TÜRK KİMDİR? HANGİ OSMANLIYIZ? Anadolu’da Türkün tarihi

Tuncay Erciyes (tuncayerciyes@gmail.com)

Sevgili Dostlarım,

TÜRK KİMDİR konu başlığıyla gönderdiğim maile Tarih master’ı yapmakta olan değerli dostum Bahtiyar Aydın’dan yanıt geldi.

Bahtiyar Bey, Bulgarların KAYI boyundan, OSMANLININ ise KÖKENİNİN BELİRSİZ olduğunu ifade ederek değerli Tarihçi Halil İnalcık’ın, 

“OSMANLININ soyu belli değildir.

KAYI’DAN GELDİĞİ MASALDIR. 

II.Murat zamanında tamamen siyasi maksatla UYDURULMUŞTUR” 

açıklamasını içeren:

videosu ile kendisinin,

HANGİ OSMANLIYIZ -2″

başlıklı yazısını göndermiş.

İlginç bulduğum ve sizlerin de ilginizi çekeceğini düşündüğüm için paylaşmakta fayda görüyorum.

Sevgilerimle.

Tuncay Erciyes

**

HANGİ OSMANLIYIZ -2

Konu Osmanlı değil tabi!..

Anadolu’da Türkün tarihi çok eskidir. Örneğin,

Sümerler (MÖ. 4000-2350), Subarlar,(MÖ. 3000). Hattiler (MÖ. 2500-1750). Ve Yine; Saka-İskit Konfederasyonu var, (MÖ.9 yy -)

Sakalar/İskitler, MÖ. 625 yılında Zile’de ki savaşı Perslere kaybedene kadar da bütün Anadolu’ya İskitler hakimdi der, Herodot Tarihi.

Prof Dr İlhami Durmuş; 

“Anadolu’ya gelerek yerleşen kavimler arasında Turani ya da Aziyenik tabir edilen Türklük ve Türklerle bağlantılı çok sayıda kavim de yer almaktadır.

Sumerliler, Subarlılar, Kutlar, Elamlılar, Kaslar, Hurriler, Hattiler ve Urartulular sayılabilir” 

der. https://t.co/ucJS22ZeXW

Son yıllarda eski Türk tarihiyle özellikle daha yakın tarihli Sakalar&İskitlerle ilgilenen çok kişi var. Bunda son yıllarda yapılan araştırmalar ile arkeolojik buluntuların etkisi büyüktür.

Eski Yunan, Roma ve Bizans Tarihçileri, Erzurum’dan, Urfa’ya, Denizli’den Filistin’e kadar nerede bir Türk görseler onlara İSKİT demişler. Demek ki o yıllarda Anadolu ve civarda TÜRK ismi yerine İSKİT ismi kullanılmaktaydı.

Homeros’un Odysseia ‘sından başlayarak eski kaynaklarda, MÖ. 8. Yy dan beri Anadolu’da İskit Türkleri var. MÖ. 6. Yy da da var,

MÖ. 2. Yy da da var, MS. 50 yılında da İncil’de geçer İskitler, her yerde varlar yani.

Yine bu kaynaklarda MS 190’da da Doğu ve G. Anadolu’da İskitler var. Bir yere de gitmiş değiller.

Atatürk Ankara’da bir bölgeye İSKİTLER adını koymuştu. Alacahöyük kazılarını başlatan,

“Anadolu en az 7 bin yıldır Türk beşiğidir”

diyen Bilge Atatürk’ün, Sümerbank, Etibank, İskit isimlerini bilmeden koyması düşünülebilir mi? Düşünülemez, çünkü Türk Tarih Tezi kitaplarında tam 124 Batılı kaynağın binlerce eseri vardır ve hepsinin altını çizerek okumuştur.

Konuya dair Prof Dr Osman Karatay’ın aktarımı:

Batılı tarihçiler MÖ 4. Yy dan beri Anadolu’da varlığı tespit edilen Karamanlılar’a da,

MÖ. 5. Yy dan beri Anadolu’da varlığı tespit edilen Kıpçaklar’a da İSKİT demişler. Uzlar’a, Peçenekler’e, Komenler’e, hatta 1071 de Malazgirtten gelen Türkmenler’e ve Oğuzlar’a da İSKİT demişler.

İskitler ile ilgili en eski kaynaklar;

Cengiz Özakıncı aktarımı linkte:

Bizans Ordusu’ndaki Türk unsurlar Malazgirtte Alparslan’ın ordusunun İskit/Türk ordusu olduğunu anlayıp Alparslan’ın ordusuna katılmışlar ve Bizans kaybetmişti.

