VİROLOJİ VE AŞI ALDATMACASI – KORONAVİRÜS NEDEN BULAŞICI DEĞİL

Bu yazı viroloji ve aşılamanın kalbine ve hangi aşının desteklendiğine gitmeyi amaçlamaktadır. Viroloji ve aşı biliminin tamamı bir şeye dayanmaktadır – virüslerin hastalığa neden olan bulaşıcı ajanlar olduğu.

Bu teori olmadan aşılar insanların zihninde ‘etkili’ veya ‘işe yaramaz’.

Virüs teorisi olmasaydı, aşı fikri bir karttan ev gibi yıkılırdı.
Bu makale, virolojiyi destekleyen teorilerin ve onunla ilgili büyük sorunların ardındaki sahte bilimi gösterecektir.

Virüsler Yaşayan Organizma Değildir

Birincisi, virüsler yaşayan organizmalar ya da yaşayan mikroplar değildir.

Solunum sistemi veya çekirdek veya sindirim sistemi yoktur.
Virüsler canlı değildir ve virüsler bulaşıcı değildir.
Mesela Coronavirüs’ün arkasındaki korku tamamen haksız.
Virüsler ve bakteriler hakkında bildiğiniz her şeyi unutun. Sizlere yalan söylendi.

Viroloji bilimi virüslerin incelenmesine dayanmaktadır. Bununla birlikte, viral (virüse dair) aktivitenin gerçek bir görüntüsü yoktur (virüs teorisi sürecinin sadece %20’sini gösteren bir HIV virüsünün kısa süre önce yayınlanan (2018) kısa görüntüleri hariç). Bu tür görüntüler sadece 3D animasyon ve modellerdir.

Bilimsel Ansiklopedi, özel olarak yapılması gereken son derece güçlü santrifüjler yoluyla virüslerin deney için elde edildiğini belirtir.
Virüsler o kadar küçüktür ki, tipik bir virüs için yaklaşık 0.1 mikron boyutundadırlar.

Virüslerin gözlemlenmesi doğal olarak kusurludur.

Virüsler hücre kültürlerinde / petri-dish ortamlarında gözlenir.

Hücre kültürleri doğal ortamlarının dışındaki kontrollü koşullarda yetiştirilir, burada hücreler toksik olan ve hücresel aktiviteye zarar veren sıvılar tarafından yapay olarak canlı tutulur.

Böyle steril bir ortamda, hücreler normal temizleme yöntemlerinin tamamını insan vücudunda olduğu gibi kullanamazlar.

Bu süreçler:

Fagositoz (ve tüm süreçleri)
Bakteriyel
Mantar
Parazit
Viral (virüse dair)

Fagositoz süreçlerinde, hücresel kalıntılar ve ölü ve ölmekte olan doku emilir ve vücuttan atılmak üzere ayrılır.
Öncelikle bu işlemi büyük ölçüde – özellikle çöpçüler olarak – yapan bakterilerdir.

Özel durumlarda gerektiğinde mantar ve parazitler çağrılır ve bu süreçte diğer tüm işlemlere eşlik etmek için küçük miktarlarda virüs kullanılabilir.

Tüm bu süreçler canlıdır, ancak virüsler canlı değildir.
Hücrelerin canlı tutulduğu ancak serumlar tarafından sağlıklı olmayan böyle bir yapay ortamda, hücreler dejenere olacak ve viral kapıcıları öne çıkacaktır.

Virüsler kendi başlarına çoğalmazlar. Hücresel yaşamı sürdüren verimli petri kaplara eklendiğinde, ilave viral protein yapıları ortaya çıkmaz.

Sadece hücreler eklendiğinde viral protein yapıları çoğalır. Ancak bunun nedeni, petri kapların hücreler için uygun veya sağlıklı bir ortam olmaması ve bu nedenle viral atıkların ortaya çıkmasıdır.
Bunun nedeni hücrelerin kendilerini toksik bir ortamda temizlemek için virüs üretmeleri gerektiğidir, çünkü normalde vücutta meydana gelebilecek temizleme işlemlerinin tamamına erişemezler. Nedenini göstereceğim—

(Not: Canlı mikroplar bu dokuları, atıkları ve hücresel birikintileri ölümüne zehirlenmeden bunlarla beslenemeyecek, temizleyemeyecek ve onları ortadan kaldıramayacak kadar toksik olduklarında, ölü ve ölen dokuları çözmek için virüsler gereklidir.)

