Sistemli yağmacılıktan Dijital Yağmacılığa geçiş

Sistemli yağmacılıktan Dijital Yağmacılığa geçiş

Bülent ESİNOĞLU

Bir üretenler vardır. Bir de üretilenleri gasp edenler. Bu yağmanın hikayesi, ta Orta Çağ’a kadar uzanır.

Günümüzde yağmanın işleyişi Dolar üzerinden inşa edilmiştir.

 İmtiyazlı aşırı zenginler, ürettikleri dolar üzerinden kurdukları Finans Sistemi, çağımız yağmasının anahtarıdır.

Üretenlerin üretimine el koymanın meşrulaştırılması, para üzerinden yapılır. Finans sistemi denilen mekanizma; kâğıdı ucuza alıp, pahalıya satma düzenidir. Finans Sitemi değer üretmez, aracı bir sistemdir. Bir anlamda üretilene el koyma işlemidir. Değer üretmeyip değer gaspının yürütülmesinin yeni yolu Dijital Dolar olacağa benzer

Çin’in dünya finans sistemi üzerinde ki ağır etkinliği, Dolar dünyasında büyük bir türbülansa yol açtı.

Alibaba ile Dijital Yuan’ın kullanım alanını Çin genişlettikçe, Batı dünyasında bir para/döviz telaşıdır aldı yürüdü. ABD seçimlerinden çok bu konu tartışılıyor. Bu işin secime etkileri daha önemli oluyor.

İMF Başkanı Bretton Woods sistemine geri dönüş çağrıları yapmaya başladı. Hatta Çin’in, ABD ile ortalık yapmasını önerdi.

Dijital Dolar’a geçmek, Amerika’da orta sınıfı ve küçük bankaları alarm durumuna getirdi.

Esas itibariyle yeni para tartışması, bir yeni rejim tartışmasıdır. Dijital para ve dijital cüzdana geçilince, ticari bankalar aradan çıkacak, merkez bankalarıyla kişi ve kurumlar doğrudan muhatap olacaklardır.

 Ancak, burada en kritik soru; Dijital Dolarları, imtiyazlı zenginler mi üretecek ve yönetecek? Yoksa merkezsiz bir konumda olan, Bitcoin’de olduğu gibi bir sistem mi oluşacak?

Ticari bankalar, ya kendilerine bir yol bularak adapte olacaklardır, ya da öleceklerdir.

Gelecek olan dijital döviz için iki önemli sorun vardır.

Birincisi ve her şeyden daha önemlisi; bu yeni para insanları özgürleştirecek mi, yoksa daha fazla köleleştirecek midir?

İkinci konu; demokratikleşmiş bir paraya mı ulaşacağız, yoksa servet sınıfı tarafından daha sıkı denetlenen toplumlara mı dönüşeceğiz?

Dedim ya para bizim özgürleşmemiz ve demokratikleşmemizin ana mekanizmasıdır. Üreten halktır, toplumdur, millettir. Ürettiğine karşılık gelen değeri kendisi mi belirleyecek, yoksa bu yeni para ile üretimine el mi konulacaktır?

22 Ekim 2020, bulentesinoglu@gmail.com

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.