Peki birbirinini hiç görmeyen bu askerler, her iki tarafında İskit&Türk olduğunu nasıl anlamışlardır? Çünkü; ‘kültür millidir…’

Alparslan, o gün beyaz atına binerek atının kuyruğunu topuz yapmıştır. Uzlar, Peçenekler, Çar İskitler’de savaş zamanı atlarının kuyruklarını topuz yaparlardı.

Bizans ordusundaki Uz’ların da (Balkan Oğuzları) atlarının kuyrukları aynı şekilde bağlıdır. Karşıdakilerin Türkler olduğunu böyle anlamışlardır. Bu ayrıntıyı bizim tarihçiler pek bilmez! Ama Attaliastes gibi Bizans tarihçileri Uz’lar ve Peçeneklerin bu yüzden yer değiştirdiklerini yazmıştır.

Şubat 2020 de gazetelere yansımıştı, Erzurum’da Kıpçaklara ait bir Taşbaba bulundu ve tarihi MÖ. 5. Yy da tarihlendi.

Haberin detayı; https://www.hurriyet.com.tr/…/erzurumda-kipcaklarin-mezar-t…

Prof İbrahim Tellioğlu’nun ‘Doğu Karadeniz Kıpçakları’ kitabı konuya ışık tutmaktadır.

Rum ve/veya Ermeni diye bildiklerimizinde aslında HIRISTİYAN KIPÇAK olduğu ortaya çıktı.

Yani bir yere gitmedik, erimedik,

kaybolmadık da, lakin sürekli din değiştirmiş Atalarımız…neredeyse dünyada girmedikleri din kalmamış, şu toleransa bakın… ama şimdi ki Türkler’de maalesef ‘T’si kalmamış o teleransımızın…

Karamanlılar gibi Kıpçaklar’da sonradan Şamanizmi bırakıp Ortadoksluğa girdiler.

Sanat tarihçisi, Doç dr Haluk Tarcan’ın Karamanlılar, Urumlar aktarımı; https://onturk.org/2011/04/12/karaman-rumlarimiz/amp/…

Pontus Rum’u MÖ. 311’de Yunanlı değil, Turanlı Mihridat’ın oğlu ile kuranlar da İSKİTTİR.

O dönem Şaman/Tengrici olan bu İskitler, Kıpçaklar sonradan çeşitli sebeplerle Şamanizmi bırakıp Hırıstiyan/Ortadoksluğa geçtiklerinden, ibadet dili olarak Rumcayı da öğrendikleri için biz bunları YUNANLI, yada RUM sanmışız ve mübadeleye (o günün şartları gereği) ‘dini teba’ konu edilip YUNANİSTAN’A GÖNDERİLMİŞLER.

Oysa bu Kıpçakların da anadili ÇAĞATAY TÜRKÇESİYDİ ve Yunanlı, Bizanslı ve Romalı tarihçilerin eserlerinde geçtiğine göre İskit/Türkleri’nden Kıpçaklar’da bir diğer (sarışın, mavi gözlü) kol idi.

Yine Karamanlılar da böyledir, Kapadokya ahalisi de böyledir, Kilikya da böyledir. Din değiştirince bunların ikinci dilleri yani ibadet dilleri de olmuştu. Sonradan yine din değiştirip, İslama geçince dualarımızı okumak için, Arapça öğrendiğimiz için şimdi biz Arap mı olduk?..

Bitlis, Ahlat ve civarlarında Armanşahlar Hırıstiyan Kıpçak devleti vardı, ama biz onları ERMENİ sanmışız ve hala daha bilmiyoruz…

Oysa Balballar ortada.

Prof Dr. Oktay BELLİ,

“TÜRKLERDE TAŞ HEYKEL VE BALBALLAR”

t.co/DvD1m1T802

Ve yine Hakkari Taşbabalarının tarihi de en az 2500 yıl geriye gider.

Bunlar hakkında, Prof. E. Memiş, Prof F. Agasıoğlu ve yine, Prof Veli Sevin hoca da “Hakkari Taşları” kitaplarını yazdılar.

“Türkün Hırıstiyan geçmişini bilmeden tarihimizi öğrenemeyiz”

diyen dünyanın sayılı Türkologlarından Azerbaycanlı Prof. Dr Feridun Agasıoğlu’nun aktarımı;

Bu ve benzer çok konu var.

