10 KASIM 2020 ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ


Okuma Süresi: 14 Dakika

            ATAM  SENİ  ARIYORUZ  –  ÖZLÜYORUZ – ANIYORUZ

            10 KASIM 2020 TARİHİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU

            ULUÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ ÜN EBEDİYETE  

                                    İNTİKALİNİN 82 NCi  YILIDIR.

            Çapsız yönetici kadrolarının, bir takım işbirlikçiler ile birlikte “ AB “ ye girmek,

ABD‘ nin isteklerine uymak için çırpınmalarına karşılık bunlardan devamlı DİNİ –

ETNİK BÖLÜCÜ istekler gelmekte KEMALİZM’ den vazgeçin – ATATÜRK’ÜN

resimlerini kaldırın – ULUSALCI OLMAYIN – TSK mensuplarını en önemli

Kurumlardan uzaklaştırın – Küçültün, hatta esir edin nasihatleri alınmaktadır.

( BU İSTEKLER YERİNE GETİRİLMİŞTİR.H.V.V )

Aşağıda yazılı Devrimlerinin her cins karşıtı, Dıştan bir organize ile birleştirilmiş

ve ATATÜRK ve KEMALİZM‘ i yok etmeye çalışmaktadırlar.

SEVGİLİ ATAMResimlerini evimizde – İşyerlerinde – RESMİ Dairelerde –

Okullarda – olabilecek bütün uygun yerlerde yüksekte asılı muhafaza edeceğiz.

Heykellerini, bütün Şehirlerimizde – Kasabalarda – Köylerde, olması gereken yerlerde

bulundurarak, seni görmeye, SAYGI  DUYMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

         Bütün Millet bu duyguları taşımaktadır. İstemeyenler, bizleri hiç alakadar

etmemektedir.

BUNDAN DAHA MÜHİMİ, SENİN KAZANIMLARINI, ÇOK

ÇALIŞARAK – DOĞRU YÖNETİCİLER SEÇEREK DÜZELTMEK VE

TEKRAR SAYGIN BİR DURUMA GETİRMEK OLACAKTIR.

            Son zamanlarda, başımıza oturtulan BOP eşbaşkanı ( proje ajan ) nı

Gene eski haline getirmek için bir takım yeni projeler – operasyonlar üretilmektedir.

Türk Milletini – Devletini aşağılayan mektup – Güya zorla davet edilmesi – beraber

Devriye yapılması palavrası ( bir netice getirmeyecek harekat ) –

Rusya Devlet başkanı Böyle bir madeni kaçırır mı , istifade ederek Orta Doğuya –

Doğu Akdenize yerleşmeyi  Tamamlamıştır.   

         İlke ve Devrimlerini tekarar hatırlamak icap ederse ;

Bizi daracık bir bölgeye sıkıştırmaya çalışan- Emperyalist Ülkelere ve onun içimizdeki

işbirlikçilerine karşı yapılan KURTULUŞ SAVAŞI sonunda kurulan

YENİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ” nin temelini,

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ – KEMALİZM İDEOLOJİSİ teşkil eder. 

            BUDAATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİDİR.

   İLKELER;

         CUMHURİYETÇİLİK – MİLLİYETÇİLİK – HALKÇILIK –  

             DEVLETÇİLİK LAİKLİK  VE  DEVRİMCİLİK’ TİR.

               BU İLKELERİ,  BÜTÜNLEYİCİ OLARAK,

TAM BAĞIMSIZLIK – ULUSAL EGEMENLİK – SOSYAL DEMOKRASİ –       

ÜLKENİN BİRLİĞİ VE BÜTÜNLÜĞÜ – ÇAĞDAŞLAŞMA, TAKİP EDER.

            19 MAYIS 1919‘ DAN – ULU ÖNDERİMİZİN EBEDİYETE İNTİKALİNE KADAR

 ( 10 KASIM 1938 ) GEÇEN KISA SÜREDE, “GENÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ” nin

temel taşlarını teşkil eden DEVRİMLER ve önemli olayları hatırlamak bunları

Ülkemiz yararına ve ümranına uygun

TAKİP VE UYGULAMAYA DEVAM ETMEK,

ESAS GÖREVİMİZ OLMALIDIR.