Viral Etkinlik Ne Zaman Önemlidir?

Belirtildiği gibi, virüsler bu işlemlere küçük miktarlarda eşlik edebilir. Bununla birlikte, virüsler sadece aşağıdaki tüm diğer işlemler büyük ölçüde öldürüldüğünde ön plana çıkacaktır:

Çevresel toksisite
Kirlilik
Kimyasal su baskını
Kötü hava kalitesi
Kötü su kalitesi
Kötü gıda kalitesi
Beslenme yetersizlikleri
Yanlış kombinasyon veya yiyecek seçimi
Antibiyotikler ve ilaçlar gibi tıbbi tedavi

Bir vücut yüksek derecede toksisiteye sahip olduğunda, bu toksik ölü madde ve dokudan beslenen bakteriler zehirlenerek ölürler.

Vücut, bakteriyel seviyelerin ve vücuttaki tüm canlı mikropların yukarıdaki nedenlerden dolayı azaldığı veya öldürüldüğü böyle bir sistemik toksisite noktasında olduğunda, vücut kendini temizlemeye yardımcı olmak için virüslerin yardımını isteyecektir.

Vücut soğuk algınlığı (genellikle bakteriyel) gibi daha hafif yöntemleri kullanamadığında, virüs olarak bilinen cansız protein çözücülerin yardımından faydalanır. Bunun neden tek mantıklı cevap olduğunu göstereceğim.
Virüsler, daha sonra mukoza zarları, deri veya bağırsak yolu yoluyla atılabilen küçük parçacıklar halinde maddeleri tüketmeye ve ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Hücreler, dokuları çok fazla toksik olduğunda virüs üretir. Toksisite çok yüksek olduğunda, fagositler, parazitler, bakteriler ve mantarlar dokularını ve sıvılarını temizlemeye, onarmaya ve yenilemeye yardımcı olamaz.

Bilim, yanlış bir şekilde kanıt olmadan virüslerin vücudun dışından kaynaklandığını, daha sonra hücrenin RNA veya DNA’sını “ele geçirdiğini” ve daha sonra hücrelere ayrım gözetmeden saldırırken çoğaldığını belirtiyor.
Bu doğru olsaydı, virüsler sonsuza dek çoğalır, sonunda tüm sağlıklı hücrelere saldırırdı, ama durum bu değil.

Bir çeşit beyaz kan hücresi olan antikorların virüsü düzenlediğini biliyoruz.
3D renderlar ve teoriye dayalı animasyonlar dışında virüsleri hücrelere ele geçirmelerini gösteren video kanıtı yoktur.

Virüslerin Gerçek Yaratılışı (basit açıklama)

Bilim yanlış bir şekilde virüslerin kendilerini kopyaladığını iddia ediyor. Gerçekte, virüsü üreten hücrenin kendisidir.

Virüslerin sağlıklı bir hücre tarafından nasıl üretildiğine dikkat edin, ancak onu yok etmezler.

RNA ve/veya DNA, vücuttaki spesifik maddeleri çözmek için konakçı hücre tarafından onlara verilir. Durum böyle olmasaydı, virüs onu oluşturan hücreyi yok ederdi, ama bunu yapmıyor.

Virüs atılır, hücrenin bir kısmına zarar verir, ancak tamamen yok etmez. Hücre daha sonra zaman içinde kendini onarabilir.

Hücreler, yeni hücresel aktivitenin gelişebilmesi için kendilerini ve çevrelerini temizlemek için tek bir birim olarak anlaşırlar.

Vücut canlı mikropları zehirleyen dokuların sistemik toksisitesi nedeniyle kendini temizlemek için daha hafif yaşayan mikrobiyal detoksifikasyon yöntemlerini kullanamadığında büyük miktarlarda viral aktivite mevcuttur.

Virüs Oluşturma Adımları

1) Viral proteinler, bir hücre tarafından ne tür proteinlerin yaratılacağını belirleyen her hücrede bulunan canlı vücudun genomunun bir parçası harekete geçirilir.

2) Hücrede bulunan viral proteinler hücrenin çekirdeğine girer. Virüsler hücre içinde bütün şekliyle üretilir ve RNA/DNA konakçı direktifleri yoluyla sekanslanır / kodlanır.

