YILBAŞI ARMAĞANI: HAZİNEDEKİ PASLI TENEKE

YILBAŞI ARMAĞANI * KISSADAN HİSSE * AZİZ NESİN’den “HAZİNEDEKİ PASLI TENEKE”

HAZİNEDEKİ PASLI TENEKE

Aziz Nesin / Yeni Dergi,
“Masal Özel Sayısı”
Ağustos 1966, sayı 23

Aktaran Naci Kaptan / 30.12.2020
nacikaptan.com/?p=85255

Bir yokmuş, iki yokmuş, üç yokmuş… Eski günlerde yeryüzünün bir ülkesinde hiçbişey yokmuş. Hiçbişeyi olmayan bir ülkenin bir padişahı varmış. Bu padişahın da bir hazinesi varmış.
Bu hazinede o ulusun en değerli bir emaneti korunurmuş. Atalardan kalan bu emanetle o ulus övünürmüş. “Hiçbişeyimiz yoksa da, atalarımızdan bize böyle bir emanet kaldı” diye avunurlar, yoksunluklarını, yoksulluklarını unuturlarmış.
Atalardan kalan emanet, bir kişinin, iki kişinin değil, bütün ulusun olduğundan,. herkes bu değerli emanetten kendine övünme payı çıkarırmış. Onun korunmasına canla, başla çalışırlarmış. Bütün ulusun malı olan emaneti korumak için en uygun yer padişahın hazinesi olduğundan, bu emanet de hazinede saklı dururmuş. Hazineyi, gözlerini kırpmadan silahlı nöbetçiler beklermiş. Hazinenin olduğu yerde kuş bile uçurtmazlarmış.
Padişah, sadrazam, vezirler, sarayın bütün ileri gelenleri, her yılın bir günü, atalardan kalan kutsal emaneti koruyacaklarına namusları üzerine yemin ederlermiş. Gel zaman git zaman, günlerden bigün padişahın içine, ulusun canları, kanları yoluna korudukları bu emanetin ne olduğunu anlamak isteği düşmüş. Padişah, bu emanet kutusunun içindekini görmek için yanıp tutuşurmuş.   Sonunda bu isteğini yenememiş, bigün hazine dairesine girmiş.
Nöbetçiler padişaha da yasak diyecek değiller ya… Sarayın hazinesine padişah, sadrazam, vezirler her zaman ellerini kollarını sallayarak özgürce girerler, emanetin yerinde durup durmadığına bakarlarmış. Padişah da böyle yapmış. Bu emanet, oda oda içinde, oda oda içinde kırk odadan geçtikten sonra kırkbirinci odanın içinde dururmuş. 0 odanın içinde de kutu kutu içinde, kutu kutu içinde, kırkbirinci kutunun içindeymiş.
Padişah kırk odanın kapısını açmış. Kırkbirinci odaya girmiş. Sonra kırk kutu açmış. Kırkbirinci kutuyu açarken heyecandan yüreği küt küt çarpıyormuş. “Bunca yıldır koruduğumuz emanet ne ola?” diye büyük bir merak içindeymiş. Bir de kırkbirinci kutuyu açıp baksın ki, ne görsün: Yeryüzünde o zamana kadar görülmemiş bir mücevher. Bir alev gibi yanıp duruyor. Altın desen altın değil, platin desen platin değil, gümüş hiç değil…
Padişah kendini tutamamış, içinden, “Atalardan kalan bu kutsal emaneti ben kendime alırım. Benim olur. Kim nereden bilecek?” diye geçirmiş. Güneşten koparılmış bir parça gibi ışıl ışıl yanan kutsal emaneti kutusundan çıkarıp, cebine atmış. Atmış ama, “Ya benim çaldığım anlaşılırsa…” diye de içine bir korku düşmüş. O zaman, “Ben bu pınl pırıl yanan şeyi alır, onun yerine üstü yakut, sedef, zümrüt, inci, elmasla süslü bir platin koyarım, hiç kimse bu emaneti görmediğine göre, günün birinde kutuyu açarlarsa, kutsal emanetin çalındığını anlayamazlar…” diye düşünmüş.
Dediği gibi de yapmış. Sonra kırkbir kutuyu içiçe, onun üstüne de, kırkbir odanın kapısını da üst üste kilitleyip hazineden çıkmış ama, yaptığı düzen anlaşılacak diye de ödü kopuyormuş. Hiç kimsenin, kutsal emaneti çaldığını anlamaması için, o zamana kadar yılda bir kutsal emanet üzerine ant içilirken, padişah bu andı yılda ikiye çıkarmış. Her yıl iki kez, alanlarda toplanırlar, padişah da, başkaları da, bütün ulus, atalardan kalan kutsal emaneti kanları ile, canlan ile koruyacaklarına ant içerlermiş.