            – 19   Mayıs    1919    BANDIRMA Vapuru ile SAMSUNA İntikal,

– 23  Nisan 1920 İLK  TBMM ‘ nin Açılması,

– 02  Kasım 1922 SALTANAT’ın  Kaldırılması,

– 17      Şubat  1923    İZMİR’ de İlk TÜRKİYE İktisat Kongresinin Açılması,

– 24   Tem  1923 LOZAN BARIŞ Andlaşması’nın  İmzalanması,  

( Bu anlaşmayı tenkid ederek sulandırmaya çalışmıştır )

–  09     Ağus   1923    HALK Partisinin Kurulması,

–  13     Ekim   1923    ANKARA’ nın BAŞKENT Oluşu,

03   Mart 1924 HİLAFETİN, İkili Öğretimin – Şer’iye Vekâletinin                               

                               Kaldırılması,  Tevhidi Tedrisat Kanunun Kabulü,

( Eğitim Birliği )  

                        Eğittim birliği altüst edilerek ,eğitim din bezirganlarının eline geçmiştir.

– 08   Nisan         1924 Şeriye Mahkemelerinin Kaldırılması,

–  20     Nisan  1924    ANAYASA’ nın Tadili ( Teşkilatı Esasi )

–  17     Şubat  1925    AŞARIN Kaldırılması, ( Ondalık – Onda bir Vergi Sistemi )

– 25   Şubat         1925 Dinin – Siyasete Alet Edilmemesine Dair Kanun,

– 02  Eylül 1925   TEKKE  VE TÜRBELERİN, Ziyaretinin Yasaklanması,

                Din Adamları – Devlet Memurlarının Kıyafetlerini Belirleyen Kanun,

– 26   Ara    1925 Beynelmilel  SAAT ‘ in ve TAKVİM’ in Kabulü,    

– 17   Şubat         1926 MEDENİ Kanunun Kabulü,

–  16     Haz     1926   İZMİR Suikastı,

–  18     Haz     1926   Suikast Haberi Üzerine AA ‘ na verilen Demeç  

–  04     Kasım            1926    TÜRK Medeni Kanununun Yürürlüğe Girmesi, 

–  06     Ocak   1927    MEH / MAH’ın Kuruluşu, Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti

 – 14     Nisan  1928    ANAYASA’ nın, İkinci Tadili ( Dinsel zorunluğun Çıkarılması )

                            Devamlı ANAYASA’ yı değiştirmeye Çalışmaktalar.

– 24  Mayıs 1928 Beynelmilel  RAKAMLARIN  Kabulü,

 03  Kasım 1928          HARF Devriminin Uygulamaya Konması,

                            Arapça harfleri kullanmaya  çalışmaktalar.

– 03   Nisan 1930 Kadınlara Seçme – Seçilme Hakkının Verilmesi,

– 01   Nisan         1931 ÖLÇÜ – METRE ve KİLO’ nun Kabul Edilmesi,

– 12     Nisan   1931   TÜRK Tarih Kurumunun Kuruluşu,

– 06   Tem   1932 TÜRKİYE’ nin Milletler Cemiyetine Girmesi,

– 12     Tem     1932   TÜRK – DİL Kurumunun Kuruluşu,

–  01     Ağu     1933   ÜNİVERSİTE’nin Kuruluşu,

– 29   Ekim 1933  10. Yıl NUTKU‘nun Okunması ( NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE )

 09   Şubat 1934          BALKAN  ANTANDI’ nın İmzası, (TÜRKİYE –

                                   YUNANİSTAN – ROMANYA – YUGOSLAVYA )

– 26  Kasım  1934         Lakap ve Unvanların Kaldırılması,”Ağa-Hacı-Hafız-Molla-     

                                Efendi-Bey-Beyefendi-Paşa-Hanım-Hanımefendi-Hazretleri” gibi

                                 Lakap ve Unvanlar ile Askeri Rütbelerden, Müşir-Ferik –    

                                 Liva Terimleri yerine GENERAL – AMİRAL Kullanılması,            

– 09   Ekim 1935 MASON LOCA’larının Kapatılması , ( O Zaman;         

                             ROTARY LİONS’ lar Yoktu. Onlarda kapanırdı.)

