Kategoriler
Dünya

Türk olmasaydı

“TÜRK ” OLMASAYDI…!

*Türk olmasaydı; Er meydanları güreşçisiz, harp sanatı tarifsiz ve anlamsız; at ersiz, kılıç ustasız, yay sahipsiz, pusat kullanımsız olurdu.*

İzzet İbrahimsoylu – YENİ BALKAN (Makedonya Türklerinin Sesi)

Türk olmasaydı; Ötüken’de Otağ kurulmaz, Viyana’da kös vurulmaz, Kosova’da Murad vuruşmazdı.

Türk olmasaydı; Çin kaynaklarında “Tukuyu” ya da “Kuzey Kavimleri” yazmazdı.

Türk olmasaydı; Orhun’da “Türk” ve “Tanrı” adı yazan Anıtlar dikilmezdi. Bilge Kağan’ın, Kültigin’in ve Tonyukuk’un “Kutlu Sözleri” bize, “Türk Budun ökün” diye seslenmezdi.

Türk olmasaydı; Orhun’dan Tuna’ya atlar koşmaz, erler vuruşmaz, yaylar gerilip oklar atılmazdı.

Türk olmasaydı; Orta Asya’nın, Mısır’ın, Macaristan’ın, Hazar’ın ve Anadolu’nun adı “Türkia”(Türkiya) diye tarihte anılmazdı.

Türk olmasaydı; Avşar, Kayı, Kınık, Salur gibi boylar olmaz; Selçüklü, Saltuklu, Karamanlı, Osmanlı gibi hanedanlar kurulmazdı.

Türk olmasaydı; Erlere Oğuz, Temir, Börü, Yiğit, Tuğrul; kızlara Açına, Bike, Almıla, Yaşa adları konmazdı.

Türk olmasaydı; Göktanrı(Tanrıcı) inancının izleri Asya, Anadolu ve Balkanlar’da yaşamazdı. “Tanrı”, “Uçmak” kelimeleri hala Makedonya Türkleri’nde var olmazdı.

Türk olmasaydı; Çin, “Çin Seddi”ni yapmaz, bu seddi, bugün dünyaya turistik yer diye sunmazdı.

Türk olmasaydı; Tarihte Hun, Göktürk, Avar, Peçenek, Kuman, Harezmşahlar, Babür, Hazar, Uygur devletler kurulmazdı.

Türk olmasaydı; Yunus Emre’nin “Gönül Çalap’ın tahtı, Çalap gönüle baktı”, Hacı Bektaş’ın “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” sözleri söylenmezdi.

Türk olmasaydı; Fars edebiyatı “Güzeli”, “Türk”süz anlatmaz, tarif edemezdi. Çünkü, Güzel ancak Türk’le anlatılırdı.

Türk olmasaydı; Yesili Hoca Ahmet, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş gibi gönüllere konuşan gönül erleri olmazdı.

Türk olmasaydı; Timur’un “Biz ki Mülük-i Turan, Emir-i Türkistan’ız. Biz ki Türk oğlu Türk’üz; Biz ki milletlerin en kadimi ve en ulusu, Türk’ün başbuğuyuz.” , Karamanoğlu Mehmet Beğ’in “Şimden gerü hiç gimesne divanda, dergahda, bergahda ve dahi her yerde Türk dilinden özge söz söylemeye.” sözleri dillendirilmezdi.

Türk olmasaydı; Er meydanları güreşçisiz, harp sanatı tarifsiz ve anlamsız; at ersiz, kılıç ustasız, yay sahipsiz, pusat kullanımsız olurdu.

Türk olmasaydı; Irk Betig, Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügatü-it Türk betikleri(kitapları) yazılmazdı.

Türk olmasaydı; Oğuz Kağan,Ergenekon, Manas, Korkut Ata destanları dilden dile anlatılmazdı.

Türk olmasaydı; İslamiyet, Arap yarımadası ile sınırlı kalır, Orta Asya, Anadolu ve Balkanlar’a yayılamazdı. Balkanlar’daki Arnavutlar ve Boşnaklar Müslüman olmazdı.

Türk olmasaydı; Çinliler, Farslar, Hintler, Araplar, Ruslar, Ermeniler, Yunanlılar, Bulgarlar, Sırplar tarihlerini eksik yazardı.

Türk olmasaydı; Süleyman Çelebi “Mevlid”i, Evliya Çelebi “Seyhatname”sini yazmazdı.

Türk olmasaydı; Rumeli’nin adı “Balkanlar”, Tetova’nın adı “Kalkandelen” diye kullanılmazdı. Makedonya’da “Kumanova” adlı bir şehir olmazdı.

Türk olmasaydı; Balkanlar’da Müslüman’a “Türk”; “Müslüman oldu” yerine “Türk oldu” denmezdi.

Türk olmasaydı; Kars “Anı Ulu camii”, Bursa “Ulu camii”, İstanbul “Sultan Ahmet”, Edirne “Selimiye”, Üsküp “Murat Paşa camii”, Saraybosna “Gazi Hüsrev Beğ Camii”nde namaz kılınmazdı.

Türk olmasaydı; Adriyatik’ten Çin Seddine kadar “Türkçe” konuşulmazdı. Yoğurt, Kımız, Döner gibi yiyecek ve içecekler Batı dillerine geçmezdi.

Ve Türk Olmasaydı; Türk olmayanların uğraşacakları “Yiğit” bir millet olmazdı. Mazlum halklar “yönetimsiz” ,“adaletsiz” ve “umutsuz” kalırdı!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.