Kategoriler
Ekonomi

Bulunan Gaza Amerika Ortak mı?

Bahsi geçen bölgede Chevron isimli firmanın 2010 yılında TPAO ile yarı yarıya ortak arama yaptığı doğru, ancak anlaşma 2013 yılında resmi gazetede yayınlanan aşağıdaki karar ile sonlandırılmış durumda.

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 25.03.2013 Karar No: 6614

• EVVELCE LEHİNE HAK TESİS

  EDİLEN ŞİRKETLERİN ADI            :  1) Türkiye Petrolleri A.O.

                                                                  2) Chevron Kara Deniz B.V.

• EVVELCE ALEYHİNE TAKYİT

  KONULAN ŞİRKETLERİN ADI      :  1) Türkiye Petrolleri A.O.

                                                                  2) Chevron Kara Deniz B.V.

• MERKEZ ADRESLERİ                      :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cd. No:86 ANKARA

                                                                   2) Naritaweg 165, Telestone 8, 1043 BW, Amsterdam, HOLLANDA

• TEBLİGAT ADRESLERİ                  :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cd. No:86 ANKARA

                                                                  2) Turan Güneş Bulvarı Hollanda Caddesi No:3/3 Yıldız, ANKARA

• TERKİN EDİLEN

  PETROL HAKKININ MAHİYETİ    :  Türkiye Petrolleri A.O.’nun II no.lu Bolu Petrol Bölgesi’nde Karadeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/3921 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının dosyasında koordinatları belirtilen kısmının % 50’si üzerinde evvelce 14.09.2010 tarih ve 6087 sayılı petrol hakkına müteallik kararla tesis ve tescil edilen aşağıda (a), (b), (c), (d), (e), (f) maddelerinde belirtilen hususların terkin edilmesi ve Petrol Siciline tescili.

• MÜRACAAT TARİHLERİ               :  11.02.2013

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O. ve Chevron Kara Deniz B.V.’nin, Türkiye Petrolleri A.O.’nun II no.lu Bolu Petrol Bölgesi’nde Karadeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/3921 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatında 26.08.2010 tarihli “Müşterek İşletme Anlaşması” kapsamında, ruhsatın dosyasında koordinatları belirtilen kısmının %50’si üzerinde;

a) Ruhsat alanının müracaat dosyasında krokisi ve koordinatları belirtilen kısmında TPAO’nun sahip bulunduğu %100 petrol hakkından %50 gayri ifraz ve tecezzi şayi hakkın Chevron Kara Deniz B.V.’ye devri,

b) Anlaşmada tarifi yapılan ve halihazırda sondajı gerçekleştirilen arama kuyusu ile takibinde sondajı gerçekleştirilecek 2 arama kuyusunun tüm masraflarının Chevron Kara Deniz B.V. tarafından karşılanması,

c) Anlaşmanın hükümlerine uygun TPAO tarafından yapılan 2b ve 3B sismik etüdlerin masraflarının Chevron Kara Deniz B.V. tarafından TPAO’ya geri ödenmesi ve başarı durumunda ek 3B sismik etüdler yapılması,

d) Anlaşmanın 10. maddesine uygun olarak, arama fazında açılacak ilk 2 kuyuda TPAO’nın, sonrasında ise Chevron Kara Deniz B.V.’nin “operatör” olarak atanması,

e) Geliştirme ve üretim masraflarının Müşterek İşletme Anlaşması hükümleri uyarınca karşılanması,

f) Elde edilecek petrol ve doğal gazın Anlaşmada belirtilen biçim ve nispetlerde taraflarca paylaşılması,

hususlarının Genel Müdürlüğümüzün 14.09.2010 tarih ve 6087 sayılı kararıyla 16.09.2010 tarihinde her iki şirket için birer hak ve takyit olarak tesis ve Petrol Siciline tescil edilen hakların bu kez terkin edilmesi için Petrol Kanunu’nun 34/2 (c,d), 35, ve 36 ncı maddelerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 21.03.2013 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

Türkiye Petrolleri A.O.’nun II no.lu Bolu Petrol Bölgesi’nde Karadeniz’de Türk Karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/3921 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatında dosyasında koordinatları belirtilen kısmının % 50’si üzerinde evvelce Genel Müdürlüğümüzün 14.09.2010 tarih ve 6087 sayılı Petrol Hakkına Müteallik Kararıyla 16.09.2010 tarihinde Türkiye Petrolleri A.O. ve Chevron Kara Deniz B.V. için birer hak ve takyit olarak tesis edilen hakların, Devlete hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, terkin edilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine Petrol Kanunu’nun 34, 35, 36 ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir.

“Bulunan Gaza Amerika Ortak mı?” için 2 yanıt

Yazılanlardan, Terkin edilen hak, Devlet’in hakkı. Orada bulunacak gaz TPAO ile Hollanda’da mukim CHEVRON Karadeniz B.V.’nin 50/50 ortak tasarrufunda diye anlaşılıyor. Doğru mu?

Bu ifadelerden anlaşmanın sonlandırıldığı değil, devlete bir maliyet yüklenmemesi karşılığında Chevron ve TPO lehine terkinden söz ediliyor…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.