UTANCIMIZ!.. ÇOCUK İSTİSMARLARI


Okuma Süresi: 3 Dakika

Gün geçmiyor ki, vahşi ve insanlık dışı duygularla çocuklarımız üzerinde acı haberler olmasın! İnsan suretindeki bu yaratıklara hiçbir kelime yeterli tepkiyi asla veremiyor!
Normal bir insanın tüyleri diken diken olurken, eğer eline geçirse lime lime doğramayı göze alabilecek kadar gözü dönen duyguları taşıyan analar-babalar!
Nasıl bir arzudur bu rezillik?..Akla mantığa uygun bir gerekçe bulunamıyorken, bunu yapan insanlar için sıradan bir olay gibi(mi) geliyor!
Eskiden beri, din istismarcılarından bir de çocuk istismarcısı çıkınca haliyle toplumda ‘infial’ yaratıyor. Aslında bu rezaletin din ile uzaktan yakından ilgisi yok ama, dini öğreteceğim diye görev verilen bazılarının sapık ve sapkın çıkması sadece dinini yaşayanları da rahatsız etmektedir! Böyle aşağılık sözde din dersi verenler,i direk olmasa da dolaylı koruyanların varlığı herkesi ciddi şekilde üzmektedir!
Aslında ceza yasamıza baktığımızda cezalar hiç de hafif değil. Şöyle ki;
Çocukların Basit Cinsel İstismarı Suçunun Cezası (TCK 103)
Çocuğun basit cinsel istismarı suçunun cezası şu şekildedir:
• Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 8 yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK md.103/1-birinci cümle).
• Sarkıntılık suretiyle, yani cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur (TCK md.103/1-ikinci cümle).
• Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza, basit cinsel istismar durumunda 10 yıldan, sarkıntılık durumunda 5 yıldan az olamaz (TCK md.103/1-üçüncü cümle).
• Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır (TCK md.103/1-ikinci cümle).
Basit cinsel istismar suçunun daha fazla ceza gerektiren nitelikli halleri şunlardır (TCK md.103/3):
• Birden fazla kişi tarafından birlikte (TCK md.103/3-a),
• İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle (TCK md.103/3-b),
• Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından (TCK md.103/3-c),
• Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından (TCK md.103/3-d),
• Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle (TCK md.103/3-e),
suçun işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Görüldüğü gibi cezalar ağırdır ama neden bu olayları sıklıkla yaşıyoruz dediğimizde; karşımıza kültürsüzlük, eğitimsizlik, cezaların infazındaki yetersizlikler görülmektedir.
Bazı ülkelere baktığımızda;
İngiltere’de, 16 yaşından küçük çocuğa tecavüzle suçlanan birinin çocuğun rızası olduğunu savunması mümkün değil.
İlgili kanun, 13 yaşın altındaki bir çocukla herhangi bir cinsel ilişkiyi tecavüz olarak değerlendiriyor ve ömür boyu hapis cezası öngörüyor.

Fransa 15 yaşı sınır kabul etse de, 15 yaşından büyük çocuklara yönelik cinsel davranışları da istismar kapsamına alarak hapis ve para cezası öngörüyor. Fransa’da çocuğa tecavüz on beş yıl, cinsel davranışta bulunmak beş yıl hapis ve para cezası getiriyor
ABD’de, bazı istisnalar dışında çocuğa istismar suçlarında yerel otoriteler eyaletlerin kendi yasaları kapsamında 15 ila 30 yıl arasında hapis cezası veriyor. Suçlunun kaçırarak ya da tehdit, ağır şiddet ve ölüme varan sonuçlarla çocuğu istismara zorladığı durumlarda ceza daha da ağır.
Ne olursa olsun, insanı derinden sarsan bu insanlık dışı rezalete toplum ve devlet olarak son vermeliyiz. Geleceğimiz olan çocuklarımız devletin ve büyüklerinin teminatı altında olmalıdır.
Emin EĞRİ


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Editöre mesaj gönder ya da yazıya yorum yap.
Bugün Gündem

Son Gelen Mesajlar

  1. Kainat değil genişleyen! Kainat sonsuzluk. Hep vardı. Hep olacak. Sonsuz büyük. Heryerde. İşte tarifteki tanrı. Yatıp kalkmana gerek yok. Doğaya…

  2. @Güneş’i ve @Yıldız’ı da kutluyorum. Ayrıca ne gariptir ki sürünen, kan döken, sömürülen, birbirini katleden, hoşgörüsüz, bilimden uzak ve geri…

  3. @Misafir, Yazar saçmalamamış. Açıklama beklemiş. Evet bu saçmalıkların hepsi diğer dinlerde de var. Evet tüm dinler saçma. Tapınmak ilkel. Tanrı…

  4. Atalay Konur bey, ezberi bırakın. Cennet ve Cehennem de masaldan çıkma uydurmalar. Kafirler cehennem diye sizin inandığınız bir yere sizin…

Son Yazılar

Message Turkish Forum on WhatsApp

https://wa.me/message/2RSZA7ULJ4EXD1