– 20  Tem   1936 MONTRÖ  Anlaşması,

–  05     Şub      1937  ALTI  ATATÜRK  İlkesinin  ANAYASAYA  Girmesi,

– 08  Tem   1937  SADABAT PAKTI ‘nın İmzalanması,( TÜRKİYE –

                             IRAK  – İRAN  ve AFGANİSTAN )

–  05   Tem     1938    TÜRK ORDUSUNUN  HATAY’ a Girişi,                                             

– 10  Kasım 1938 ATATÜRK’ ün Ebediyete İntikal Edişi,

–  22   Tem      1939   HATAY CUMHURİYETİ ‘ nin TÜRKİYE’ ye Katılması,

–  10   Kasım   1953   ATATÜRK’ ÜN  NAAŞININ ETNOGRAFYA MÜZESİNDEN

                            TÖRENLE ANITKABİRE NAKLEDİLMESİ,             

KURTULUŞ SAVAŞI İLE BAŞLAYAN VE 10 KASIM 1938 ‘ E KADAR

            GEÇEN SÜREDE, EMPERYALİZMİ YENEN – ÜMMETİ – MİLLET YAPAN

            ZAMANA GÖRE ÇAĞDAŞLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİREN ,  EKONOMİK

GELİŞMEYİ ÇALMADAN – CEBİNE ATMADAN YAPAN  KADRONUN,

BU MÜCADELESİNDE – UĞRAŞINDA 4 TEMEL DÜŞÜNCEYİ  GÖRÜRÜZ..

1NE İNGİLİZ HİMAYESİ (AB) –  NE DE AMERİKAN MANDASI (ABD)

                                   “YA İSTİKLAL – YA ÖLÜM”   DENMİŞTİR.

2. BİR DEVLETİN ESASINI TEŞKİL EDEN COĞRAFYA VE ÜZERİNDE YAŞAYAN

TOPLUM OLMASI LAZIM GELDİĞİNDEN

                            –   ÖNCE MİSAKI – MİLLİ HUDUTLARI ÇİZİLMİŞTİR,

            3 . ETNİK – DİNİ HER TÜRLÜ BÖLÜNMEYE KARŞI BİRLİK VE

                  BERABERLİĞİ TEMİN İÇİN “ NE MUTLU TÜRKÜM “ DİYEBİLEN

ÖĞÜNEN – GÜVENEN – ÇALIŞAN BİR MİLLET YARATILMAK İSTENMİŞTİR.

4. YURT’ TA BARIŞ – DÜNYADA BARIŞ – MİLLİ HEDEFİ GÖSTERİLEREK MİLLETİN

REFAHININ ARTTIRILARAK –  GÜVENCE İÇİNDE YAŞAMASI ÖN GÖRÜLMÜŞTÜR…

Ama maalesef bunların hiçbirisi istenildiği şekilde gelişmemiş ve bütün bu

yapılanları İÇTEN – DIŞTAN engelleyen mücadele ettiğimiz ülkelere yalakalık yapan

onlara hizmet eden Yöneticiler – Kadrolar oluşmuştur. Binbir güçlükle elde

edilen kazanımlar – Kurumlar yok pahasına satılarak bilinçsiz – bilgisiz hatta hainlik

denebilecek uygulamalarla ülke dişa muhtaç ahale getirilmiştir.

            Halbuki bu kadrolar; İlkokullarda okurken her sabah and içerler, TÜRKÜM –

DOĞRUYUM – ÇALIŞKANIMLA başlar, VARLIĞIM TÜRK VARLIĞINA

ARMAĞAN OLSUNLA biter. TSK ‘ de okulları bitirirken – İSTİBARAT

Örgütlerinde çalışanlar, çok önem verilen TBMM ‘ NE SEÇİLEN MİLLETVEKİLLERİ

VE CUMHURBAŞKANI’ nin ettiği yeminlerde yukarıda belirtilen

“ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNİN “ korunacağı vardır.

            ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ – KEMALİZM “ DEMOKRATİK TOPLUMCU

BİR ÖZE SAHİP” sürekli Devrimcilik – Çağdaşlaşma – Muasır Medeniyet Seviyesi

üzerine çıkma İlkelerine dayalı bir ideolojidir.

            Bugünlerde şunu tekrar tekrar belirtmekte yarar var KEMALİZM

İDEOLOJİSİ – Batının desteği ile değil, BATI’ ya karşı  TÜRK Toplumunun

Dinamiklerini – Hasletlerini göz önünde tutan ve inanan yöneticilerle yapılacak bir

UYGARLAŞMA HAREKETİ’ dir.

            SON OLARAK; TÜRK MİLLETİNİN arasına Özellikle Afganistan ve

Suriyeden kalitesi düşük 4 – 5 milyon insanı sokarak Araplaştırmak ve ilerde

kendisine oy verecek bir gurup yaratmaya çalışmaktadır.