Biz TARİHİMİZİ maalesef BİLMİYORUZ.

Anadolu’ya da 1071 de geldiğimizi sanıyoruz. Oysa Herodot tarihi 4. Kitap baştan sonra İSKİTLER’İN özelliklerini anlatır. Kan kardeşliğini, Kısrak sağmalarını, KIMIZ içmelerini vs kültürel özelliklerini anlatır. 7 parçaya ayırmış İskitler’i Herodot.

Yönetici boya Çar İskitler demiş,

diğerlerine; Doğuştan keçe, savaşçı İskitler, ekici İskitler, çiftçi İskitler, Göçer İskitler, aynı dili konuşan İskitler, İskit giysisi giyen kavimler, Helen dili konuşan iskitler gibi çok çeşitli yönden ve detaylı bir şekilde özelliklerini incelemiştir.

Ve yine; ALTIN ELBİSELİ ADAMLA, Esik kurganından çıkan ‘Gümüş TAS ‘daki ORHUNCA yazının tarihi MÖ. 4.-5. Yy.’a tarihlenmiştir.

Yani 2500 yıl önce Türkler yazıyı kullanıyorlar. Detay link; https://yenidenergenekon.com/1015-altin-elbiseli-adam-yazi…/

Tabi bu yazının da bu hale gelmesi için geçmesi gereken öncesinde bir üç bin yıl daha var. Oysa bizim Milli Eğitim müfredatı bize ne diyor;

“Türkler Orhun Yazıtlarıyla ilk kez yazıya geçti”

yani MS.732 lerde! Oysa öncesiyle arasında kaç asır var siz hesap edin!

Yine, GÖKTÜRKLER’DE, UYGURLARDA herkes okuma yazma yaygın bir şekilde biliyor, hatta matbaa bile kullanılıyordu demiştik. Detay link:

.facebook.com/story.php?story_fbid=1799285066748165&id=123521044324584

Bu konuda, Yunan, Rus ve İskit kaynaklarından aktaran Azerbaycan Eski Başbakanı Hasan Hasanov’un oğlu Dr. Zaur HASANOV’un İSKİTLER kitabı tam bir başyapıttır.

Prof Dr Osman Karatay hocanın tabiriyle; Tarihin ilk Turan İmp. kuran İSKİTLER bir KONFEDERASYON idi. Bir Ucu Anadolu’da, bir ucu İran’da, bir ucu Tuna’da, diğer bir ucu da Çin’deydi.

İlk İskit Hanlığını ise Azerbaycan’da kurmuşlardı.

İskit Türkleri önemli bir karar alacakları zaman, örneğin savaş kararı, tüm konfederasyonu toplayıp, 7 çevirmenle, 7 ayrı dil konuşuyorlardı, yani, çok kültürlü ve özgün bir yapı kurmuşlardı.

Dikkat edilirse Moğol İmp. da böyle bir konfederasyondur. Moğol İmp. içerisinde de, 18 Türk Devleti, Hakanlığı, Boyu, Emirliği, Atabeyliği, Toyu vb Türk unsuru vardı.

Yani TURAN özgün ve yüksek kültürlü bir konfederasyonla mümkün olabilmektedir.

İskitler de KADINLARIN EĞİTİMİ diğer eski Türkler’de olduğu gibi çok mühimdi.

İskit kraliçesi TOMRİS HATUN’UN Pers kralı Kirus’u yenip kellesini kan dolu fıçıya doldurup oğlunun ve dedesi Alper Tunga’nın intikamını aldığı tarihte yazılıdır.

Herodot’a göre MÖ. 625 yılında, Zile’deki savaşta Alper Tunga’nın ordusu, Persler’e yenilene kadar bütün Anadolu’ya İskitler hakimdir. O savaşta bir hile ile tuzağa düşürülüp öldürülen Alper Tunga’nın destanı hala bilinir ve söylenir.

İskit kraliçesi Tomris Khatun’da, Kiros’tan intikamını almış, andını yerine getirip tarihe geçmiştir. Tomris için link:

Tomris Hatunun, KAZAKİSTAN’DA, RUSYA’DA, İRAN’DA, AZERBAYCAN’DA ve hatta ALMANYA Dresden’de bir parkta büyük heykelleri vardır.

Ama Türkiye’de bir tane bile yoktur!

Sizce neden yoktur!?

Bence, TENGRİCİ ve/veya ŞAMANİZM inancında olduğundan yoktur!

