Erken Cumhuriyet Dönemi Popülizmi

9 Umde olarak bilinen bildirgenin 9 ilkesinden biri olan popülizm, resmi olarak 1937'de anayasaya girmiş olsa da, kökenleri İkinci Meşrutiyet Dönemi'ne (1908) kadar uzanabilir. Meşrutiyet döneminin önde gelen aydınları Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura tarafından, Türkiye'nin erken cumhuriyet döneminde bu kavram farklı bir anlamda yorumlansa da, popülizmi Rus Narodnik Hareketi'nden etkilenerek formüle etmişlerdir. Bu nedenle Türkiye'de popülizmin katı ve değişmez bir ideoloji olmadığını iddia edebiliriz. Bununla birlikte, dönemin koşullarına uyum sağlayan, kendini sürekli yenileyen, dönemin ekonomik ve sosyal koşullarını yansıtan bir fikir olarak kabul edilmelidir. - 1populizm nedir

9 Umde [1] olarak bilinen bildirgenin 9 ilkesinden biri olan popülizm, resmi olarak 1937’de anayasaya girmiş olsa da, kökenleri İkinci Meşrutiyet Dönemi’ne (1908) kadar uzanabilir. Meşrutiyet döneminin önde gelen aydınları Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura tarafından, Türkiye’nin erken cumhuriyet döneminde bu kavram farklı bir anlamda yorumlansa da, popülizmi Rus Narodnik Hareketi’nden etkilenerek formüle etmişlerdir. Bu nedenle Türkiye’de popülizmin katı ve değişmez bir ideoloji olmadığını iddia edebiliriz. Bununla birlikte, dönemin koşullarına uyum sağlayan, kendini sürekli yenileyen, dönemin ekonomik ve sosyal koşullarını yansıtan bir fikir olarak kabul edilmelidir.

Önde gelen bir tarihçi olan Zafer Toprak, Türkiye’de popülizmin iki döneme ayrıldığı iddiasını öne sürdü. İlk dönem çoğunlukla entelektüel popülizmle (1908-50), ikincisi ise 1950’den sonra Türk siyasi hayatına damgasını vuran bir siyasi popülizmle ilgilidir. Toprak, erken cumhuriyet dönemindeki entelektüel popülizmin temel amacının insanlara kendilerini hissettirmek olduğunu savunur ulus-devlet inşası sürecindeki devrimlerin bir parçasıdır. Dolayısıyla entelektüel popülizmin Anadolu’nun ücra köşelerinde sınıfların varlığını inkar etmek ve milletin değerlerini aramak gibi pek çok özelliği vardı. Ancak Toprak, Kurtuluş Savaşı (1918-1922) ve erken cumhuriyet dönemindeki siyasi popülizmi görmezden geliyor. Bu arada popülizm, siyasi amaçlar için kitlesel bir seferberlik aracı olarak hizmet etti. Yani, önde gelen siyasi figürlerin genel amacı, farklı sosyal sınıfların desteğini kazanmaktı. Bu nedenle, bu tür eylemlerin entelektüel popülizmle çeliştiğini ve vitrin süslemesi olarak kabul edilebileceğini iddia ediyorum.

Ayrıca, diğerleri arasında kavramlar; halk, milletin iradesi ve halk egemenliği parlamento tartışmalarında ve resmi metinlerde sık sık dile getirildi ve bu nedenle neredeyse erken cumhuriyet dönemi ile eşanlamlı hale geldi. Örneğin Teşkilat-ı Esasiye’nin 1921’de kabul edilen ilk maddesinde “egemenlik koşulsuz bir biçimde millete verilmiştir. Hükümet sistemi, halkın kendi kaderini tayin etme ve yönetme ilkesine dayanmaktadır ”. Aşağıdaki madde, “yürütme yetkisi ve yasama sorumluluğunun milletin yegane ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi tarafından icra edildiğini ve elinde yoğunlaştığını” vurgulamaktadır.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye bir Kurtuluş Savaşı’na sürüklenmiş ve bu milli mücadele uzun yıllar sürmüştür ve ülkeyi harabeye çevirmiştir. Bu nedenle, önde gelen bir devlet adamı olan Mustafa Kemal’in asıl amacının, başka bir çöküş tehlikesine karşı devrimler gerçekleştirmek ve buna bağlı olarak modern bir toplum yaratmak olması şaşırtıcı değildir. Böylelikle bu tür devrimleri gerçekleştirmek için popüler bir siyasi partinin gerekliliği ortaya çıktı. Mustafa Kemal parti kurma niyetini şu şekilde ifade etti:

İslam dünyasının en ücra köşelerinden bile, milletin her sınıfından bana gösterilen saygı ve güvene layık olmak, milletin mütevazi bir insanı olarak, ülkenin iyiliğini adamaktan hayatımın sonuna kadar onur duyacağım. Barıştan sonra, Popülizm ilkesine dayalı olarak Halk Partisi adında bir parti kurmayı düşünüyorum.

9 Umde olarak bilinen seçim programı 8 Nisan 1923’te ilan edildi ve Halk Partisi’nin ideolojik altyapısını oluşturdu. Umde’nin ilk iki ilkesi doğrudan popülizmle ilgilidir. Birinci ilke Türk milletinin kayıtsız şartsız egemenliğine vurgu yaparken, ikinci ilke milletin tek temsilcisinin Türkiye Millet Meclisi olduğunu belirtmiştir.

Sonraki aylarda milletvekilleri kurulacak yeni parti için tüzük hazırlamaya başladı. Üç ilke, popülizm, milliyetçilik ve cumhuriyetçilik temel ilkeler olarak kabul edildi, ancak ulusal egemenlik, hukukun üstünlüğü ve devrim ilkeleri de dahil edildi. Halk Partisi buna göre 9 Eylül 1924’te kuruldu ve tek partili hükümet döneminde tüm sosyal grupları temsil ettiğini iddia etti. Böyle bir iddianın arkasındaki ana neden, yeni kurulan ülkedeki az gelişmiş sınıf yapısı ve sosyal kesimlerin sınıf bilincinin olmamasıydı. [2] Bu nedenle 1920’lerde ve 30’larda Türkiye’de tek parti iktidarının ana sloganı “sınıfsız, ayrıcalıksız kaynaşmış bir kitle” olmuştur.

Bir sonraki makalede Türkiye’deki erken popülizm Halk Evleri olarak bilinen Halk Evleri üzerinden analiz edilecek.

Kendine iyi bak.

Referanslar

kaynak: modern diplomacy Furkan Cay yazısından alınmıştır

Doğan, Erkan. II. Meşrutiyet Döneminden Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarına Kadar Popülizm Fikrinin Gelişimi. Insan & İnsan, Yıl / Yıl 6, Sayı / Sayı 20, Bahar 2019, 131-144. dergipark.org.tr/tr/download/article-file/702559
Köroğlu, KirvakEsin., ― Demokrat Parti’den Adalet ve Kalkınma Partisi’ne Türkiye’de Popülizm Zinciri. Doktora Tezi, 2016
anayasa.gen.tr/1921tek.htm
www.chp.org.tr/haberler/chp-tarihi
[1] 9 Umde, Mustafa Kemal Atatürk’ün 8 Nisan 1923 tarihli bildirisidir. Beyannamede, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ve halkın özyönetiminin esas olduğu belirtilmektedir.

[2] 1927 nüfus sayımı, Türk toplumunun çoğunluğunun kırsal ve geleneksel bir yaşam tarzına sahip olduğunu gösterdi. Bu nedenle, ciddi sınıf ayrımlarının olmadığı iddia edildi.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. https://www.turkishnews.com/en/content/2023/02/08/facts-not-reported-by-the-media-re-turkiye-earthquake/ yardım malzemelerinde, gıda kutularında, çadırlarda karşıt taraflar arasında AKP logo savaşları yapıldığı yabancı basına düşmüş gözüküyor. utanç vverici

 2. KUR’AN’ı Kur’an’dan Tanımak! KUR’AN! Nasıl Bir Kitap? KUR’AN; yaşamın Kitabıdır, yaşam eğitim Kitabıdır, hayata hazırlar, hayat hakkında bilgilendirir, rehberlik eder,…

 3. türkiye’de sokak hareketlerini muhalefet partilerinden beklemek pek doğru değil. Yasal sınırlar içinde kalarak farklı bir oluşum olur mu?

