Kategoriler
Dünya

Nazilerden arındırma Almanya’da nasıl gerçekleşti

Almanya’nın batı bölgesini işgal eden Müttefikler 1945-1948 arasında Nazizme katılan 3,5 milyon Alman saydılar; gerçekte ise sadece bir kaç bin kişi cezalandırıldı. Ancak genel olarak, tüm Alman milleti hasta olarak kabul edildi ve Nazizm kurbanlarını çıplak elle zorla yeniden toprağa vererek denazifikasyona uğradılar.

Batı işgal bölgesinde Amerikalılar, İngilizler ve Fransızlar tüm Almanları birkaç gruba ayırdı. Her kategori için çeşitli cezalar düşünüldü. Örneğin failler için:

a) 5 yıla kadar bir çalışma kampı veya bayındırlık işlerine dahil olma,
b) ek olarak, günlük eşyalar haricinde, özellikle değerli mülklere tam veya kısmi el konulması; 
c) Bazı durumlarda, oy hakkından yoksun bırakma veya belirli pozisyonları en az 5 yıl süreyle yasaklama.

taraftarlar için:

a) verilen zarar için tazminat fonuna bir kerelik katkı veya belirli bir miktar para düzenli olarak ödenmesi (minimum 50, maksimum 2000 Reichsmark); 
b) Ödemeyi reddetme durumunda, para cezası 30 iş gününden fazla olmamak üzere zorunlu çalıştırma ile değiştirildi; 
c) Devlet memurları için ek ceza: Yargılama Dairesi, rütbe indirimi veya emeklilik önerilebilir. Yasa koyucunun “c” maddesi ile ilgili olarak şunu not etmesi karakteristiktir: “nadir durumlarda” uygulayın.

Denazifikasyon sertifikasının yanı sıra olası bir belge almanın ve büro işlerine girmenin şartı, kişisel, sınai ve siyasi yaşam hakkında ayrıntılı bilgi gerektiren kapsamlı bir anketti (131 sorudan oluşan). Sorgulamadan kaçma girişimini bastırmak için, savaş sonrası dönemin en etkili yollarına başvurdular: bir yemek kartı yalnızca anketin belediye binasına sunulduğunu onaylayan bir makbuz karşılığında verildi. Ayrıca, bir kurumda veya özel bir işletmede yerleşim ve istihdamda kalmak (ve işten çıkarılma anına kadar işe devam etmek için atamayı takiben) söz konusu makbuzu gerektiriyordu.

Yasadışı ikamet durumunda, dairenin ev sahibi ciddi yaptırımlara maruz kalıyordu. Anketteki yanlış veriler ve kayıttan kaçınma nedeniyle hapis cezası veya para cezası özel olarak öngörülmüştür.

Temizliğe yönelik yaklaşımların en katı olduğu Amerikan bölgesinde 3,5 milyon vaka değerlendirildi ve bulundu: ana failler – 1654; suçlu – 22,122; biraz suçlu – 106.422; diğer taraftarlar – 485.057; masum – 18.454; af kapsamına giren – 2.789.196. Üretim çeşitli nedenlerle durdu – 200.207.

Temmuz 1946’da General Clay’in girişimiyle bir gençlik affı düzenlendi: 1 Ocak 1919’dan sonra doğan ve aktif Naziler ve savaş suçlularının listelerinde yer almayanlar, denazifikasyondan muaf tutuldu.

Mayıs 1948’in sonunda, üç batı bölgesinin müttefikleri, denazifikasyon üzerindeki kontrolü bıraktı ve tamamen Almanlara devretti.

Ama genel olarak müttefikler Almanları hasta bir ulus olarak tanımladılar ve onları “tedavi etmeye” başladılar. Büyük psikolog Carl Jung, denazifikasyonun psikolojik temellerini kendisi geliştirdi. Özellikle, iki savaş arası Avrupa uluslarının temel sorununu – vicdan eksikliği – tanımladı. Siyasi tercihler, Hitler’e yönelik tutumlar ve NSDAP üyeliği ne olursa olsun, aynı anda Almanların başına gelen bir hastalık olarak tanımlandı ve Almanların hepsi hasta olarak nitelendi.

