Tüm Tatar Halk Merkezinin Açıklaması Siyasi açlık grevi hakkında

Tüm Tatar Halk Merkezinin Açıklaması
Siyasi açlık grevi hakkında
Tüm Tatar Halk Merkezi (VTOC), Tataristan Cumhuriyeti Başsavcılığının VTOC’yi bir Anayasa Mahkemesi olarak tanıdığı iddiasına karşı 3 Şubat 2021’de siyasi açlık grevinin başladığını duyurdu. VTOC davasına karşı aşırı örgüt ve örgütün tasfiyesi üzerine. Duruşma 24 Şubat’ta görülecek.

En eski Tatar ulusal örgütü olan All-Tatar Public Center’ın (VTOTs) yargılanmasının Tatar halkına yönelik bir saygısızlık eylemi olduğuna inanıyoruz. VTOT’lar, Tatar halkının haklarını sürekli olarak savunan tek Tatar kamu kuruluşudur. VTOT’lar, 1989’dan beri Tataristan Cumhuriyeti’nin devleti, Tatar dilinin devlet statüsünün uygulanması, Rusya’da federalizmin güçlendirilmesi, Rusya’nın tüm halklarının anayasal hakları için yorulmadan mücadele ediyor. VTOT’un rolü, 30 Ağustos 1990’da Tataristan Devlet Egemenliği Deklarasyonu’nun kabul edilmesinde, 21 Mart 1992’de Tataristan’ın devlet statüsüne ilişkin referandum düzenlenmesinde ve Tataristan Cumhuriyeti Anayasasının kabul edilmesinde büyük önem taşımaktadır. 6 Kasım 1992. Kuruluşun her zaman Tacikistan Cumhuriyeti Anayasası ve Rusya Federasyonu Anayasası çerçevesinde hareket ettiği unutulmamalıdır. VTOT’lar, kesinlikle uydurulmuş suçlamalarla aşırılık yanlısı bir kuruluş olarak tanınmak istiyor. Örneğin, 2017 VTOT’larının adresinde “TATAR DİLİNİ KURTARIN!” veya 2004 yılında kabul edilen Dünya Ticaret Örgütü Ana Sözleşmesinde.

VTOT’ların aşırılıkçı bir örgüt olarak tanınması, Tatar halkını aşırılık yanlısı olarak tanımak, Tataristan Cumhuriyeti’nin aşırılıkçı devlet olma fikrini ve Rusya Federasyonu Anayasasının federalizm hükümlerini kabul etmekle eşdeğerdir (Madde 5: ” Rusya Federasyonunun federal yapısı … Rusya Federasyonu’ndaki halkların eşitliği ve kendi kaderini tayin hakkına dayanmaktadır. “) Bu aynı zamanda vatandaşların anayasal haklarının kamu kuruluşlarına ve düşünce ve ifade özgürlüğüne de aykırıdır.

2.02.2021 Tüm Tatar Halk Merkezi Başkanlığı
VTOTS Başkanı F.V. Zakiev

Wed, 10 Şubat 2019 2021 at 10:45, Farit Zakiev :

Yayım tarihi
Dünya olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

A.Türer YENER tarafından

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu. - İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi. - Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde terhis oldu. - 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı. - 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. - 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir. - 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım. Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım. - 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı, Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır. - Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım. Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir. - A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır. - 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur. - A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır. A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur. - Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur. - Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur - A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir. -Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım. -2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.