Zamanında ERGENEKON – BALYOZ gibi olaylarla korku yaratarak ,

Senin yaptıklarını  koruyan ları ve özellikle TSK – MİT ‘ i

Zayıflatarak kendisine itaat edecek hale getirmeye çalışmıştır.

Bu arada zamanında ABD nin operasyonalarına yardım eden Medya bozuntularını

af eden kararlar almıştır. (Fetönün hizmetkarı olarak yazılar yazan yani  CIA

ve MOSSADA hizmet edenler hapishaneden çıkarılmışlar – Nazlı ILICAK –

Ahmet ALTAN HAİNLERİ  gibi)

Yeni bazı Medya mensupları türemiştir. A HABER – CNN TURK – TRT NİN TÜM

KANALLARI 

            BU YAZIYI, TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU,

              ULUÖNDERİMİZ GAZİ M. KEMAL ATATÜRKÜ

RAHMETLE – SAYGIYLA ANARAK “AA”  AJANSINA VERDİĞİ

ŞU DEMEÇLE BİTİRMEK İSTİYORUM.

            “ BENİM NAÇİZ VUCUDÜM BİR GÜN ELBETTE TOPRAK

OLACAKTIR.

FAKAT TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBED PAİDAR KALACAKTIR.”

            BÜTÜN HEPİMİZ ETTİĞİMİZ BU YEMİNLERE SAHİP ÇIKALIM VE

ÇIKARTTIRALIM.

H. VURAL VURAL       ( E ) DZ. KUR. KD. ALB.

            Bir Devletin istinat ettiği esaslar “İSTİKLALİ TAM” ve “BİLA KAYT ve ŞART 

HÂKİMİYETİ MİLLİYE” den ibarettir.
  İstiklali tam denildiği zaman, bittabi 
“SİYASİ-MALİ-İKTİSADİ-ADLİ-ASKERİ-HARSİ

ve İLAAHİRİ” her hususta İSTİKLALİ TAM ve SERBESTİİ TAM” demektir.

Bu saydıklarımın herhangi birinde İSTİKLALDEN MAHRUMİYET, MİLLET ve

MEMLEKETİN manayı hakikisiyle bütün “İSTİKLALİNDEN MAHRUMİYETİ” demektir.


                        GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

VURAL VURAL


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Editöre mesaj gönder ya da yazıya yorum yap.
Bugün Gündem

Son Gelen Mesajlar

 1. bunlar zaten var ve türk aklı zaten bunun reçetesini yazmış

 2. Bugün, Çekya’nın başkenti Prag’da meydanlarda toplanan göstericiler, ülke genelinde artan enerji fiyatlarına tepki gösterdi. Göstericiler, Rusya’dan doğalgaz ithalatı yapılması için…

 3. Islam tarihi ve Türk tarihine iyi bakın iyi okuyun Türk tarihi binlerce yıllıktır islam tarihinden binlerce yıl öncesine dayanır Öyle…

Son Yazılar

 • Tüketici korunacak…
  Okuma Süresi: 3 Dakika Ticaret Bakanlığının tüketicinin daha ileri seviyede korunması için yayımlanan düzenlemeleri yürürlüğe girdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya […]
 • FEYM GRUBU BÜLTENİ
  Okuma Süresi: 3 Dakika Ermeni Faaliyetleri (01 Ekim 2022) California, “SÖZDE” Ermeni soykırımı anma gününü resmi tatil ilan etti. California […]
 • Dünya enerji güvenliğinin ırzına saldırı
  Okuma Süresi: 2 Dakika Bülent ESİNOĞLU Gaz boru hatları ve petrol boru hatları hem karadan hem de deniz altından borularla […]
 • “Tarla ile market arasında uçurum var…”
  Okuma Süresi: 4 Dakika Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, eylülde üretici ile market arasındaki en fazla […]
 • FEYM GRUBU BÜLTENİ
  Okuma Süresi: 2 Dakika Ermeni Faaliyetleri (30 Eylül 2022) Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov 2 […]

Message Turkish Forum on WhatsApp

https://wa.me/message/2RSZA7ULJ4EXD1

Turkish Forum, içeriklerin arşivlenmesi, yazarların yazılarının sizlere ulaştırılması için bilgisayar altyapısına yatırım yapmaktadır. Bu hizmetlerimizden memnun iseniz QR kodunu kullanarak bağış yapabilirsiniz.