Türk DNA’sı

“Orijinal Türkler” Doğudan geliyordu. Tang Çin kayıtlarındaki ilk verilere göre Türkler genel olarak karışık ama yine de çoğunlukla Doğu Asya, Batı Çin-Moğolistan-Altay bölgesinden geliyordu. Ayrıca Moğolca, Korece ve diğer bazı Kuzey Çin dillerine benzeyen bir Doğu Asya dili olan Türkçeyi konuştular. Zamanla Selçuklular, Memlükler, Moğollar ve Osmanlılar olarak batıya göç ettiler ve daha önceki nüfuslarla asimile oldular.

Görünüşe göre batı Türkiye, İstanbul’a daha yakın kısımlar ve Yunanistan en yüksek Doğu Asya karışımına sahip nüfus. Osmanlı döneminde pek çok Türk aslında Balkan bölgesine göç etti, ancak Osmanlı imparatorluğunun dağılmasından bu yana Slavlar, Ermeniler, Rumlar, Araplar ve Türkler arasında büyük bir nüfus göçü yaşandı.

Artık Anadolu Türk DNA’sı hem anne hem de baba tarafında % 15-30 kadar Doğu Asya DNA’sına sahip. Osmanlı Türkleri ile ilgili bazı genetik araştırmalar yaklaşık % 25 Ana Doğu Asya DNA’sı ve % 50 baba Doğu Asya DNA’sı. Osmanlı öncesi DNA Timurlular ve Moğollarla birlikte getirildi.

‘Doğu Asya DNA’sı, CNOQ haplogruplarını (ve bazen Doğu Asya’dan geldiği için R’yi de) içerir. Bunlar Çinliler, Koreliler, Japonlar, Moğollar vb. ile paylaşılan aynı haplogruplardır. Orta Asya Türkleri açıkça % 50-100 arasında Doğu Asya DNA’sına sahiptirler.

Tüm bu veriler biz insanların genetik olarak beklediğimizden daha fazla akraba olduğumuzu göstermektedir.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.