3) Virüs çekirdeği terk eder ve hücreden ayrılana kadar hücreye yerleştirilir.

4) Virüs hücre tarafından atılır, hücrenin bir kısmına zarar verir, ancak onu yok etmez.

5) Virüsler 72 saatte bir değişir.

Virüs replikasyonu devam eder ve her 72 saatte bir ilk suş tükenir ve işlem tamamlanıncaya kadar öncekinin işine devam etmek için hücreler tarafından tamamen yeni bir virüs seti üretilir.

Virüsler Nasıl Üretilir | Virüsün Gerçek Süreçleri

Virüsler sağlıklı stabil hücrelere bulaşmaz. Ölü ve çürüyen hücreleri ve dokuları çözer, böylece yeni hücresel aktivite gelişebilir.

İyi bir benzetme:

Sinekler ölü maddede görünür ancak ölü maddenin nedeni değildir. Onlar ölü maddeyi parçalayan çöpçülerdir. Bu şekilde, virüsler ve bakteriler vücutta aynı şekilde çalışırlar. Dünya üzerindeki atıkları temizlemek için temizleyiciler olmasaydı, Dünya’nın havası zehirli olur. Aynı işlemler vücutta mikroskobik makro düzeyde gerçekleştirilir.

Çıkar gruplarına hizmet eden Bilimcilik Bilim maskesi altında, doğayı kendi gözlemledimiz gerçeğin bize dikte ettiği şeyin tersini belirtir. Bu imkansızdır, çünkü bedenlerimiz tıpkı doğanın bedenlerimizin dışında işleyiş biçimi gibi, aynı kurallarla işleyen, mikrokozmoslardır. Bunun tersini varsaymak, gözlemlenebilir doğamıza aykırıdır ve aptalcadır.

Belirtildiği gibi, vücudun normal temizlik işlevlerini yerine getiren canlı elemanlar bütün sistemdeki toksisite nedeniyle büyük ölçüde azaldığında ve öldürüldüğünde, hücreler artık kendilerini koruyamazlar. Kırmızı kan hücreleri, ölü ve ölmekte olan hücreleri, hücresel atıkları, dokuları ve yabancı kalıntıları parçalayan ve parçalayan çözücü protein yapıları (virüsler) üreterek kendilerini kurtarmak ve kendilerini temizlemek için bir bütün olarak bir araya gelirler.

Hücreler virüsleri hücresel olarak bütün şekliyle üretirler. Bu işlemde virüsler, hücre ve genomda önceden var olan viral protein kullanılarak doğrudan hücre içinde üretilir ve konakçı hücre tarafından RNA ve/veya DNA ile yerleştirilir/kodlanır.
Hücre virüsü çıkarır, daha sonra virüsün süreçlerini denetleyen bu kodlama (antikorlar) yoluyla beyaz kan hücreleri tarafından düzenlenir. Bu, viral aktivitenin uygun şekilde kontrol edilmesini ve düzenlenmesini sağlar.

(Not: Akyuvarlar ya da Lökositler olarak da adlandırılan beyaz kan hücreleri (WBC’ler), bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır. Beyaz kan hücreleri kemik iliğinde üretilir, ancak kan dolaşımında dolaşır.)

Bu iki işlev tek bir işlem olarak birleştirilir ve ayrı olarak çalışmazlar. Hücre bu virüsü çıkardıktan sonra hücre kısmen hasar görür ancak yok olmaz. Birçok virüs, ölü, ölmekte olan ve yabancı dokuları, enkazları, sağlıksız hücreleri ve hücresel atıkları tüketir ve çözer.
Bu işlem ilgili toksisiteye bağlı olarak zaman alır. Eliminasyonlarının etkileri soğuk algınlığı veya gripte görülen semptomlardır. Virüsler bu maddeleri daha sonra mukoza, deri ve bağırsaklar yoluyla atılabilecek küçük parçacıklara böler (sümük, sivilce, .. vs).
Süreç tamamlandığında, vücut daha da zehirlenmeye devam etmediği sürece vücut daha da güçlenir. Eğer toksik ortamı yaratacak sebepler devam ederse, bu tür aşırı detoksifikasyonlar her zaman (kronik) gerçekleşir.

Viral Gerçekler

-Virüsler cilt veya gözlerden geçemez. Bu taşıyıcılar işe yaramaz çünkü mukus zarları ve bağışıklık sistemi virüsler gibi az miktarda yabancı protein atar.

