Kategoriler
Dünya

BULGARİSTAN TÜRKLERİ BASIN BİLDİRİSİ

BULGARİSTAN TÜRKLERİ BASIN BİLDİRİSİ

Saygıdeğer Basın mensupları,
Bugün sizlere Bulgaristan’da, 04 Nisan 2021 Tarihinde yapılacak olan genel seçimler ile ilgili BULTÜRK (Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği) (İstanbul – Türkiye); BGSAM (Bulgaristan Stratejik Araştırma Merkezi) ve Avrupa Bulgaristan Türkleri Derneği (Frankfurt – Almanya) olarak öngörülerimizi ve aldığımız kararları kamuoyuna ve sizlere arz edeceğiz.

Bulgaristan devleti,

Bağımsızlığını 1908’de ilan etmiştir.

Böylece Balkan yarımadasında yeni bir devlet olarak dünya coğrafyasındaki yerini almıştır.

Bulgaristan;

Kuruluşundan bu yana ülke tehlikede paranoyasından kendisini kurtaramamış ve bu paranoya günümüz siyasetçilerinde de maalesef görülmektedir. Jivkov totalitarizminin kafalara yerleştirdiği tek etnisite rüyası hala bazı kesimlerin halüsinasyonu olmaya devam etmektedir. Bu nedenle demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin hâkim olduğu hukuk devletinin gelişmesi ve güçlendirilmesi bu halüsinasyonun ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

Ayrıca;

Ülke kuruluşundan bu yana demokrasinin gelişmesi birçok kez darbelerle durdurulmuş ve Bulgaristan’ın geri gitmesine neden olmuştur.

Bazı dönemlerinde hükümetler Bulgaristan’da yaşayan tüm topluluklara karşı hoşgörü ve adalet ölçütlerine uyumlu hizmetler yapma gayretinde olmuşlardır. Onlara teşekkür ediyoruz. Fakat halka samimiyetle hizmet edenler, paranoya içinde olanlar tarafından yok edilmeye çalışılmıştır. Örnek-Çiftçi Partisi Başkanı Stamboliyski gibi.

Ancak;

Bulgaristan devletinde son 30 yıldır demokrasi, adalet ve insan hakları alanında önemli çalışmalara imza atan değerli siyasilerimiz de olmuştur.

Bulgaristan’da yaşayan Bulgar vatandaşları ve azınlıklar (Türk-Pomak; Gagauz, Ulahlar ve Romanlar gibi) meclise gönderdikleri siyasetçilerin kendilerini temsil ettiklerini zannetmekte, oysa gerçek manada çok az idealist siyasetçi haricindekiler şahsi menfaatlerinden başka çalışmalarda ve icraatlar da bulunmamışlardır.

BULTÜRK ve Avrupa Bulgaristan Türkleri Derneği;

Bulgaristan’da Türk toplumunun özgürce yaşaması ve yarına güvenle bakabilmesi için mücadele eden derneklerdir.

Bulgaristan ve bölge siyaseti açısından herhangi bir siyasi parti lehinde veya aleyhinde bir kuruluş değildir.

Amacımız,

Bulgaristan’daki tüm toplulukların uyum ve barış içinde yaşamasıdır. Kısaca birlikte yaşamayı öğrenebilmemizdir.

BULTÜRK ve Avrupa Bulgaristan Türkleri Derneği olarak,

Önümüzdeki seçimlerde bu düşünceler çerçevesindeki adayların destekçisi ve takipçisi olacağız.

Bizim için önemli olan Bulgaristan’daki Türk-Müslüman topluluğunun ali menfaatleridir.

Yukarıda belirttiğimiz ölçü ve kriterler ışığında,

Bulgaristan vatandaşlarının ve azınlık topluluklarının menfaatlerini en iyi şekilde dile getirebilen,

Bulgaristan’daki demokrasinin kökleşmesine katkıda bulunacak, ülkenin barış, huzur ve güven içinde olması için hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda mücadele edeceğine inandığımız kişilere desteğimizi sürdüreceğiz.

Bir Erdal Karabas, Fatma Aktas, İsmail Cingöz, Ali Gokay, Alptekin Cevherli, Elif Güneş, Seniha Rasim Sabri, Nedim Birinci, Oleg Garizan ve 4 diğer kişi dahil 21 kişi ve şunu diyen bir yazı ‘BGSAM BAŞKANI Avrupa Bulgaristan Türkleri Derneği BULTURK BAŞKANI Filibe-Plovdiv Genel Sekreter Düzce BGSAM G.Sekreter Belçika Belçika KKTC İngiltere İspanya any İstanbul Türkiye Ankara ያ İstanbul Bursa nfo ABD Amerika Moldova-Gag BG Kazanlık Kırklareli Raagrad BULTÜRK Tekirdağ’ görseli olabilir

Bu bağlamda,

Ruse bölgesinden; Alise Murtezova,
(Алисе Муртезова) yüksek ihtisaslı sağlıkçı

Razgrad bölgesinden; Günay Hüsmen
(Гюнай Хюсмен) halk önderi, Razgrad valisi

Şumen bölgesinden; İlter Beyzatov
(Илтер Бейзатов) yenilikçi bir iş adamı

Stara Zagora bölgesinden Bojidar Stançev
(Божидар Х. Станчев)

Haskovo bölgesinden; Mümin Sali Mümün
(Мюмюн Сали Мюмюн) genç iş adamı

Kırcaali bölgesinden; Raşit Şükrü Raşit’i
(Рашит Шюкри Рашит) Yenilikçi iş adamı

Smolyan bölgesinden; Hayri R. Sadıkov’u

(Хайри Реджебов Садъков) Halkın ve hakkın yanında olması nedeniyle,

Blagoevgrad bölgesinden; Deniz Şengov
(Инж. Дениз Шенгов)

BULTÜRK ve Avrupa Bulgaristan Türkleri Derneği olarak, yukarıda belirttiğimiz şahısları destekleme kararı aldık.

Saygıdeğer üyelerimiz ve bizleri gönülden destekleyen yurt içindeki ve yurt dışındaki dostlarımızın,

4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde,

Bulgaristan vatandaşı siyasi parti gözetmeksizin hakkın ve azınlıkların yanında durarak demokrasi, adalet ve insan haklarına değer katabileceğine inandıkları bu adayları destekleyerek oylarını esirgemeyeceklerine, aldığımız bu karara tüm Camiamızın gerekli hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyoruz.

Önümüzdeki seçimler Bulgaristan demokrasisine hayırlı ve uğurlu olsun.

Saygılarımızla…

Yazar A.Türer YENER

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu.
- İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi.

- Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde

terhis oldu.

- 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı.
- 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu.

Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur.

- 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş,

Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir.

- 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım.

Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım.

- 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı,

Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla
ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır.

- Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım.

Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir.

- A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır.

- 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur.

- A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır.

A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur.

- Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur.

- Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur

- A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir.

-Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım.

-2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.