ERMENİ KATLİAMI İNGİLİZ PROPOGANDASIDIR

   ERMENI KATLIAMI INGILIZ PROPOGANDASIDIR GANDI 1920 

   Neden katliamci Türkiyeyi destekledigi soruldugunda Gandi`nin    ” biz katliamci kimseyi desteklemeyiz.

    Baristan yanayiz.Ermeni meselesini ise daha cok Ingilizler tarafindan ortaya atildigi görülüyor”

    ifadeleri Ingiliz basinin`da hosnutsuzluk yaratmistir. 

  Türk direnişi karşısında

İNGİLİZ PROPOGANDA MAKİNASI ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTI

Daha 1920 yılının başında henüz TBMM kurulmamışken milli direnişin itibarını zedelemek için Kuvvayı Milliyecileri dinsiz diye haber yapan İngiliz basını bu propagandalardan başka Ermeni katliamını bir politik araç olarak kullanmaktaydı.

İstanbul’u işgal eden İngilizler, Mondros Mütarekesinin ağır şartlarına rağmen Anadolu’da uyanmakta olan bir Türk ruhundan haberdardılar.

Bu sebeple Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’da başlattığı bu ihtilale karşı propagandaya devam etmekteydiler. İngiliz propagandaları İstiklal Harbi süresinde din istismarcılığı tarafıyla dikkat çekmektedir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür.

Arap milliyetçiliğini yalan propagandalarla körüklemek

Anadolu’da sahte şeyhleri Hilafeti kullanarak Kuvayi milliyeye karşi din dışı diye ayaklandırmak

Ermeni sürgününü dünya basınına soykırım olarak pazarlamak

Topal Osman Ağa’nın Doğu Karadeniz’deki Rum Çetelerini durdurmasına karşı İngilizlerin Pontus soykırım yalanı

Gazete haberlerinde Arapların bağımsızlığı için Hindistan’dan Zimbabve’ye kadar yapılan propaganda haberleri, İngilizlerin Anadolu’daki direnişe zarar vermek amacı taşıyordu.

İngilizlerin Arapları her zaman dost gördüğüne dair haberler ise Arapları yanlarına çekmek istediklerini alenen ortaya koyar.

Ancak Gandhi İngilizlerin Hindistan’ı nasıl işgal edip sömürdüğünü iyi biliyordu.

Güney Afrika’da İngiliz ırkçılığından ötürü trenden atıldığı da unutmamıştı.

Bazı Arap şeyhler gibi İngiliz propagandalarına inanacak kafada birisi değildi. Eğitimliydi. Hukuk okumuş, Güney Afrika ve Hindistan’da avukatlık yapmıştı.

Öte yandan Mustafa Kemal Paşanın vatan mücadelesini çok iyi anlıyordu.

Mustafa Kemal Paşa ise bir taraftan cephede savaşırken diğer yandan Anadolunun işgalini dünyaya duyuruyordu.

Mustafa Kemal ve Şeyh Şenusi

Trablusgarpda arkadaşlık kurduğu Şeyh Ahmet Senusi Libyadan Anadoluya gelmişti. Dolayısıyla İngilizlerin dünya çapındaki zulüm ve propagandalarından Mustafa Kemal Paşa elbette haberdardı.

Onun henüz 1919 yılının temmuz ayında “Bugün doğan güneşi nasıl görüyorsam, yarın Asya ve Afrika’daki bütün esir ve mazlum milletlerin hürriyet ve istiklallerine kavuşacaklarını da öylece görüyorum” şeklinde sarfettiği bu manidar sözleri Gazi Paşanın herşeyin farkında olduğunun bir delilidir.

Zaten Milli Mücadelenin başarıya ulaşmasında onu Mustafa Kemal Atatürk yapan etmen bu uzak görüşlülüğüdür.

saygilarimla,

SAtasoy

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.