-Virüsler yaralara giremezler, çünkü içe doğru değil, dışarı doğru kanarız.

-Virüsler petri-dish solüsyonları veya yaşayan bir beden dışında “var olamaz”.

-Virüsler kendilerini üreten ve kodlayan bir konak hücre olmadan işlev göremezler ve virüsler bir konak hücre olmadan çoğalamazlar.

-Virüsler hücreleri “enfekte etmez” veya “istila etmez”. İlk etapta bunu yapmak için hayatta değiller.

-Virüsler, metal toksitesinin bulunduğu çocuk felci ve dejeneratif sinir sistemi hastalıkları gibi spesifik durumlar dışında, canlı hiç bir dokuyu çözmez.

-Virüslerin birincil işlevi ölü maddeleri eritmektir.

-Hücreler, ilgili dokunun durumuna bağlı olarak farklı viral suşlar üretir.

-İnsan vücuduna özgü 320.000 viral suş vardır ve her hücre, vücut çağırdığında her suşu üretmek için viral protein yapısı içerir.

-Virüsler, belirli ölü ve ölmekte olan doku ve atıkları parçalamak için RNA/DNA yoluyla kan hücreleri tarafından sekanslanır/kodlanır.

-Virüsler çok spesifik protein yapılarıdır.

-Öksürme, hapşırma ve tükürme, virüslerin bulaşması için bir taşıyıcı değildir. Tükürük ve mukus zarları bu tür partikülleri parçalar.

-Cilt de bir taşıyıcı değildir, çünkü virüsler ölü cilt katmanlarını geçemez.

-Virüsler, çevrenin neden olduğu iç toksisitenin bir sonucudur.

-Virüsler hayvanlarda döngüseldir.

-Virüsler, kan ve dokudaki atık ürünlerle beslenir.

Bir virüsü doğal araçların dışındaki bir vücuda koymanın tek yolu, doğrudan bir enjeksiyon (aşı) veya virüsü olan bir hastanın kan transfüzyonudur. Bununla birlikte, bu gibi durumlarda, vücut onu sadece ortadan kaldırılması gereken yabancı doku olarak analiz eder.

Virüs konağın vücudu içinde kaynaklanmadığından, o vücut virüsün aktif olacağı zamanı ve yeri bilmez, ya da şifresini çözme anahtarı yoktur (hücre tarafından kodlanan RNA veya DNA) ve belirlenen etkinliğinin zamanını bulamaz.

Bu nedenle, ortadan kaldırılması gereken bir yabancı madde olarak belirlenir. Protein çözücüler (virüsler), canlı mikroplar onu ortadan kaldıramıyorsa, bu atıkları atmak için çeşitli mukavemetlerden üretilir.

Yıl boyunca, mevsim ve iklim/sıcaklık değişimleri üzerine, vücut kütle miktarlarında toksinlerin uzaklaştırılması için kana atılacaktır. Bu toksinlerin bazıları, cıva, formaldehit ve diğer kimyasal yan ürünler gibi doğada çok toksiktir, canlı mikroplar bunlarla beslenemez ve ölmeden ortadan kaldırılamaz.

Daha sonra canlı olmayan proteinler (virüsler), bu temizlemenin gerekli olduğu vücudun ilgili olan yeri için her hücre tarafından üretilir. Bu toksik maddeler virüsler tarafından çözülür ve parçalanır, böylece vücut onları ortadan kaldırabilir ve homeostaz durumuna geri döner.

(Not: Homeostaz (homeostasis) veya dengeleşim, çevresinde gerçekleşen olumsuzluklar karşısında hücrenin kendi dengesini koruma çabasıdır.)

Virüslerin biyolojik silah olarak kullanılabilmesinin tek yolu enjeksiyon yöntemidir. Bu tür insan yapımı viral suşların düzenli olarak mevcut aşılara dahil edilmesi mümkündür ve bu bir olasılık olarak göz ardı edilmemelidir, ancak daha önce belirtildiği gibi, vücudun dışından viral suşlar tanınmaz. Vücudun savunma sistemi bunları derhal saldıracağı yabancı maddeler olarak belirleyecektir.
Bununla birlikte, enjekte edilen insan yapımı maddeler, çeşitli doku sterilizasyonu ve adjuvanları yoluyla insanlarda aşırı reaksiyonları provoke etmek için tasarlanabilir.