Sadrazam kurnaz bir kişiymiş. “Eskiden yılda bir kez emaneti korumak için ant içilirken, şimdi neden padişah bunu ikiye çıkardı?..” diye sadrazamın içine bir kuşku düşmüş. “Yıllardan beri koruduğumuz bu emanet ne ola?” diye o da birgün hazineye girmiş. Kırkbir odadan geçip, Kırkbir kutuyu açıp emaneti görmüş. Ne de olsa padişah, dalaveresi çakılmasın diye, çaldığı emanetin yerine en değerli taşlarla süslü koca bir altın koyduğundan, bu güzel şey karşısında sadrazam şaşkına dönmüş.
“Ben bu emaneti alır, yerine üstü renkli, parlak taşlarla süslü bir altın koyarım. Nasıl olsa, hiç kimse, emanetin ne olduğunu bilmediğinden, günün birinde kutuyu açarlarsa, kutsal emanetin bu olduğunu sanırlar…” diye düşünmüş. Dediği gibi de yapmış. Ama içinde, yaptığı iş anlaşılacak diye bir korku olduğundan, padişahın yılda ikiye çıkardığı ant içme törenini, yaz, kış ve baharlarda olmak üzere yılda dörde çıkarmış.
Gelgelelim vezirlerden biri kurnaz bir kişiymiş. “Şimdiye dek, yılda iki ant içilirken neden dörde çıkarıldı?..” diye içine bir kuşku girmiş. O da, kimseye danışmadan hazineye girebildiğinden, bi rgün, hazineye girmiş, kırkbir odadan geçmiş, kırkbir kutuyu açmış. Kırkbirinci kutudan çıkan üstü parlak taşlarla süslü altını görünce, sevinçten gözleri parlamış. “Ben bunu alır yerine bir gümüş koyarım. Kim nerden bilecek?..” diye düşünmüş.
Düşündüğü gibi de yapmış. Yapmış ama içinde öyle bir korku varmış ki, hırsızlığı belli olmasın diye, ulusa kutsal emaneti ne kadar iyi koruduğunu anlatmak için, yılda dört kez yapılan ant içme törenini her ay yaptırmaya başlamış. Ulus, her ay alanlarda toplanıp, son kişide son damla kan kalana kadar kutsal emaneti koruyacağına ant içermiş.
Saray nazırı kurnaz bir kişiymiş. Ant içmenin ayda bire çıkmasından işkillenmiş. “Bunda bir iş olacak, bir gidip şu emaneti göreyim…” demiş. Kırkbir odadan geçip, kırkbir kutuyu açıp emaneti görmüş. Atalardan kalan kutsal emanet o kadar hoşuna gitmiş ki, “Ben bunu alıp yerine bir bakır koysam, kim nereden anlayacak?..” diye düşünmüş. Düşündüğü gibi de yapmış. Yapmış ama, içinde hırsızlığı anlaşılacak diye bir korku olduğundan, emaneti ne kadar titizlikle koruduğunu halka göstermek için ayda bir yapılan ant içme törenini, haftada bire indirmiş.
Gelgelelim, hazineyi koruyan subaşı, kurnaz bir adammış. içinden, “Ne oluyor böyle?.. Haftada bir ant içiyoruz! Şu kutsal emaneti bir gidip görsem…” demiş. O da öbürleri gibi kırkbir odadan geçip, kırkbir kutuyu açmış. Parlak bakın görünce çok sevinmiş. “Ben bunu alır, yerine demir koyarım, kim nerden bilecek?..” demiş. Dediği gibi de yapmış. Ama yaptığı iş, içine sinmediğinden, emaneti korumakta ne kadar canla başla çalıştığını herkese anlatmak için gösterişe başlamış. Her gün, atalardan kalan kutsal emaneti, ölümü bile göze alarak koruyacağına ant içermiş.
Gel zaman git zaman, ulusun içinden bir kişi çıkmış.
– Bütün ulus yıllardan beri atalardan kalan emaneti canımızla, kanımızla koruyacağımıza her gün ant içip duruyoruz. Doğrusu bu emaneti hazinede çok iyi saklıyor, koruyoruz. Peki ama bu emanet nedir? Biz emanetçi değiliz ya… Şu odaları, kutuları açalım da, atalarımızdan kalan kutsal emanetin ne olduğunu, neyi koruduğumuzu bir öğrenelim!.. demiş.
