YUNANİSTAN 18 ADAYI İŞGAL ETMEDİ (Bu Adalar Yunanistana bizzat AKP tarafından verildi)

Bir defa daha herkesin anlayabileceği şekilde sade, açık ve net bir şekilde anlatacağım. Eğip bükmeden, ne şiş yansın nede kebap demeden, nalına mıhına vurmayı düşünmeden korkusuzca yazacağım.

Öncelikle yanlış bir bilgiyi düzeltelim.
Lozan antlaşması Madde 12- İşbu Andlaşmada tersine hüküm olmadıkça, Asya kıyısından (Ege ve Akdeniz kıyılarımız) 3 milden az uzaklıkta kalan adalar Türkiye egemenliği altında kalacaktır.

Lozan antlaşması Madde 13- Yunan Hükümeti, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya Adalarında aşağıdaki önlemlere saygı göstermeği yükümlenirler;
Birincisi : Bu Adalarda hiçbir deniz üssü ve hiçbir istihkâm kurulmayacaktır.
İkincisi : Yunan, savaş uçakları ve öteki hava araçlarının Anadolu kıyısındaki topraklar üzerinde uçması yasaklanacaktır.
Üçüncüsü : Söz konusu Adalarda Yunan, Silâhlı Kuvvetleri, silâh altına alınıp yerinde eğitilebilecek olan normal askersel birlikle ve tüm Yunanistan topraklarındaki jandarma ve polis sayısı ile orantılı olacak, bir jandarma ve polis örgütü ile sınırlı kalacaktır.

Özetle:
Lozan antlaşması açık ve net bir şekilde bugün Yunan işgalinde olan adalar “Türkiye Cumhuriyetinin egemenliği altındadır” diyor.
Peki nasıl oldu da Yunanistan bu anltlaşmaya rağmen 18 adaya asker silah mühimmat yığarak Yunan bayrağını dikti?

Tarih 2004
AKP İktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan Başbakan…
Bu iktidar ilk olarak Lozan Antlaşması’nın 40 ve 45. maddesi olan “Türk ve Rum Ahalinin Mübadelesi” Sözleşmesini değiştirdi. Fener Rum Patrikhanesini açarak ABD, İngiltere, Finlandiya, Yeni Zelanda, Girit ve Rodos dan piskopos ve baspiskoposları Türkiye’ye getirtti.
Yine Lozan antlaşmasının 40 ve 45. Maddelerine aykırı olmasına rağmen Girit ve Rodos adalarandan getirtilen Yunanlı papazlara Türk vatandaşlığı verdi. Bu papazlar Patrikhanenin seçimlerde rol oynayan dini meclisine (Sen Sinod) atandı.
Rodos Adası’ndaki papaz İstanbul’a metropolit olarak getirtildi.

Tüm bunlar AKP iktidarı ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan tek taraflı ve hep Yunanistan lehine alınan kararlardı.
Örneğin biz tüm bu imtiyazları verip haklarımızdan vazgeçerken 3 bin Müslüman Turk vatandaşının yaşadığı Rodos Adası’na müftü gönderme teklifinde dahi bulunmamıştık.

Ve nihayetinde;
Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 2004 yılında Lozan Antlaşması’nın 12 ve 15. Maddelerini de değiştirdi. Anılan maddelerde adı geçmeyen, Osmanlı Devleti döneminde ve Lozan’da verilmeyen 18 Türk Adası ve 1 Türk kayalığını Yunanistan’a teslim etti.
Yunanistan’da doğal olarak AKP iktidarı tarafından kendisine verilen adalara asker çıkarttı, silah, mühimmat yığarak kendi bayrağını astı ve karasularını ilan etti.

Yani kağıt üzerinde yasal olmayan hiç bir durum yok.
Bu adalar Yunanistana AKP iktidarı tarafından verildi ve o dönem ne muhalefet, ne basın, ne kamuoyu, ne de TSK sesini dahi çıkarmadı.

Şimdi Dünya “Bu adaları Yunanistan’a siz verdiniz, adalar Yunanistana ait ise karasularıda normal olarak onların egemenliği altindadır” diyor.


İşte bu yüzden Yunanistan’ın yanında yer alıyorlar.


İşte bu yüzden yapayalnız bir haldeyiz.

İşte bu yüzden Yunanlılar son 16 yılda 18 adamızı işgal edip bayrağını dikerken AKP iktidarı sessiz ve tepkisiz kalmıştır.

Kimse hamaset yapıp geçmişi sorgulamaya kalkmasın. Türkiye Cumhuriyeti egemenliğindeki 18 Adayı son 16 yılda kendi elleri ile Yunanistan’a hediye etmiştir. Müsebbibi Adalet ve Kalkınma Partisidir.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.