Kategoriler
Bülent ESİNOĞLU

Savaş makinası ABD’nin elinde mi kalacak?

Savaş makinası ABD’nin elinde mi kalacak?

Bülent ESİNOĞLU

Amerika’nın geleceği ile ilgili hem Amerika’da hem de dünya genelinde tahminler yapılıyor.

Bu tahminleri iki ana kategoriye ayırabiliriz. 

Birincisi ve en radikali; ABD, Çin ve Rusya karşısında kaybetti ve kendi içine dönecektir.

İkinci ise, Çin çok abartıldı. Evet ekonomi ve teknoloji bakımından Çin çok ilerledi ama bunu dünya hegemonyasına dönüştürecek, ideolojik ve siyasal gücü yoktur. ABD kendisini toparlar, hemen üretime geçemese de elindeki savaş makinesini son bir kez daha kullanarak, kendine karşı olan güçleri geriletir.

Tabi başka görüşler de var; Amerika içeride büyük bir istikrarsızlık yaşıyor. Neredeyse bir iç savaş hali var. İç savaş demesek de gerilim yüksek.  Amerika önce kendi iç istikrarını sağlayıp, eski ittifaklarını yenileyerek yoluna devam eder. Bu görüş genellikle bizim gibi ülkelerde dillendiriliyor.

Amerikan ekonomisinin kısa zamanda yoluna konulması, dünyanın içinde bulunduğu hal ve şartlar içinde mümkün görünmüyor. Büyük bir sistem değişikliğine ihtiyaç var. Büyük bir yenilenme gerekiyor.

Zaten ABD üreterek ve rekabet ederek bu günlere gelmiş olsaydı ne Trump gibi biri çıkardı ne de ABD içinde ayrılıklar olurdu.

Hem ABD Dolarını kurtarmak hem eldeki savaş makinasını işe yaramasını sağlamak, Amerika için en önemli çıkış stratejisi gibi duruyor.

Amerika böyle bir kötü duruma düştüğünde, elinde ki savaş makinasını kullanmayacak da ne zaman kullanacak? Çünkü eğer savaş makinasını bugün kullanmazsa, yarın hem Çin hem de Rusya daha da güçlenmiş olacak, onlar güçlenince de ABD’nin savaş makinasını kullanması belki de bir işe yaramayacak.

 Amerika’da bir tekerleme var; savaş iştir. (War is business.) Savaş makinası işlediğinde, bir iş makinesi gibi işe yaradığı kanaati, savaş baronlarının halkı ikna etmede kullandığı en önemli iddia…

Elde ki serveti (savaş makinasını) toplumsal kurtuluşun bir aracına dönüştürmek, en kolay baş vurulacak çare gibi duruyor.

Benim düşüncem; ABD bir iki sene içine düştüğü bu kötü durumdan çıkmayı deneyecektir. Zaten Trump’ın yapmaya çalıştığı da buydu. Lakin iki yık sonra durum daha da kötü hale gelecek, çünkü sınırsız para üretimi, ABD’deki istikrarı daha da bozacak. Borçlar daha da artacak.  Çözüm için arzu edilen çabaların da bir işe yaramadığı görülecek.

Bu iki yıllık sürede, savaş makinasının sabrı azalacak. Çünkü savaş makinası işlediği zaman ABD ekonomisine bir şeyler katacak şeklindeki kurtuluş stratejisi ağır basmaya başlayacak.

Önümüzde ki iki yıl için rahat olduğumuzu düşünebiliriz. Lakin eninde sonunda duvarda asılı duran bu silah, Putin’in dediği gibi patlayacaktır.

24 Ocak 2021, bulentesinoglu@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.