Bu sözler bomba etkisi yaratmış. Başta padişah olmak üzere, emanete hıyanet edenlerin hepsi birden, hırsızlıkları anlaşılacak korkusuyla, bu dileği ortaya atan kişinin üstüne çullanmışlar. Gerçek emaneti aşırıp onun yerine sırasıyla sahtesini koyanlar, bu katakulliyi yalnız kendilerinin yaptığını sandıklarından ve birbirlerinin oyununu bilmediklerinden,  hırsızlıkları ortaya çıkacak diye ödleri kopuyormuş. “Koruduğumuz emanetin ne olduğunu görelim!..” diyen kişiyi,
– Vay hain!.. Atalarımızdan kalan öyle kutsal, öyle değerli bir emaneti, sen kim olasın da göresin… diyerek, o kişiyi, kutsal emaneti küçümsemek, aşağılamakla suçlandırmışlar. Bütün ulusu da kandırdıklarından, kendileriyle birlik edip, bunu söyleyenin üstüne yürümüşler. Zavallı az kalsın linç edilecekmiş. Sonra padişah,
– Biz bunu öldüreceksek yasaya uygun öldürelim!.. demiş. Bu kişiyi öldürmek için önce bir yasa yazıp, sonra özel bir mahkeme yargısı ile öldürmüşler.
Gelgelelim, öldürmekle iş bitmemiş. Çünkü, ölen kişinin sözleri ağızdan ağıza yayılmış. O düşünce bir çığ gibi gittikçe büyümüş. Günün birinde halkın içinden biri, “Ölümü göze alarak koruduğumuz emanetin ne olduğunu, neden ölümü göze alarak gidip görmeyelim?..” diye düşünmüş. Ama kendisinden öncekinin başına gelenleri bildiğinden bu düşüncesini hiç kimseye açmamış. Gizlice hazineye girip, kutsal emanete bakmayı kafasına koymuş. Ama padişah, sadrazam, vezirler, bütün emanet hırsızları, çaldıkları belli olmasın, kimse anlamasın diye, atalardan kalan kutsal emaneti, daha doğrusu onun yerine koydukları şeyi, eskisinden daha sıkı koruyorlarmış. İşte bu yüzden de hazineye gizlice girmeyi başaran kişi, kutsal emaneti alıp, bütün ulusa göstermek için dışarı çıkarken, hazineyi koruyanların eline düşmüş. Adamın elinde, emaneti en son çalanın, onun yerine koyduğu bir paslı teneke varmış. Subaşı, adamın elinde tenekeyi görünce;
-Kutsal emanet bu değil!.. diye bağırmış.
Saray Nazırı,
– Bu değil!.. demiş.
Vezir de,
-Bu değil!.. demiş.
Sonra sırasıyla padişaha kadar hepsi,
-Bu değil, bu değil!.. demişler.
O zaman, elinde paslı tenekeyi tutan adam,
-Kutsal emanetin bu olmadığım siz nerden biliyorsunuz? Bu değilse, ya hangisi?.. diye sormuş. Bu soruyu oradakilerin hiçbiri yanıtlayamamış. Çünkü hepsi de emanetin yerine koydukları şeyin sonradan çalındığını anlamışlar. Yakalanan kişiyi hemen orada boğdurup işini bitirdikten sonra paslı tenekeyi kutuya koymuşlar. Kutu kutu içine kırkbir kutuya, onu da kırkbir oda içine gizlemişler.
Ama içleri bitürlü rahat olmadığından, kutsal emaneti korumak için bir yasa çıkarmışlar. Bu yasaya göre, sabah, öğle, akşam, günde üç öğün, bütün ulus, atalardan kalan emaneti koruyacaklarına ant içmek zorundaymış. Bu andı içenlerin hiçbiri, korudukları kutsal emanetin çalına çalına, en sonunda bir paslı teneke olduğunu hiçbir zaman bilememiş.şini bitirdikten sonra paslı tenekeyi kutuya koymuşlar. Kutu kutu içine kırkbir kutuya, onu da kırkbir oda içine gizlemişler. Ama içleri bitürlü rahat olmadığından, kutsal emaneti korumak için bir yasa çıkarmışlar.
Bu yasaya göre, sabah, öğle, akşam, günde üç öğün, bütün ulus, atalardan kalan emaneti koruyacaklarına ant içmek zorundaymış. Bu andı içenlerin hiçbiri, korudukları kutsal emanetin çalına çalına, en sonunda bir paslı teneke olduğunu hiçbir zaman bilememiş.

GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYEM
Yayım tarihi
Kültür/Sanat olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

1 yorum

 1. TEVRAT, 4500 YIL KADAR ÖNCE İSRAİLOĞULLARINCA YAZILMIŞTIR…..

  İNCİL, İSRAİLOĞULLARI VATİKANI 2000 SENE ÖNCE KURDUKTAN SONRA YAZILMIŞTIR.

  İNCİLİN BİRÇOK ÇEŞİDİ VARDIR…
  MARTİN LUTER İNCİLİN SON ŞEKLİNİ 1700 YILLARINDA ELEMİŞ, ELEĞİ DUVARA ASMIŞTIR…

  KURAN, OKUR YAZAR OLMAYAN MUHAMMED ÖLDÜKTEN ONÜÇ SENE KADAR SONRA said bin sabide YAZDIRILMIŞTIR. 700 YILLARINDA YAZDIRILMIŞ KURAN. DÖRT KERE MUSAF OLARAK YAZILMIŞ. MUSAFLARDAN BİRİ İSTANBULDA MÜZEDE, DİĞERİ İSE MISIR ELCEZİRE ÜNİVERSİTESİNDE OLDUĞU YAZILIR.

  AMA ÖZBEKİSTAN TÜRKMENİSTANINDA İDDİA EDLİR Kİ; KURAN ALTI KERE MUSHAF OLARAK DEĞİŞTİRİLEREK YAZILMIŞMIŞ. ÜSTELİK MUHAMMEDİN ANADOLU TÜRKMENİSTANINDA İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ DOKUZ AVRADI YOK, BİLAKİS ON ÜÇ AVRADI VARMIŞ…

  MÜSLÜMAN ERKEK KİŞİ, ALTI AVRATLA EVLENEBİLİYORMUŞ ÖZBEKİSTAN TÜRKİSTANINDA, ANADOLU TÜRKMENİSTANINDA İSE, MÜSLÜMAN ERKEK KİŞİ DÖRT AVRATLA EVLENEBİLİR, DİYE İDDİA EDİLİR….

  SURİYELİ ARAP KÖKENLİ BİR HANIM BANA BİR YIL ÖNCE DEDİ Kİ;
  İSLAM DİNİ ADALETLİ BİR DİN DEĞİL, ADALETLİ OLSAYDI, KADINLAR DA DÖRT ERKEKLE EVLENEBİLİRDİ(!)

  AFGANİSTANLI BİR HANIM BU suriyeli hanımın dediklerini DUYUNCA:
  -O SURİYELİ KADIN ZIR DELİ. BİR KADINA BİR ERKEK BİLE ÇOK. TÜM EREKLER DELİ, DEDİ…
  (Sütten ağzı yanmış, yoğurdu üfleyerek yiyordu)

  Özbekistan Türkmenistanında develerin önünde yürüyen kocaman bir konuşan NASRETTİN HOCA heykeline rastladım.

  Merakla sordum, hocam anadolu türkmenistanında muhammedin 9 avradı,
  burada ise onüç avradı vardı diye iddia ediliyor, hangisi doğru, diye sordum.

  NASRETTŞN HOCA:
  – İkisi de doğru, diye söze başladı.
  Bir cümle daha söyledi!
  ONU MERAK EDİP BANA SORANLARA SÖYLERİM…

  GELGELELİM KURU FASÜLYENİN NİMETLERİNE:

  KOSTONTOPOLİS YAHUDİLERİNİN BİR TAVRATI VARDIR…
  YAZAN ÜYELERİNİN ADI BELİRTİLMEYEN, BASILDIĞI YAYIN EVİNİN ADI DA BELİRTİLMEYEN BİR KURUL BU TEVRATI;
  ORTA ASYA ESERLERİNDEN KABALAYA GÖRE DERLEDİKLERİNİ, yani uydurduklarını yazmaktadırlar….