(Not: Adjuvan; vücudun bir antijene karşı bağışıklık tepkisini arttıran bir madde. Antijen; vücuda girdiğinde antikor oluşmasına yol açan virüs, bakteri, parazit gibi protein yapısında bir madde. Antikorlar temelde, vücudun bağışıklık sistemi tarafından kendi organizmalarına ait olmayan organik yapılara karşı geliştirilen glikoprotein temelli moleküllerdir.)

Virüsler türler arası olamaz; hayvandan insana. İnsanların hayvan Gripi geliştirmesi imkansızdır;
A. Çünkü virüsler bulaşıcı değildir ve
B. Çünkü hayvan RNA/DNA’sı, insan RNA/DNA’sı ile uyumlu değildir.

Hayvan dokusunun kanda gözlemlenebilmesinin tek yolu, sindirim sistemini atlayarak kana hayvan dokularının enjekte edilmesidir. Ancak o zaman vücutta domuz dokusu veya kuş dokusu veya herhangi bir hayvan dokusu ortaya çıkar.

Hayvan eti bir insan tarafından tüketildiğinde, insan dokusuna dönüştürülür. İnsan hücreleri hayvan hücresi veya virüs üretemez. Virüs geliştirirsek, insan virüsüdür. Hayvan virüsleri insan hücrelerini ‘ele geçirmiş’ olsa bile, insan hücreleri hayvan virüsleri üretmesinin imkanı yoktur.

Koronavirüs, kendilerini sistemik toksisiteden arındırmak için akciğerlerdeki ve solunum bölgelerindeki hücreler tarafından üretilen bir solunum virüsüdür.

Böyle bir ‘grip’ virüsü meydana gelir ve aşağıdaki şekilde çalışır:

Havadaki kimyasal olarak toksik maddeler akciğerlere ve solunum sistemine solunur > Toksik parçacıklar, toksisiteleri nedeniyle akciğerlerin yüzeyine ve akciğerlerdeki sıvı dolu keselere (alveollere) dökülür ve çözünmezler. Hücreler tarafından canlı olmayan protein çözücü yapıları (virüs) daha sonra solunum sistemindeki hücreler tarafından bu maddeleri akciğerlerde çözülmek ve parçalamak için üretilir > Genellikle temizlemeyi ve iyileşme sürecini başlatan öksürük ve ateş de dahil olmak üzere hafif grip benzeri semptomlar ortaya çıkar.

Öksürük, solunum sistemine kan ve besinleri getirir. Çıkarılmaları ile ilişkili semptomlar SARS sırasında meydana gelenlerdir. Bu tür hava kaynaklı toksik maddeler yanan plastikler, formaldehit ve fabrikada kirlenmiş havadan kaynaklanır. Bu çok çeşitli toksik yan ürünleri kapsar.

Zaten bağışıklık sistemi zayıf olan yaşlı bireyler daha aşırı solunum virüsü detoksifikasyonlarına eğilimlidir ve çoğu ölümden sorumludur. Bu hastalık milyonlarca insanda günlük olarak böyle bir havada nefes alan Çin gibi yoğun nüfus nedeniyle üreyebilir. Bu bulaşıcı olduğu anlamına gelmez – değildir.

Coronavirüs Yaratmak İçin 4 Ana Adım

1. Havadaki kimyasal olarak toksik maddeler akciğerlere ve solunum sistemine solunur.

2. Zehirli parçacıklar, akciğerlerin yüzeyine ve akciğerlerdeki sıvı dolu keselere (alveoller) iner, burada toksiklikleri ve doğaları nedeniyle canlı mikroplar tarafından yerinden çıkamaz veya çözülemezler.

3. Daha sonra spesifik olmayan canlı protein çözücü yapıları (virüs) solunum sistemindeki hücreler tarafından bu maddelerin akciğerlerde parçalanması ve parçalanması için üretilir.

4. Genellikle temizleme ve iyileşme sürecini başlatan öksürük ve ateş dahil olmak üzere hafif grip benzeri semptomlar ortaya çıkar.

Virüsler Neden Vücutta Ortaya Çıkar?

