Emperyalizmin parasıyla közkamanlaşan Türkiyeli NGO’lar da var rededen Türk Demokratik Kitle Örgütleri de var

Emperyalizmin parasıyla közkamanlaşan Türkiyeli NGO’lar da var  rededen Türk Demokratik Kitle Örgütleri de var.

Olup bitenlerin, herkese eziyet çektiren kötülükler de, bir kahramanlığın sonucunda gelecek olası iyilikler de, hareket halindeki birkaç kişinin inisiyatifinden çok, kitlelerin kayıtsızlığının ve hareketsizliğinin sonucu olduğunun; olup bitenlerin, az sayıda insan öyle istediği için değil, kitleler sorumluluk almadığı ve oluruna bıraktığı için böyle gerçekleştiğinin bilincinde oldukları için sorumluluk aldılar,alıyorlar,alacaklar da.( Böylece de Gramsci’yi anmış olalım)

Tamam da Öğretmenler Günü olan  24 Kasım 2020’da ABD Büyükelçiliği, ABD ve Türkiye arasındaki bağların ve demokratik değerlerin güçlenmesi adına NGO’lara para hibeleri yapılacağını ….. ‘’demokratik değerlerin güçlendirilmesi’’ bölümünde; hukukun üstünlüğü, LGBT hakları, medya ve sivil toplumun özgürlüğünü güçlendirmek amaçlı projelerin destekleneceği açıklandı.

Ancak demokrasinin olmazsa olmazı demokratik kitle örgütlerinden( meslek örgütü,sendika,dernek) ülke bağımsızlığı adına gerekli tepki gelmedi.

(Bildiğim kadarıyla)CKD ve TGB dışında….

Geçmişte NGO’lar yanında çok sayıda Demokratik Kitle Örgütünün de AB(D) den sözde tasarımlar(proje) karşılığı AVRO,DOAR aldığı da belgelerde duruyor. Bu konuda başka bir yazısı konusu olsun.

Yabancı ülke fonlarından para almayı onursuzluk sayıp redederken TÖDMF ve ardılı TÖS ile 1997 kurulan CKD bunların dışında tutulmalı.

Türkiyeli NGO’lar  son 14 yılda ( 2002-2016 ) AB fonlarından 600 milyon avro almışlar.

Olay-1:

O yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’nda cirit atan Amerikalılardan birkaçı TÖDMF’nu ziyaret eder. Genel Başkan Şükrü Koç ile yöneticilere ilginç önerilerde bulunurlar. Amerikalılara göre, TÖDMF’ün büyük projeleri vardır ama, parası yoktur. Parayı ABD güdümündeki AID bulacak, TÖDMF’nun köhne binasının yerine bir Kültür Sarayı yapılacak, bir katına da AID bürosu yerleşecektir. Bu talep Federasyon yönetimince reddedilmiştir.

Olay-2:

TÖS Genel Başkanı Fakir Baykurt, 1969 Genel Kurulu’nu açış konuşmasında:

– Bu örgüt içinde kredi, açık yada örtülü yardım, her ne nam altında olursa olsun yabandan para alıp da işlerini o paralarla görme yanlısı bir tek üye yoktur.

– Bize gerekli olan aklı da her yıl, yada yıl aşırı yaptığımız Genel Kurul toplantılarında öğretmenlerimizin temsilcilerinden almaktayız.

Olay-3:

Kurulduğu 1997 yılından beri yabancı fonlara itibar etmeyen CKD 2017 yılı Kurultay kararıyla yabancı ülkelerin yardım fonlarından hibe alarak faaliyet yapılmasını yasaklamıştır.

Gerekçesi: Bu fonların kadın örgütlerimizi emperyalizmin “neoliberal ideolojisi”nin savunucusu olarak devşirmek için verildiğidir.

“Kadınımızı Atatürk Cumhuriyeti kurtarır” söylemiyle yol alan CKD maddi, menevi olarak milletimize dayandığı için milli kadın hareketinin öncüsüdür.

Olay-4:

Geçen yıl, Ankara’daki bir LGBT derneğine ABD’nin 22 milyon dolar yardım yaptığı haberi yer aldı. açıklandı… Bu haberi ne o dernek ne de ABD yalanladı! LGBT hareketi nedir ve ABD Türkiye’de bu hareketi neden paraya boğmaktadır?

Olay-5:

STGM(Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı övünerek demiş ki:

– 2002-2016 yılları arasında  AB(Avrupa Birliği) çeşitli fonlardan 600 milyon avro dağıtmış,

– Parayı kapmak için Türkiyeli NGO’ler bu dönemde 4500 tasarım(proje) yapmışlar,

– Hem de çok sayıda NGO bu fonlardan aldıkları paralarla adını duyurmuşlar.

***

Küresel patronlar milli devletleri içten yıkmak için para saçmaktalar! Verdikleri hibelerle batı emperyalizminin insanı kendine, bedenine, ailesine, toplumuna yabancı kılan ve sonuçta devletine düşman kesen yıkıcı ideolojisini, “demokrasi, insan hakları mücadelesi” adı altında pazarlıyorlar.

On binlerce dolarlık hibelerle iş gören kadın örgütlerinin görevi, kadına yönelik şiddet sorununu tarihsel, sınıfsal bağlamından koparıp erkeğe ve devlete düşmanlık kusma aracına dönüştürdüler.

En büyük ihtiyacı devletine güven duymak olan şiddet mağduru kadınımıza NGO’lar büyük zarar veriyor.

Bu fonlar sadece ABD’yle sınırlı değildir. Friedrich Ebert ve Heinrich Böll gibi Alman Vakıfları, Avrupa Demokrasi Vakfı (EED), İsveç devleti ve doğrudan Avrupa Birliği’nin dağıttığı fonlar Türkiye’de dış kaynaklara bağımlı NGO( sivil toplum örgütü) sektörü yaratmıştır

AB(D) hibe alan Türkiye’deki NGO(Sivil Toplum Kuruluşu)lar kadar emperyalist devletler yönünden de bunlar sahiden “sivil” mi dir?

İlgilenenlerin bilgisine sunulur….17.12.2020,P.be

TÖDMF:  Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu

TÖS :Türkiye Öğretmen Sendikası

CKD: Cumhuriyet Kadınları Derneği 

NOT: Bu yazı Prof.Fr.Tülün Oygür’ün 4 Aralık 2020 tarihli “Kitle örgütlerimiz dolar ve avrolarla devşiriliyor” yazısından,Doç.Dr.Yıldırım KOÇun5 Aralık 2020 tarihli “Amerikan parasını reddeden öğretmen örgütleri” yazısından derlenmiştir.

Mehmet Boz

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.