  BU TEVRATTA RAB ŞÖYLE DER:

  -EY İSRAİLOĞULLARI! BEN SADECE SİZLERİ SEVİYORUM…
  -DİĞER TOPLUMLARI SİZE KÖLE OLARAK YARATTIM…
  -KÖLE DEMEK; YATACAK YER İÇİN, YİYECEK İÇİN, GİYECEK İÇİN ÇALIŞMAYA HAZIR KİŞİ, DEMEKTİR.

  -EY İSRAİLOĞULLARI, SİZLERİN diğer toplumlara yalan söyleme hakkını, onları kandırma hakkını, onların mallarını gasp etme hakkını, onların mallarını çalma hakkını, HATTA DİĞER TOPLUMLARI ÖLDÜRME HAKKINI SİZLERE TANIYORUM.

  -AMA SİZLER BİRBİRLERİNİZİN HAK VE HUKUKUNA SAYGILI OLUN… BİRBİRİNİZE ADALETLİ OLUN…

  -ÇOĞALDIĞINIZDA BÜNYAYA YAYILIN.
  -BİR ELİNİZDE SİLAH, DİĞER ELİNİZDE PARA, DİLİNİZDE YALAN DÜNYAYA YAYILIN…
  -ÖZEL OKULLAR VASITASIYLA TÜM TOPLUMLARIN ZEKİ GENÇLERİNİ SEÇİP, SİZLERE HİZMETKAR OLARAK YETİŞTİRİN VE BUNLAR VASITASIYLA TÜM TOPLUMLARI YÖNETİN, KÖLELEŞTİRİN…

  -DÜNYADAKİ TÜM TOPLUMLARI KÖLELEŞTİRDİKTEN SONRA, fıratla kızıl deniz (bazı tevratkarda nil) arasında bir de HİTİT ÜLKESİNDE(ANADOLU TÜRKMENİSTANI) büyük israili kurun, demektedir.

  2002 senesinde RTE beyaz sarayda;
  cia, mossad ajanlarıyla ÜÇBUÇUK SAAT BOYUNCA GİZLİ BİR GÖRÜŞME YAPTIKDAN SONRA,
  hiç bir yakıt almadan ANKARADAN PENSİLVANYAYA KADAR UÇABİLECEK BİR UÇAK HEDİYERÜŞVET ALARAK ANKARAYA GELMİŞ VE VANDA BASIN YAYIN KURULUŞLARI ÖNÜNDE işim diyecekken çişim diyerek ihaneti şöyle itiraf etmişti…

  -ABD nin ve İSRAİLİN , HANİ BİR BÜYÜK ORTA DOĞU PROJEKERİ VARDI YA, YANİ TEVRATA GÖRE BÜYÜK İSRAİLİ KURMA PLANLARI, İŞTE BEN BU BÜYÜK ORTA DOĞU PROJELERİNİN EŞBAŞKANLARINDAN SADECE BİR TANESİYİMİ…
  -TÜRKİYEDE DİĞER PARTİ BAŞKANLARI DA, DİĞER EŞBAŞKANLARDIR…demişti.

  Sonra ne oldu? YANDI GÜLÜM KETEN HELVA!
  2000 CİVARINDA KAMU KURULUŞU İSRAİLOĞULLARINA 38 MİLYAR DOLAR KARŞILIĞI SATILDI.

  AVRUPADA TÜRMENLER JETPA, KOMPASAN, YİMPAŞ GİBİ İSRAİLOĞULLARI KURULUŞLARINCA 40 MİLYAR DOLAR DOLANDIRILDI…

  JETPA KURUCUSU JET FAZILLA RTE MECLİSDE YER DEĞİŞTİRİLTDİ.
  TÜRKİYENİN TÜM KAMU ARAZİLERİ ARAP KILIĞINA GİRMİŞ İSRAİLOĞULLARINA PEŞKEŞ ÇEKİLDİ…

  İNSANLAR KOLLARINDAN BACAKLARINDAN BAĞLANAMAZ. SADECE KALPLERİNDEN BAĞLANABİLİR. ZORLA GÜZELLİK OLMAZ.
  YARİN YANAĞINDAN GAYRİ HER ŞEY ORTAK OLACAKTIR, dediği için osmanlı kılığına girmiş israil haydutlarınca 500 sene önce sivasda asılan PİR SULTAN ABDAL haykırıyor:

  -EŞKİYALAR DÜNYAYA EBEDİYYEN HÜKÜMDAR OLAMAZLAR!

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.