Müttefiklerin gözetimindeki yeni Alman seçkinleri, kendisini başlıca savaş suçlularını kınamak ve irili ufaklı Nazileri cezalandırmak gibi koruyucu önlemlerle sınırlamak istemedi, ancak Nazizmin ölümcül ruhunu tamamen ortadan kaldırmak ve toplumu demokratikleştirmek için yola çıktı.

Yeniden eğitim, bazı kasaba ve köylerde şok terapisi ile başladı: o bölgenin nüfusu, bölgelerindeki toplama kampını ziyaret etmek zorunda kaldı, imha kampları hakkında bir belgesel film olan “Ölümün Değirmen Taşları” “gönüllü-zorunlu” izleyicilere gösterildi.

Ancak denazifikasyonun en sert yöntemi, Nazizm kurbanlarının sıradan Almanlar tarafından zorla yeniden gömülmesiydi.
(fotoğraf 18+)

Neunburg vorm Wald’dan Almanlar , ormandan ölüm yürüyüşü sırasında ölen Yahudilerin cesetlerini şehir mezarlığına gömmek üzere taşıyorlar. Amerikan askerlerinin gözetiminde Gardenlegen’den Almanlar, Dora-Mittelbau kampından tutukluların cesetlerini ortak bir mezara gömüyorlar.

Amerikan doktorlarının ölüm yürüyüşü sırasında diri diri yakılan, Bohemya’daki ortak bir mezardan kazılmış ölü Yahudi kadınların yanından yerel Almanlara eşlik edişi

Kollarında ölü bir Rus çocuğu olan bir Alman, ortak bir mezardan yeni çıkmış

ABD Üçüncü Ordusu’nun 26. Piyade Tümeni askerlerinin gözetiminde, dört Alman, Bavyera, Schwarzenfeld yakınlarındaki ortak bir mezardan 140 Yahudiden birinin bulunduğu bir tabut taşıyor,

üç fotoğraf yukarıda – Amerikan askerlerinin gözetiminde Gardenlegen’den Almanlar, toplu mezardan ölüm yürüyüşü sırasında diri diri yakılan Dora-Mittelbau kampındaki tutukluların cesetlerini çıkardı

Helmbrechts’ten Almanlar, Amerikan askerlerinin gözetiminde, ölüm yürüyüşünde ölen Yahudi kadınların gömüldüğü toplu mezardan cesedi çıkarıyor

Amerikan askerleri, Neunburg vorm-Wald sakinleri Ölüm yürüyüşünde ölen toplama kampı mahkumlarının cesetlerini şehir mezarlıklarına gömülmek üzere tabutlara yerleştirildi

Amerikan askerlerinin gözetiminde yerel Almanlar, Zeitz yakınlarında ortak bir mezar kazıyorlar.

Neunburg vorm Wald mezarlığında, yerel nüfusun ve Amerikan askerlerinin huzurunda, ölüm yürüyüşünde bu şehrin yakınlarında ölen Polonya, Macaristan ve Rusya’dan Yahudilerin cesetleri gömüldü.

Neunburg vorm Wald’da Alman sakinleri ormandan Polonya, Macaristan ve Rusya’dan Volara’nın ölüm yürüyüşü sırasında bu şehrin yakınında ölen Yahudilerin cesetlerini taşıyorlar.

Ölüm yürüyüşünde bu şehrin yakınlarında ölen Yahudilerin cenazesinin töreni

Schwarzenfeld sakinleri ortak bir mezardan Macar, Polonyalı ve Sovyet Yahudilerinin cesetlerinin çıkartılması.

Neunburg vorm Wald sakinleri, yürüyüşte bu şehrin yakınında ölen Polonya, Macaristan ve Rusya Yahudilerinin cesetlerini ormandan mezarlığa taşıyor

Neunburg vorm Wald sakinleri, bu şehrin yakınlarındaki ölüm yürüyüşünde ölen Polonya, Macaristan ve Rusya’dan Yahudilerin cenazesine katıldı .

Amerikan 82. Hava İndirme Tümeni askerlerinin gözetiminde Gardenlegen’den Almanlar, Mecklenburg’daki Dora-Mittelbau Wöbbelin kampında diri diri yakılan tutukluların cesetlerini toplu bir mezardan çıkartıyor. 

Amerikan askerlerinin gözetimi altında, Dora-Mittelbau kampında diri diri yakılan mahkumların ortak mezardan çıkartılışı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.