ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE IŞIĞINDA MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE IŞIĞINDA MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK

Önce Milli Birliğin dayandığı öğeleri kısaca belirtmek istiyorum. Bu öğeler toplumsal, tarihsel ve kültürel değerlerdir ki; belli başlıları milliyetçilik, milli irade, milli kültür ve gelenekler, milli ülkü, milli tarih bilinci, milli ahlak, milli dil, milli bayrak ve milli marş, sosyal adalet ve laik devlet yönetimi gibi öğelerdir.

Bu gün saygıyla andığımız cumhuriyetimizin kurucusu Olan Mustafa Kemal ATATÜRK, daha milli mücadeleye başlarken milli güç ve milli birliğe önem vermiş, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ile bu düşüncesini somutlaştırmıştır. Milli birlik ve beraberlik içinde İstiklal Savaşı’nı kazanan Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyet döneminde yaptığı reformlarda da milli birlik konusuna önem vermiş ve Onuncu Yıl nutkunda geride kalan yılları değerlendirirken milli birliğin önemini şöyle ifade etmiştir. “Türk milleti çalışkandır. Türk Milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. ”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin mevcudiyetini ve geleceğini yine milli birlik ve beraberlikte görmüş, bu düşüncesini de şu vecize ile dile getirmiştir. “Biz esasen milli mevcudiyetin temelini milli şuurda ve milli birlikte görmekteyiz.” diyen Ulu Önder devletin yönetiminde ve korunmasında da aynı düşünce ile şu vecizeyi söylemiştir. “Türk Milletinin idaresinde ve korunmasında, milli birlik, milli duygu ve milli kültür en yüksekte göz diktiğimiz idealdir.”

Milli birliğin ve beraberliğin temel taşları olan öğeler üzerinde de kısaca durmadan geçemeyeceğim. Milli birliğin temel öğesi olan Milliyetçilik konusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından birçok konuşmada anlatılmıştır. Atatürk 1926’da bu konuşmadaki düşüncelerini şöyle dile getirmiştir. “Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk Milliyetçisiyiz. cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Toplumun bireyleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa o topluma dayanan Cumhuriyet de kuvvetli olur. ”

Milli birliğin en önemli öğelerinden biri olan milli dil konusunda da Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncesi şöyledir. “Milliyetin çok belirgin ve değerli temellerinden birisi dildir. Türk Milleti’ndenim diyen insan her şeyden önce ve kesinlikle Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne ve toplumuna bağlılığını ileri sürerse buna inanmak doğru olmaz.”

Milli birliğin diğer bir öğesi olan milli irade konusunda Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” vecizesi bize milli iradenin önemini anlatmaya yeterlidir.

Milli birliğin çok önemli bir öğesi de milli kültürdür. İnsanların yetiştikleri toplumun etkisinden kurtulmadıklarını Atatürk şöyle ifade eder. “İnsanlar geleneklerini, ahlaklarını, duygularını, eğilimlerini hatta düşüncelerini geliştirme ve eğitmede içinde yetiştiği toplumun genel eğiliminden kurtulamazlar. ”

Milli birliğin temellerinden olan milli inanç ve ülkünün milli mücadelenin kazanılmasındaki önemini Atatürk şu sözleriyle dile getiriyor. “Milli mücadelede kişisel hırs değil, milli ülkü, milli benlik gerçek itici güç olmuştur. ”

Mustafa Kemal Atatürk milli tarih bilincinin başarıyı arttıracağını da şöyle ifade ediyor. “Türk Çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendine kuvvet bulacaktır.”

Milli birlik ve beraberliği yasalarda da görmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının başlangıç bölümünde “Ebedi Türk Vatan ve Milletinin bütünlüğünü ve kutsal Türk Devletinin varlığına karşı cumhuriyet devrinde benzeri görülmemiş bölücü ve yıkıcı kanlı bir iç savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada” şeklinde başlamakta ve milli birlikle ilgili esaslar geçmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Türk varlığının devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esası yer almıştır. Buna göre devlet ve ülke bir bütündür. Dili Türkçe’dir şeklinde oluşturulmuştur.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünceleri ışığında milli birlik ve beraberliğin önemini dile getirmeye çalıştım. Sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli birlik ve beraberliği çok özlü ve çok güzel bir şekilde açıklayan bir vecize ile birlikte bitirmek istiyorum.

“NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE”

Yayım tarihi
Kültür/Sanat olarak sınıflandırılmış

A.Türer YENER tarafından

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu. - İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi. - Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde terhis oldu. - 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı. - 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. - 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir. - 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım. Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım. - 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı, Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır. - Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım. Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir. - A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır. - 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur. - A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır. A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur. - Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur. - Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur - A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir. -Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım. -2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.