Temel Gelir ve Türkiyemiz’e Olası Etkileri

Değerli Arkadaşlar,

>>> “Avrupa Birliği’nde Yerleşik Vatandaşlarımız ile AB Vatandaşı Olmuş Yakınlarımız; AB’deki Vatandaşlık Temel Geliri (VTG) Tartışmaları ve Türkiyemiz’e Olası Etkileri” konulu, 20 Aralık 2020Pazar günü, Türkiye saati ile 18:00’de [GMT 15:00, CET 16:00] gerçekleştireceğimiz toplantımıza sizi de davet etmek istiyoruz.

>>> Toplantı, konu hakkında bilgilerin paylaşıldığı iki sunum ile başlatılacaktır. İkinci bölümde; katılımcıların konu hakkındaki değerlendirmelerinin ve önerilerinin dinlenmesi hedeflenmektedir. Üçüncü ve son bölümde ise; “Neler yapılabilir? Nasıl sinerji yaratılabilir?” konusuna odaklanılması planlanmıştır.

>>> Toplantının başında, aşağıdaki konuları ele alan bir bilgilendirme sunumu, ‘Vatandaşlık Temel Geliri – Türkiye’ platformu adına Dr. Ali Mutlu Köylüoğlu tarafından yapılacaktır;

 1. Teknolojik gelişmeler, otomasyon ve robotlar ile bağlantılı ‘Kitlesel İşsizlik’, ‘Kitlesel İşlevsizlik’ ve ‘Kitlesel olarak Hayatı İdame Ettirememe’ riskleri,
 2. Bu risklerin doğurduğu ve/veya güçlendirdiği Siyasi Akımlar (Aşırı sağcı, ırkçı akımlar),
 3. Bu siyasi akımların ‘Avrupa Birliği’nde Yerleşik Vatandaşlarımız ile AB Vatandaşı Olmuş Yakınlarımız’ üzerindeki mevcut ve olası olumsuz etkileri,
 4. Benzer durumda olan başkaca gruplar,
 5. Küresel anlamda sürmekte olan pandeminin bu süreçler üzerindeki hızlandırıcı ve güçlendirici etkisi,
 6. Teknolojik İşsizlik, Pandemi ve Irkçılık gölgesinde yaşam,

ve bu konularla bağlantılı olarak;

 1. Genelde, VTG ile ilgili tartışmalar ve çabalar,
 2. AB’deki Vatandaşlık Temel Geliri (VTG) süreci,
 3. Yürütülmekte olan ECI-UBI (Avrupa Vatandaşları İnisiyatifi – Evrensel Temel Gelir) konulu proje,

ve en nihayetinde de;

 1. Bu çabaların ve çalışmaların direkt olarak ‘Avrupa Birliği’nde Yerleşik Vatandaşlarımız ile AB Vatandaşı Olmuş Yakınlarımız’, dolaylı olarak da Türkiyemiz ve Vatandaşlarımız, hatta tüm insanlık üzerindeki olası etkileri,
 2. Bu çerçevede yapılabilecekler

>>> İkinci sunum ise; yukarıda bahsi geçen ECI-UBI Projesi ile ilgili olarak, söz konusu projenin Koordinasyon Komitesi Başkanı değerli arkadaşımız Klaus Sambor (Avusturya) tarafından yapılacaktır.

>>> ‘Tüm vatandaşlarımıza, her bir bireye, herhangi bir sınırlama, ayrım veya şart olmaksızın, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği miktardaki parasal büyüklüğün, koşulsuz bir şekilde ve başkaca gelirlerinden bağımsız olarak, Devletimiz tarafından, bir anayasal hak olarak, düzenli bir şekilde, ömür boyu ödenmesi’ şeklinde tanımladığımız ‘Vatandaşlık Temel Geliri’ (VTG) konusunu çok önemsiyoruz.

>>> Yaklaşık beş yıldır yürütmekte olduğumuz çalışmalar çerçevesinde gerçekleştireceğimiz bu toplantıyı çok önemsiyoruz. Ortak bir çok konumuz, problemlerimiz, hedeflerimiz ve beklentilerimiz olduğu inancıyla, ve bu çerçevede olası işbirliği imkanlarını irdelemek üzere gerçekleştireceğimiz toplantımız sırasında sizi de aramızda görmekten çok memnun oluruz.

>>> Etkinliğimiz, hemen hemen sıfır maliyetle, herhangi bir üçüncü taraftan maddi kaynak kullanılmadan, tümüyle gönüllülerimizin çabalarıyla gerçekleştirilmektedir.

>>> Önemli Notlar :

 • Hem bulunduğunuz ülkeden, hem de diğer ülkelerden; konuya ilgi duyabileceğini düşündüğünüz kanaat önderi, dernek başkanı, medya mensubu Vatandaşlarımızı ve/veya AB Vatandaşlığı almış yakınlarımızı da toplantımıza davet edebilirseniz çok memnun oluruz. (Toplantı davetimizi ileteceğiniz kişileri bizimle de paylaşırsanız, toplantının planlaması ve icrası açısından memnun oluruz.)
 • Vatandaşlık Temel Geliri (VTG) konusunda farklı ülkelerde farklı terimler de kullanılmaktadır. (‘Evrensel Temel Gelir’, ‘Temel Gelir’, ‘Şartsız Temel Gelir’ veya ‘Şartsız Evrensel Temel Gelir’)
 • İngilizce olarak internette araştırma yapmak isteyenler, araştırma yaparken; ‘Citizen’s Basic Income’, ‘Universal Basic Income’, ‘Basic Income’, ‘Unconditional Basic Income’ veya ‘Unconditional Universal Basic Income’ ifadelerini kullanabilirler.
 • Almanca olarak internette araştırma yapmak isteyenler, araştırma yaparken; ‘Grundeinkommen’, ‘Universelles Grundeinkommen’ veya ‘Bedingungsloses Grundeinkommen’ ifadelerini kullanabilirler.

>>> Söz konusu toplantı ile ilgili Zoom bağlantı detayları aşağıda sunulmaktadır.

>>> us02web.zoom.us/j/85996400426?pwd=d3RyczBCMDhrWGcwbXl0WVpjeFROdz09

>>> Toplantı No. (Meeting ID) : 859 9640 0426

>>> Giriş Kodu (Passcode) : VTG

Durumu ve davetimizi bilgilerinize ve değerlendirmelerinize sunarız.

Söz konusu toplantının planlamasını yapabilmek için, katılım durumunuzu öğrenebilmek ümidiyle,

Sevgi ve saygılarımızla,

Düşününce; VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ…

VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ – TÜRKİYE

+ ‘BİR ŞEY YAPMALI…

VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ Araştırma Geliştirme Kültür ve Yayma Derneği

vatandasliktemelgeliri.org

adına;

Oğuz ÜNVER, YK Üyesi, Sekreter
Dr. Ali Mutlu KÖYLÜOĞLU, YK Üyesi, Başkan

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.