Kategoriler
Sefa Yürükel

Öğrencilerin Talepleri Haklı ve Meşrudur

Üniversitesi  Öğrencilerinin Talepleri, Eylemleri Haklı ve Meşrudur! Millet Çocuklarına, Üniversitelerine ve Geleceğine Sahip Çıkmalıdır. 

Sefa Yürükel,
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin haklı demokratik talepleri için yaptığı meşru, faydalı ve  milleti uyaran eylemlerine karşı İktidar, kendi  zulmünün bir parçası olarak öğrencilere karşı devletin organlarınıda kötüye kullanarak, klasik devlet terörünü yaygınlaştırmaya çalışmakta ve bunu milletin üniversitede öğrenci olarak okuyan  çocuklarına karşıda  düşman hukuku uygulayarak yapmaktadır . 
Bugünlerde öğrencilere  karşı yaptığı uygulamayla bu iktidar kendi iktidarının çıkarı için her zaman, her yerde ve her türlü hukuksuz uygulamayı yapacağını ve bu meşru olmayan siyasi tutumunu devam ettireceğinide açıkça Türk Milletine  göstermiştir. 
Öğrencilere karşı iktidar tarafından devlet olanakları kötüye kullanılarak yapılan bu saldırganlık, AKP rejiminin  bir örneği olarak Türkiye ‘de baskının  nasıl sistemleştirildiğinin ama aynı zamandada hukuktan, Anayasa’dan, demokrasiden, haklı ve masum taleplerden ve milletin demokrasi isteminden ve hareketlenmesindende  nasıl  korktuğununda  bir göstergesidir. 
Bugün bu yüzden kendisini bedel ödeyerek uyaran öğrencilere ve öğretim üyelerine, Türk Milletinin: geleceğinin,  biliminin, hukukunun, Anayasa’sının, üniversite özerkliğinin ve öğrencilerinin demokratik taleplerinin korunması için sahip çıkması gerekmektedir. 
Türk milleti bu durumda demokratik ve anayasal bir hak olarak direnmeyi gerçekleştiren  öğrenci ve öğretim üyelerini yalnız bırakmamalıdır.  
Mevcut iktidarın hukuksuz ve anti demokratik uygulamalarına karşı  çıkmalı ve Boğaziçi Üniversitesi’nin öğrencilerinin  ve öğretim üyelerinin direnişine ve taleplerine fiili destek vermelidir. 
Çünkü bu konu  doğrudan milletin nesillerinin kaderini ve geleceğini ilgilendirmektedir. 
Mevcut durum, esas olarak Türkiye ‘nin her türlü geleceğinin iktidar tarafından gaspına karşı milletin meşru yollarla karşı çıkmasının  şartlarını oluşturmakta ve her halükarda milletin üyelerinin vatandaşlık görevleri dolayısıylada bu haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı tavır almasını gerekli kılmaktadır.  
Milletin  öğrenci ve üniversite hakları ve talepleri konusunda acilen yapması  gereken bu meşru çıkış, aynı zamanda milletin kendi Anayasal haklarınada ve çocuklarınada sahip çıkmasıda demektir. 
Türk Milleti bugünlerde özgürlük ve demokrasinin Türkiye’ye yerleştirmek istenmesinin  bir parçası olan öğrenci taleplerinin yerine getirilmesi için eyleme geçerek dün olduğu gibi bugünde asil bir Millet  olduğunu yine  göstermelidir. Kendi  ülkesine olan bu zaruri görevinide bu şekilde beklemeden yerine getirmelidir. 
Türk Milleti, mevcut iktidarın öğrencilere karşı yaptığı hak ve hukuk gaspına karşı çıkmalı ve  Türkiye’yi ve çocuklarını sokakta bulmadığını belirtmeli ve bunu AKP iktidarına  karşı meşru taleplerle demokratik bir biçimde eyleme geçerek kendi gücünü ve iradesini göstererek yapmalıdır . 
Millet bu anlamda acilen tüm STK’ları, siyasi grupları, alternatif medyayı, üniversite ve anayasal  organları göreve çağırarak, en kısa zamanda öğrenci eylemlerinin haklı talepleri doğrultusunda harekete geçip, fiilen öğrencilerin yanında olduğunu gösteren birlikteliği sağlamalı ve hiç beklemeden halk hareketi biçiminde  örgütlenerek, doğru eylem biçimini seçmeli ve doğru bir önderlik yaratarak harekete geçmelidir.  
Millet Ebedi Milli  Liderimiz Atatürk’ün dediği gibi  ve Amasya Genelgesi’nin bu 101. yılında yine : “Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır”, demeli ve bunu  bugünde eylemleriyle ispat etmelidir
Çünkü özgür olmayan ve demokratik haklarını koruyamayan bir  millet,  bağımsız da olamaz! Devletinide milletinide koruyamaz. 
Yani şimdi, özgürlük, bağımsızlığın ve Anayasa’nın korunması için bu iktidarın hukuksuz Anayasa dışı uygulamalarına karşı, yavaş yavaş haklı taleplerle, demokratik halk hareketi inşasına  başlanmalıdır.  Atatürk’ün Bursa Nutku’nda belirttiği  gibide hiç vakit geçirmeden  Atatürk çizgisinde hareket etmelidir.  Bu konuda Türk Milleti hiç kuşkusuzki yetkindir ve  ama bugün hiç vakit geçirmeden kuvvacı tecrübesini meşru, doğru ve bilge bir biçimde kullanmasınında gerektiğinin  farkına varmalıdır. 
Çünkü Türk Milleti hiç bir iç ve dış: gücün, zümrenin ve iktidarın esiri olamaz ve onlar tarafından  esir  alınamaz! Türkiye ‘de zorunlu şartlar olgunlaşmıştır. Özgürlük, demokrasi, Cumhuriyet ve Anayasa’nın kurtarılması ve halk hareketi için meşru, gerekli şartlar ve zemin oluşmuştur! Bunlardan asla taviz verilmesi  Türk milli değerler sistemi açısındanda hiç bir şart ve durum altında söz konusu olmamalıdır.
Sosyal Antropolog ve Etnograf Soykırımlar ve Terörizm Araştırmacısı Not: Basındaki fotoğraflarda öğrencileri evlerinden almaya gelen polisler,  sanki düşmana operasyon yapıyormuşçasına baskın yapmaktadır. Bu asla kabul edilemez!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.