TÜRK SOYLU YABANCILAR

TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE,İMKAN TANIYAN 2527 SAYILI KANUN HK

Efendim
İlişikte sunduğum  Türkiye Cumhuriyetinde geçerli olan kanun gereği Türkiyede ikamet eden  Türk dünyasından gelen
Türksoylu kardeşlerimize geldikleri ülkelerden   , Türksoylu  olduğuna dair belge  getirmeleri   durumunda  Türkiye
Cumhuriyeti  bu kişilere  öncelik  tanıyacaktır.   Türk  soylu belgenin verilmesi büyük önem taşımaktadır.
, Türksoylu  belgesi Türkiyede ikamet eden Türk dünyasından gelen soydaşlarımızın
Türk vatandaşlığına geçmeden, Türkiyede çalışmalarına  yardımcı olacaktır .
Türkiye’de ikamet eden Türk soylu yabancıların ihtiyaç duyulan meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine,
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilatı hariç olmak üzere kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde bu meslek
ve sanat dallarında çalıştırılabilmelerine imkası sağlayan kanun ilişiktedir.
Bu Kanun, Türk soylu yabancıların Türkiye’de çalışmalarına, kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerineizin verilmesine, meslek kuruluş ve sosyal güvenlik kurumları ile ilişkilerine hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine
ilişkin hükümleri kapsar.

Gereği için Bilgilerinize Sunarım.
SaygılarımlaAbdullah Türer Yener-Türk Dünyası Gazeteciler FederasyonuBaşkan Danışmanı-Türkiye Azerbaycan dernekleri Federasyonu 
Danışma ve Onur Kurulu Üyesi-voicepress.az Uluslararası haber ve Araştırma merkezi
  Türkiye Temsilcisi
TÜRKİYE / İSTANBUL
İletişim  :  a_tureryener@hotmail.comTelefon :  0532 .7641129  (Whatsapp  kullanıyor)

 
https://mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2527.pdf   (TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE’DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE,KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDEÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUN


Kosova Cumhuriyeti Priştine  Belediyesi tarafından verilen Türkiyede geçerli Türk  soyluluk
belgesi (örnektir.)


Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.