Kategoriler
Politika

CHP Kurultayının durdurulması için Genel Başkan adayı Prof. Tolga Yarman Mahkemeye dilekçe verdi

CHP Kurultayının durdurulması için Genel Başkan adayı Prof. Tolga Yarman Mahkemeye dilekçe verdi.

Prof. Tolga Yarman

Beykoz Nöbetçi Asliye Hukuk
Mahkemesi Başkanlığı

Davacı: Prof. Tolga Yarman, CHP Kurultay Onur Üyesi, 
Davalı: CHP Genel Başkanlığı, Söğütözü, Anadolu Blv No:12, 06510, Çankaya, Ankara

Davanın Konusu / İstem :  Aşağıda zikredilen Kanun ve CHP Tüzüğü uyarınca 25-26 Temmuz tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmış, CHP Olağan 37. Kurultayı’nın, Kurultay Onur Üyeleri dışarıda bırakılarak, icraının, ihtiyat tedbiri konularak, durdurulması talebinden ibarettir  

OLAYLAR:

Ben, Prof. Tolga Yarman. CHP’nin yeniden açıldığı 1992 evresinde, kökteki partilerin birleşmesi uzantısında, Rahmetli Prof. Erdal İnönü’nün Genel Başkanlığı’nda, 1983’te kurulan Sosyal Demokrasi Partisi’nin, 28 Kurucusu’ndan biri olmam hasebiyle, “CHP Kurultay Onur Üyesi”, bu sebeple de, aşağıda işaret edeceğim, Kanun ve bunun uzantısında vücut bulmuş CHP Tüzüğü itibariyle, partinin en üst organı olan Kurultay’ın, bir mensubu olmaktayım. Kurultay’da, her Onur Üyesi gibi, yer alma hakkım, söz alma hakkım, bu doğrultuda görüş bildirme, eleştiride bulunma sorumluluğum ve hakkım, genel başkan görevi dahil, Parti Meclisi, Yüksek Disiplim Kurulu gibi, üst yönetim basamaklarına, tüzük koşulları çerçevesinde aday olma hakkım, vardır. CHP Üye Numaram şudur: IST 89 68 053 75 145. 

CHP 37. Olağan Kurultayı 25-26 Temmuz’da; ancak, Pandemi sebep gösterilerek; Kurultay delegerinin dışında, özellikle Kurultay Onur Üyeleri’nin, ne yazık ki, içeriye kimse alınmaycak olarak, icra edilmesi, kararı, alınmıştır.  

Bu karar, bir defa, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun, 12, 13, 14 ve 15. Maddeleri zemininde güvence altına alınmış bulunan, “Temel Hakların Korunması” düsturuna aykırıdır. Aynı bağlamda, CHP Tüzüğü Madde 46’ya, aykırıdır. Diğer yandan; Parti organları, başta da Kurultay; Partiler, TBMM’nin işleyişinde geçerli kurallar izlenecek olarak, kurgulanmış olduğu için, bu kurallarla uyumlu olarak icra edilmek, iktiza eder. Bu çerçevede, Kurultay’ın kapalı bir oturum şeklinde yapılması, CHP Kurultay Yönetmeliği Madde 13 itibariyle, Parti Merkez Yönetim Kurulu’nun kararıyla değil, ancak Kurultay kararıyla gerçekleşebilir. Bu durumda, Kurultay kapalı değil, her ahval ve şartta, açık olarak başlamak, zorunluluğundadır.

Dolayısıyla, CHP Kurultayı’nın, izleyiciler, özellikle Kurultay’ın fikrî omurgasının tesisinde, kanun ve tüzükle görevli kılınmış Kurultay Onur Üyeleri, dışarıda bırakılarak icra edilmesi yönünde, alınmış olan Parti Merkez Yönetim Kurulun’un kararı, çok yönlü olarak, çok hukuksuzdur.  

Kurultay bu durumda icra edilemez. Onur üyeleri de, Kurultay’a dahil edilirse, Kurultay, seyiricili ya da seyircisiz, elbette icra edilebilecektir.

Dikkat buyrulacaktır, “Kurulta’yın icraının durdurulması” değil,” Kurultay’ın, Onur Üyeleri dışarıda bırakılarak icraının önlenmesi” dileğimiz olmaktadır. Dolayısıyla, bu yönde bir ihtyat-ı tedbir geliştirilmesini dileğindeyim…

HUKUKÎ NEDENLER

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun, 12, 13, 14 ve 15. Maddeleri 

CHP Tüzüğü Madde 46, CHP Kurultay Yönetmeliği Madde 13

DELİLLER

CHP MKYK’un, ilgili kararı ve açıklaması .  

Halen CHP Üyesi olduğumu gösterir, Yargıtay  Cuhuriyet Başsavcılığı, Siyasi Partiler Üyeleri Sicil Kayıtları / Ekli CHP Kimlik Kartım 

SONUÇ VE TALEP

Yukarıda belirtilen nedenlerle 

i) “CHP Merkez Yürütme Kurulu’nun, 37. Olağan Kurultayı’na, bilhassa, Kurultay Onur Üyeleri’nin alınmayacağına dair kararının”, ihtiyat-i tedbir yoluyla durdurulmasına karar verilmesi, 

ii) kararınızın infazı için, İcra Müdürlüğünüz’ün görevlendirilmesi, husularını, talep etmekteyim.

Dikkat buyrulacaktır: “Kurultay’ın icraının durdurulmasını” değil, Kurultay’ın, Onur Üyeleri dışarıda bırakılarak icarının önelenmesini”, dilemekteyim. Tensip ve dikkatinize, saygılarımla sunuyorum.

Tolga Yarman, Prof. Dr.
CHP Kurultay Onur Üyesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.