Daha önce belirtildiği gibi, hepsi canlı mikroplar olan fagositoz, fungal, parazitik ve bakteriyel süreçler ölü hücreleri, hücresel atıkları ve yabancı kalıntıları tüketmekten ve ortadan kaldırmaktan sorumludur. Ancak doku, yaşayan mikropların zehirlenmeden bu maddeleri besleyemeyecekleri ve ortadan kaldıramayacakları kadar toksik olduğunda, hücreler, bu maddeleri çözüp parçalara ayıran virüsler olarak bilinen spesifik cansız çözücüler üreterek kendilerini temizlemek için düzenleme yapacaklardır. cilt, mukus ve bağırsaklardan dışarı atarlar (sümük, sivilce..vs).

Virüsler hücreyi terk eder, hücrenin sadece bir kısmına zarar verir, ancak onu yok etmez. Hücreden çıktıktan sonra, göreli homeostazı geri kazanmak için gerekli belirli dokuları ve enkazları çözmek için beyaz kan hücresi antikorları tarafından düzenlenirler.

Virüsler çoğaltıldıkları hücreyi yok etmez, ancak bilim diğer hücrelere bulaştıklarını ve diğer hücreleri gelişigüzel yok ettiklerini belirtir. Bunun bir kanıtı yoktur ve mantıklı bir anlamı yoktur. Böyle bir teori açıkça doğru değildir, çünkü o zaman virüsler her canlı hücreye sebepsiz olarak saldırırdı, her seferinde vücudu öldürürdü, ancak bu gerçekleşmez. Virüsler neredeyse her durumda ölü ve ölmekte olan atıkları çözer.

Bir virüsün canlı dokuya saldırdığı tek zaman, virüslerin omurga bölgelerine girmesi ve dokuyu temizlemesi gereken çocuk felci vakaları gibi metallerin dokuya gömülmesidir. Metalin vücuttan çıkarılması zor olduğundan, virüslerin bu metalleri çıkarmak için canlı dokuları parçalaması doğaldır, bu da virüsün bir şekilde vücuda karşı çalıştığı yanılsamasını verir. Gerçekte, virüs vücudun sistemik toksisitesini iyileştirmeye ve tersine çevirmeye çalışıyor.

Sonuç

İnsan vücudunun kendini nasıl koruduğuna dair başka bir açıklama yok. Tek mantıklı cevap bu. Gerçek, yaklaşık 200 yıldır bilim tarafından gizlendi, ancak 1800’lerde, kendi deneylerinde virüslerin ortama bağımlı, atık maddeyi parçalayan cansız maddeler olduğunu belgeleyen Antoine Béchamp gibi bilim adamları tarafından açıklandı. ‘’onlar içeriden gelir, onlarsız olmaz’’.
Virüsler temizleyen proteinlerden başka bir şey değildir. Aynı şey kanser için de geçerlidir. Kanser, vücudun, daha sonra bu hücreleri vücuttan çözüp temizleyebilmesi için vücudun düzgün bir şekilde çıkarılamadığı bir tümörde ölü hücreleri kozalayarak, kendisini iyileştirmeye çalıştığı başka bir yoldur. Vücut mucizevi ve koşullar ne olursa olsun iyileşmenin yollarını bulur. Sorunlu zamanlarda kısa devreler yaratır ve kısa yolları vardır.

Modern bilimin bu kadar çok insanı kendi bedenleri ile ilgili düşüncelerinde korku ve panik dışında hiçbir şey yaratmamaya yönelik düşüncelerle yoldan saptırması üzücü. Bunun sonucunda iktidardakiler için büyük miktarlarda para topluyorlar. Bu korku, kendi bedenlerimize, komşularımıza ve doğanın kendisine güvensizlik yaratarak, hastalık karşısında güçsüz gibi görünmemizi sağlar; sanki kontrolümüzün ötesinde ve sanki sadece tıbbi kuruluş bizi bizden kurtarabilir.

İktidardakiler böyle bir kaostan nasıl yararlanabilir? Bu düşünceyi keşfedin. Bu karışıklık, koronavirüs ‘salgınına’ ve bunun sonucunda üretilen ve orantısal olayın dışına çıkan korku ve kaosa yol açtı.
Bu virüs açık bir şekilde dünya çapında polis devlet tarzı yasaları ve önlemleri oluşturmak için kullanılıyor ve sadece çoğunluk bu virüslerin ve hastalıkların doğasını çevreleyen yalanlara uyanmazsa daha kötüye gidecektir.

