Kategoriler
Kültür/Sanat

Behçet Kemal Çağlar

Behçet Kemal Çağlar

Şair ve yazar. (D. 23 Temmuz 1908, Erzincan – Ö. 24 Ekim 1969, İstanbul). Bazı şiirlerinde Ankaralı Aşık Ömer, Âşık Ömer, Behçet Fuat, Erdoğan imzalarını da kullandı. Bürüngüz oymağına mensup Kayseri kökenli bir ailedendir. İlk ve ortaöğrenimini Bolu, Konya ve Kayseri’de yaptı. Halkalı Ziraat Mektebi ve Zonguldak Yüksek Maden Mühendis Mektebini (1929) bitirdikten sonra Fransa’da staj yaptı.

1932-33’te Türk Dil Kurumunun yazmanlığını üstlendi. Görmeye Geldim adlı şiirini beğenen Atatürk’ten geniş himaye gördü. Faruk Nafiz Çamlıbel’le birlikte 10. Yıl Marşı şairi olan Behçet Kemal Çağlar, Atatürk’ü abartılı biçimde öven şiirler de yazdı. İktisat Bakanlığı merkez teşkilatında maden mühendisi olarak çalıştı,

Halkevlerinde müfettişlik (1935-40) yaptı. Atatürk’ün isteği üzerine 1934-36 yıllarında İngiltere’de Cambridge Üniversitesinde İngiliz edebiyatı üzerine incelemelerde bulundu. Erzincan milletvekili olarak (1941-47) TBMM’ye girdi. 1948’de Atatürk devrimlerinden ödün verdiği gerekçesiyle milletvekilliğinden ve partisinden (CHP) istifa etti.

1 Nisan -25 Kasım 1949 tarihleri arasında haftalık sanat dergisi Şadırvan’ı (35 sayı) yayımladı. Daha sonra İstanbul Radyosunda edebi müşavir olarak çalıştı ve “Şiir Dünyamız” adlı bir program hazırladı.

Robert Kolejde edebiyat öğretmenliği (1950-59) yaptı. 27 Mayıs (1960) askerî darbesiyle işbaşına gelen askeri yönetimin seçtiği kurucu meclis üyeleri arasında yer aldı. Daha sonra TRT Yönetim Kurulu başkanlığı, Akbank’ta Neşriyat müdürlüğü, TRT program uzmanlığı görevlerinde bulundu. İstanbul’da Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.

Edebiyat Çalışmaları:

Şiirleri, kendi çıkardığı Şadırvan (1949) ile Hayat, Muhit, Varlık, Ülkü, İnkilapçı Gençlik, Türk Dili (1928-68) dergilerinde yer aldı. Hece ölçüsüyle, Atatürk’ü ve devrimlerini öven, ulusal duyguları ve ülke sorunlarını yansıtan, yurt sevgisini dile getiren, âşık geleneğiyle beslenen şiirler yazdı.

Her şeyden önce “devrim şairi” olarak ve özellikle, Faruk Nafiz’le birlikte yazdıkları ve Cemal Reşit (Rey) tarafından bestelenen Onuncu Yıl Marşı ile ünlendi. Şiirin yanı sıra manzum oyunlar, incelemeler de yazdı. Hür Mavilikte adlı kitapta gezi notlarını derledi, Dolmabahçe’den Anıtkabir’e Kadar’da gözlemlerini aktardı.

Kardeşi Fikret Çağlar tarafından Behçet Kemal Çağlar’ın anısına kurulan Behçet Kemal Çağlar Armağanı yalnızca 1970’te Sakarya Meydan Savaşı adlı şiir kitabıyla Ceyhun Atuf Kansu’ya verildi.

Eserlerinden uyarlanan Destan Destan İçinde (yön. S. Havaeri, 1952) ve Ezo Gelin (yön. O. Elmas, 1955 ve 1968) filmleri çekildi.

ESERLERİ:

Şiir: Erciyas’ten Kopan Çığ (1932), Burda Bir Kalp Çarpıyor (1933), Atatürk’e Şiirler (1965), Benden İçeri (bütün şiirleri, 1966), Kur’an-ı Kerim’den İlhamlar (1966), Behçet Kemal Çağlar: Son Şiirleri (der. F. Çağlar, 1970).

Destan: Ankaralı Âşık Ömer’in Cumhuriyet Destanı (1930?), Cumhuriyetimizin On Yedinci Yılında Âşık Ömer’den Destanlar, Türküler (1940), İlköğretim Destanı (1945), Battal Gazi Destanı (1968), Malazgirt Zaferinden İstanbul Fethine (dört destan, 1971), Destanlar (haz. Selcan Teoman, 1997).

Oyun: Çoban (1932), Attila (1935), Göklerin Fethi (1937), Timur ve Yıldırım Operası (Basılmadı).

İnceleme: Halkevleri (1935), Hasan-Âli Yücel: Hayatı ve Eserleri (1937), Namık Kemal (1954).

Gezi-İzlenim: Hür Mavilikte (1947), Dolmahahçe’den Anıtkabir’e (1955), Bitmez Tükenmez Anadolu (1994).

Antoloji-Derleme: Mütarekeden Sonrakiler (O. Burian ve H. Y. Şehsuvaroğlu ile, 1938), Türk ve Dünya Edebiyatından Derlenmiş Şiirler (N. Evliyagil ile, 1959), Dünyadan Kırk Büyük (1961), Dünyadan Kırk Anıt (1962), Dünyadan Kırk Olay (1964), Atatürk Denizinden Damlalar (düzyazı seçki-derleme, 1967), Türk Şiirinde Aşk (B. S. Ediboğlu ile, 1968), Bugünün Diliyle Atatürk’ün Söylevleri (Atatürk’ün 1919-28 arasında yaptığı konuşmalardan seçmeler, 1968).

Yazar A.Türer YENER

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu.
- İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi.

- Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde

terhis oldu.

- 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı.
- 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu.

Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur.

- 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş,

Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir.

- 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım.

Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım.

- 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı,

Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla
ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır.

- Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım.

Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir.

- A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır.

- 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur.

- A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır.

A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur.

- Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur.

- Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur

- A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir.

-Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım.

-2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.