Sedef hastalarında COVID-19 etkisi: İstanbul’da çok merkezli bir çalışma

COVID-19 pandemisinde sedef hastalığının tedavisi konusunda yaygın endişeler var. Biz bu araştırmada pandemik dönemde psoriazis hastalarının epidemiyolojik verilerini, klinik özelliklerini, tedavi özelliklerini değerlendirmeyi hedefledik. Yedi farklı üçüncü basamak merkezin dermatoloji kliniklerinde bir çalışma yaptık. 11 Mart-28 Haziran 2020 tarihleri ​​arasında takip edilen tüm yetişkin sedef hastalığı hastaları, takip kliniklerine yaptıkları ziyaretlerde telefonla arandı veya sorgulandı. Yarı yapılandırılmış bir anket uygulandı ve hastaların demografik özellikleri ve hastalık özellikleri kaydedildi. 1322 hastanın % 52.4’ü erkek ve % 47.6’sı kadındı. Anket cevaplarına göre bu hastaların 964’ü (% 72,9) bu dönemde hekimleriyle iletişim kuramadı, 358 (% 27,1) hasta hekime telefon, e-posta veya hastane ziyareti yoluyla ulaştı. Olası / doğrulanmış COVID-19 tanısı alan hastalardan 14’ü kadın, 9’u erkekti. 23 hastanın 9’u (% 39.1) biyolojik tedavi kullanıyordu. Biyolojik ilaç kullanan hastalar (n = 9) ve kullanmayanlar (n = 14) (p = 1.00) arasında COVID-19’dan hastaneye yatış açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Aralarında ölüm gözlenmedi. COVID-19 sıklığını etkileyen risk faktörleri arasında obezite, sigara kullanımı, yaş ve eşlik eden psoriatik artrit yoktu. Sadece diyabetik hastalarda risk artışı ile karşılaştık. Ayrıca enfeksiyonla birlikte sedef hastalığının alevlenmesi gözlendi. Psoriazisli hastalarda biyolojik ilaç kullanan ve kullanmayanlarda COVID-19 enfeksiyonu açısından fark bulunmadı.

Bu makale telif haklarıyla korunmaktadır. Tüm hakları Saklıdır.

Makale: onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/dth.14691

This article has been accepted for publication and undergone full peer review but has not beenthrough the copyediting, typesetting, pagination and proofreading process which may lead todifferences between this version and the Version of Record. Please cite this article as doi:10.1111/dth.14691This article is protected by copyright. All rights reserved.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.