşte Alternatif!
Tek yol bu durumda alternatif bir: Milli Meclis oluşturmaktır!

Sefa Yürükel

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.