Kategoriler
Dünya

Putin’in pasaport dağıttığı istihbarat mensupları

Moskova’da Putin’in pasaport dağıttığı kumdan, Tahran’dan, ayrılıkçılardan, halktan, örgütlerden yönetilen istihbarat mensupları

You Tube ‘ a benim hakkımda bir sürü sahte video yüklediler. Videolarda ′′ Aşureyi iptal etmek istiyor “, ′′ Talış düşmanı “, ′′ Azerbaycan ‘ da yaşayan milletlerin düşmanı “, ′′ Şiilerin düşmanı “, ′′ O Putin ‘in adamı “, ′′ Rusya KKB’ nin ajanı “, ′′ Panturkçü ′′…
İçlerinde Panturkist Tersini gururla ele alıyorum ve doğru olduğunu kabul ediyorum.

Panturkist ifadesi yüzyıldan beri çoğunlukla Rusça, Farsça, Ermenice ve İngiliz edebiyatında kullanılmıştır. Milletine sahip çıkan ve ayağa kaldıran tüm Türk milliyetçileri Türk milletine seslendiler. Pan almanizm, panfarizm, panislamizm, panslavizm, panturizm tüm tarihsel ve siyasi literatürde kullanılır ve milliyetçi eylemleri, stratejileri ifade eder. Babür, Altın SİHA, Gacar, Osmanlı ülkelerini bölmek, parçalamak, işgal etmek ve üzerinde Rus-İngiliz hizmet eden küçük ülkeler kurmak için Türk milletine karşı büyük bir savaş açtı. Türk milletini tüm alanlarda-bilim, din, asker, siyaset, ticaret ve tarihte mağlup etme planları devreye girmiştir. Bu dönemde SSCB, İran, Hindistan, Mısır, Irak, Suriye gibi ülkelerde ülkesi ve vatanı için savaşan, Türk milli menfaatlerini korumak isteyen tüm aydınlar, liderler, komutanlar, prensesler, devlet, din ve siyaset adamları Çin bastırdı, yok edildi. Kangar Körfezi ‘nden Hindistan’ a, Arap yarımadasına Türkiye hariç Türk milleti, İngiliz, Rus, Çin, derin devlet politikası ve istihbaratı tarafından terör estirildi. XIX-XX yüzyıllar boyunca Türk milletine soykırım yaptılar ve tarihten, ortadoğu coğrafyasından silinmeye çalıştılar. Günümüzde bu güçlerin en çok korktuğu düşünceler, fikirler, kişilikler ve zihniyet Türklüktür.

Bugün İran, Rusya, Çin, Suriye ve Irak ‘ ta Türkçülük ölüyor ve Türk milletini asimile ederek yok etmeye çalışıyorlar. Azerbaycan ‘ da Türkçülük sağ olduğu müddetçe, Rusya, İran, Suriye, Çin, Irak ölmez, yok olmaz, bitmez. Azerbaycan Türk dünyasının merkezi ve kaynağıdır. Türkçülüğü öldürme, devletten ayırma ve Azerbaycan adında bir Sasanian kurma projesi o yüz ifadesinde. Hedefte olduğumuz o yüz…

Arkadaşlar X-XX yüzyılın başlarına kadar dünya süper güç Türklerdi. 1920 yılından beri süper güçler ve uluslar İngiliz ve Ruslar oldu.

Türkler XXI yüzyılda küresel bir süper güç olacak, Azerbaycan Türk ile dünyaya yayılacak. Bağdat ‘ta yeni Fuzuli, yeni Akbar Hindistan’ da doğacak. Tüm bunlar Türk dilinin yükselmesi ile mümkün olacak. Türk dili çok güzel ingilizce yarışmak türkçe sarılmak kapasitede Bu geleceğe hazırlanalım. Bu gelecek için çalışalım.

Son 30 yılda Azerbaycan ‘ da Türkçülüğü öldürmek için her şeyi yaptılar, Türk milletine en yüksek koltuklardan defalarca hakaret ettiler. Türk ‘ ü ülkelerinden ayırt etmeye çalıştılar. Başaramadılar.

Başaramazlar. Türk aydın siyasetçileri bu projeleri yok ediyor. O bunu yapacak. Onların önünde, son yaşadığımızda yükseleceğiz…

Ne yapsın bu iktidarlar, şimdi boş durmuyorlar ki sahte videolar çekip yaysınlar, ceza istesinler, yalan propaganda yapsın millet arasında…

Yazar A.Türer YENER

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu.
- İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi.

- Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde

terhis oldu.

- 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı.
- 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu.

Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur.

- 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş,

Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir.

- 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım.

Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım.

- 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı,

Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla
ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır.

- Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım.

Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir.

- A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır.

- 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur.

- A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır.

A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur.

- Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur.

- Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur

- A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir.

-Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım.

-2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.