Referanslar

Zehirli İğne: Aşılama Hakkında Bastırılmış Gerçekler, 1956, Eleanor McBean M.D., N.D. (tarih boyunca aşıların birçok manipülasyonunu, manipüle edilmiş istatistikleri, çocuk felci nasıl ortaya çıktığını ve virüs ve hastalığın doğasını gösterir.)

Béchamp Veya Pasteur mu? Biyoloji Tarihinde Kayıp Bir Bölüm, E. Douglas Hume, 1923

Kan ve Üçüncü Unsuru, Antoine Béchamp, 1912

Bağışıklama: Efsanenin Arkasındaki Gerçek, Walene James, 1942 (Béchamp’ın bakteri ve virüslerin “Ortam Teorisi” ni tartışır.)

Louis Pasteur’un Rüyası ve Yalanı, R.B. Pearson, 1942

(İlk olarak 1942’de ‘Pasteur İntihal Sahtekarlığı! – Mikrop Teorisi Patladı’ başlığı altında yayınlandı. Louis Pasteur’un profesör Antoine Béchamp’ın çalışmalarını intihal ettiğini ve çarpıttığını gösteriyor. Yazar, vücuttaki bakterilerin bir hastalık nedeni değil, aşıların zararlı veya en iyi ihtimalle etkisiz olduğu ve Pasteur’un kendisinin ve takipçilerinin yarattığı aşıların sonuçlarını fark etmediği görüşünü ileri sürmektedir.)

4 yorum

  1. Yaratmak Allah u Teala’ya mahsustur. Bu kelimeyi doğru kullanmak gerekir.

    Bunun dışında yazıda oldukça önemli noktalara değinilmiş. 2000 yılını çoktan aşmamıza rağmen ve yaşadığımız çağ bilim-teknoloji çağı olarak görülmesine rağmen en temel meselelerde bile insanlar aldatılabiliyor. Virüsün muhtevası ve işleyişi hakkında pek fikrim olmasa da yazı bu zamana kadar okuduklarımla aynı doğrultuda ilerliyor. Daha evvel viral veya toksik hepatitin aç kalarak çözülebileceğini, çünkü bu hastalıkların giderilmesini vücuttaki toksinlerin engellediğini, yemeyi keserek de vücuda giren toksinlerin büyük kısmını engelleyebileceğimizi okumuştum. Elbette yemek vücuda zararlı değildir ancak yeme adabına uymamak ve yiyeceklerin zararlı kaynaklardan yapılmış olması sindirimi büyük oranda bozuyor, böylece yediklerimiz zehre dönüşüyor. Tabi bu yöntemi sadece okudum, test etmedim. Allah u Teala hastalığı olanlara şifa versin.

  2. Kuduz aşısını bulan Pasteur’e sahtekar diyorsunuz.Siz herhalde kuduz aşısına da karşısınız.Dunyada pandemi var.Siz bulaşıcı değildir diyorsunuz.Insan aklıyla ve bilimle dalga geçmişsiniz.Bunca ülkeler okulları kapattı,önlemler aldi.Bunlara da gereksizdir diyorsunuz herhalde.Boyle diyenler çok vardi sizin gibi ;virüsü dalgaya aldılar, tedbirlere uymadılar ,virüs bulaştığında ölüp gittiler.

  3. Yazı baştan sona saçmalıklar ile ve zırvalar ile dolu. Değil tıp, diş, ziraat ve veterinerlik fakültesi 1. sınıf dersi, en basit lise seviyesinde biyoloji dersi alanların bile bildiği gerçekleri inkar ederek yazılmış bir yazı. Yıl 2021 ve aldığı yeni referans 1942 tarihli. Mars2ı geçtik Satürn ve Jüpiter yakınına uydu gönderen insan oğlu hala virüsü çözememiş, hangi pudra tozundan yutmuşsa, öyle söylüyor. Saçmalıklara cevap verecek bir şey yok, çünkü ful saçmalık. Cevabı da azıcık bilgisi olanlara verirsin. Cehaletini bilim diye yutturanlara değil. İnsanları bazı tedbirlerin getirdiği sıkıntılardan kurtarayım diye kaç insanın ölümüne sebep olduğunuzun farkında değilsiniz. Cehaletinizde boğulun diyeceğim, ama kafasında soru olanlara verdiğiniz zararlar ne olacak bilemiyorum.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.