Sosyal Medyayı kontrol yasası için, AKP’nin Almanya’yı Örnek göstermesi gülünçtür!

Sosyal Medyayı kontrol yasası için, AKP’nin Almanya’yı Örnek göstermesi gülünçtür!

Almanya’da uzun tartışmalar sonunda, aşırı ırkçılığı ve nefret suçlarını denetleme yasası 1 Ocak 2018’de kabul edildi. Yasa tam olarak Facebook, Twitter ve diğer internet aracılığıyla: “Nefret, aşırı sağcı, Musevi düşmanlığı ve diğer guruplara karşı insanlık düşmanı söylemleri” denetlemeyi öngörüyor. Düzenlemeye göre Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformları, aşırı sağcı, ırkçı söylemleri ya da halkı kışkırtıcı, taciz, tecavüz ya da ölüm tehdidi içeren paylaşımları sadece silmekle yetinmeyip, bu tür paylaşımları derhal Federal Emniyet Teşkilatı’na bildirmekle yükümlü olacak.

Temel amaç, Almanya’yı felakete götüren ve İkinci Dünya savaşını başlatarak 55 milyon insanın yaşamına neden olan Hitler ve Nazi yönetimini, öteden beri örnek alan ve savunan ırkçı ve faşist kişi ve gurupların, sosyal medya üzerinden yaptıkları nefret içeren paylaşımlarının, önlenmesi ve daha ağır cezalandırılmasıdır. Yasanın amacı, Almanya’nın özgürlükçü demokrasisini ve hukuk devletini bu ırkçı ve faşist düşmanlara karşı korumaktır.

Nazi Almanya’sını örnek alan bu ırkçı faşist guruplar, sosyal medya üzerinden kurdukları iletişimle örgütlenerek, Almanya’da aralarında Türklerin de bulunduğu onlarca göçmeni öldürme suçu işlemişlerdir. Irkçı ve faşist nefret söylemleriyle sürekli olarak göçmenleri, Musevileri ve bazı etnik gurupları saldırı amaçlı hedef göstermektedirler. Yasa bunu önlemek istemektedir.

Şansölye (federal başbakan) Merkel, sosyal medya üzerinden kendisine karşı yazılan ve ağır hakaretleri içeren binlerce yazının hiçbirine karşı dava açma gereği duymamıştır. Almanya’da bağımsız yargı, basın ve fikir özgürlüğü, anayasanın en önemli ve dokunulmazlığı olan temel ögeleridir.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini eleştiren binlerce kişiye karşı dava açtığı biliniyor. Basın ve yayın kurumlarının yüzde 90’ını kendi kontrolü altına bulunduran AKP hükümeti, son olarak da sosyal medya üzerinden yapılan muhalefeti denetlemek ve de susturmak istemektedir. Türkiye Dünya’da en fazla gazetecinin tutulu olduğu ülkelerinin başında gelmektedir. Öte yandan Almanya’nın tam aksine, Türkiye’de bazı yargı kararlarının yukarıdan gelen talimatlara uyularak verildiği de bilinmektedir.

Bu nedenle AKP’nin sosyal medyadaki muhalefet görüşlerini susturmayı amaçlayan yasasına, Almanya’yı örnek göstermesi, birçok konuda olduğu gibi halkı yanlış verilerle aldatmayı amaçlamaktadır.

Prof. Dr. Hakkı Keskin
Siyaset Bilimci, Almanya ve Avrupa Parlamenterler Meclisi eski üyesi        

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.