 4. Maalesef yazdıklarınıza katılmamak mümkün değil. O yüzden umutsuz bir durum içindeyiz. Bu durumda çıkış, dediğiniz gibi muhalefet tarafından sokakta örgütlenmiş…

 5. Böylesine âdi, tiksindirici bir yazıyı sayfalarınızda görmekten üzüntü duydum..Bu yazılanları kaleme alanın bırakınız ülkemizde bulunmasını, bu Dünya’da bile yeri olmaması…

 6. Hey Ağalar Türk’e »Hiciv Şiiri« Hey ağalar Türk’e cevap bulunmaz Darılıp ağzını açtığı zaman Değme şeyle karşısında durulmaz Darılıp köpüğün…

 • Deprem Felaketi

  Deprem Felaketi

  Deprem felaketi hatırlattı ki, bizim Türk- Kürt sorunumuz yokmuş aslında, bizim; Alevi- Sünni sorunumuz da yokmuş. Hatta ve hatta Ermeni sorunu, Yunan sorunumuz da yokmuş. “İnsanlık” diye bir üst başlık altında yaşıyormuşuz hepimiz. İşte; dünya bu üst başlık altında, insanlık başlığında buluştuk. Azerbaycan’dan, Pakistan’dan, Türk kardeşlerimizden yardım geleceğini biliyorduk zaten. Öyle […]


 • Bir şehri değil, bir ülkeyi yok ettiler

  Bir şehri değil, bir ülkeyi yok ettiler

  Bir sehri deyil, bir ülkeyi yok ettiler..KAR, HIRS, HIRSIZLIK, RÜSVET,KORRUPTION, Kadin ticareti,  hesi  Allahin ismi altinda….! Türkiyede, ekonomik gelişme ve büyümeyi sağlamak için en büyük koz olarak inşaat sektörü görüldü. Ancak bu sektörün sağlıklı ve kalıcı bir ekonomik büyüme yaratamadığına dair pek çok araştırma ve inceleme daima görmezden gelindi. Şehirler […]


 • Tanrının habercisi Türklerin yol göstericisi: Bozkurt

  Tanrının habercisi Türklerin yol göstericisi: Bozkurt

  Tanrının habercisi Türklerin yol göstericisi: Bozkurt Bir röportaj sırasında İngiliz televizyoncunun dikkatiniduvardaki hilal ve bozkurt çeker.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey’e bunun ne olduğunu sorar:“O Bozkurt’tur.” der Elçibey ve devam eder:“O gördüğünüz Türk Milleti’nin sembolüdür totemidir.”İngiliz televizyoncu biraz düşündükten sonra özür dileyerek tekrar sorar;“Niçin kendinize vahşi ve yırtıcı bir hayvanı sembol olarak […]


 • TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN…!!!

  TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN…!!!

  Bir Deprem oldu… Bütün alışılmış ve kabullenilmiş dünya düzenlerini yıktı geçti “O” sabah. Bir deprem oldu… Küsmenin, kızmanın, kırılmanın ne kadar anlamsız olduğunu adeta omuzlarımızdan tutup “kendine gel hayat çok kısa” diye sarsarak bize yeniden anlattı. En sevdiğimiz insanların,en sevdiğimiz eşyaların,en sevdiğimiz yemeklerin,en sevdiğimiz mekanlarınaslında saniyeler ile nasıl kaybedeceğimizi yeniden […]


 • Güney Azerbaycan Kuruluşlarının Türkiye Depremi İle İlgili Bildirisi

  Güney Azerbaycan Kuruluşlarının Türkiye Depremi İle İlgili Bildirisi

  Ne yazık ki Türkiye’miz çok büyük ve ağır bir doğal afetle karşılaşmıştır. Türkiye’nin on ilini vuran ve büyük can kaybı ve yıkıma neden olan deprem afeti, bizi de Türk Dünyası ailesi ve büyük Türk milletinin bir parçası olarak derinden üzmüş ve kederlenmiştir.Fakat biliyoruz ki Türkiye muktedir bir millet ve devlettir […]