Yani inancım şudur ki, Müslüman olsaydı kesin ‘Türk-İslam Eserleri Müzesi’nin girişine bir büyük heykeli dikilirdi…

Efendim İskitler Fars mıdır? Yunan mıdır?

Efendim İskitler ne Farstır, ne de Yunandır.

Anadolu’da halk edebiyatı gelişmiştir ama Osmanlı sarayında ise divan edebiyatı mevcut idi… Farsça dediğin dil de, Özbekistan ve Samanyabgular’ın (Tacikler) eski saray dilidir ve 1922’lere kadar da İran’da yaygın değildir. 

Detay için lütfen,

Rahim Cavadbeyli’nin “TÜRK İRAN’A PERSLİLİĞİN DAYATILMASI” kitabına bakınız.

Yine biraz geriye gidersek tarihte YUNAN diye bir millet YOKTUR. Öntürk kolu Pelegler ile Kuzey Batı Avrupa’dan gelen Dorlar’ın karışımdan doğarlar ve sonradan diğer Prototürk/Öntürk Mekadonlar ve Trakların karışmasıyla oluşmuştur Grekler.

GREK’İN manası da Latince HIRSIZ olduğundan bu ismi artık kullanmak istemiyorlar.

Yani demem şu ki; Esik Kurganından çıkan Gümüştas’ın üzerindeki Orhunca yazının tarihi 2500 yıldır, öncesindeki 3 bin yıllık yazı oluşum sürecini de katarsan 5-6 bin yıllıktır. Varın bunun yorumunu siz yapın bakalım.

İran’da,Türklerin tarihinin, Persler’den kaç bin yıl geriye gittiğini İranlı Antropolog, Tarihçi Dr Babek Cavanşir’den dinleyin.

İran da en az Anadolu kadar Türk coğrafyasıdır: 

Peki TARİHİMİZLE İLGİLİ ESAS SORUN NEREDE?

Burada: Moskova Devlet Univ. tarihçilerinin, Matematikçilerle yaptıkları çok özel bir çalısmayla tarihimizin 17. ve 18. Yy.’lar da DEĞİŞTİRİLDİĞİNİ ortaya koydular.

Dünyaca ünlü Rus, Türk, Tataristan ve Azerbaycanlı Türkologlar, Türklerin Anayurdunu da ortaya çıkarttılar.

Tatar ve Rus Matematikçiler de Eski ve Orta Çağ’ın Skaliger tarihinin kökünden yanlış olduğu ortaya koydular. Ayrıca tarihimizin XVI.yy sonuna kadar XVII.-XVIII. Yy’larda kasıtlı olarak TAHRİF EDİLMİŞ olduğu ortaya çıktı.

Anatoliy T. Fomenko, Gleb V. Nosovskiy

Detay link; http://chronologia.org/tr/index.html

SONUÇ:

İskitler’deki Tomris, Göktürkler’de Bugaç hatun, Tatarlar’da Suyunbike vb. diğer Türk Khatunların misyonları ve yaptıkları işler incelendiğinde; Eski Türkler’de kadınların mükemmel bir eğitime tabi tutulduğu, savaş zamanları için de, seçilmiş Kağan eşleri adeta bir general gibi yetiştirilmişlerdir.

Ve devleti yönetenler, üstün Türk medeniyetini yüceltenler hep bu hatunlar idi.

Bence Eski Türklerin ileri bir medeniyete sahip olmalarının altında yatan temel neden, Şamanizmden gelen imgelerle, KADINLARINA ‘KUTSAL İNSAN’ muamelesi yapmalarıydı ve mükemmel işleyen özgün bir eğitim sistemlerinin olmasıydı. (Bknz: Servet Somuncuoğlu/Gökyüzü Atları).

Osmanlı Devleti, 1900 ‘lere geldiğimizde Anadolu’da neredeyse okuma yazmayı sıfırlamıştı ve 1850’lerden itibaren Tanzimat Aydınları, Saray ve Nazırları bu alfabe bizi cahil bıraktı diyerekten alfabe değişikliğini tartışıyorlardı.1850 lerden itibaren ve bu tartışmalar 80 sene sürdü. Arnavutlar 1908 de ll. Abdülhamid zamanında Alfabeyi değiştirmiştir.

Bu uzun tartışmalardan sonra, ancak, gelen yeni bir DEVRİMLE değiştirilebilmişti alfabeyi ‘Bilge Atatürk’. Öyle bir gecede değişti de cahil kaldık salatasına sığınmasın kimse!

İşte konuya dair Akademik link; https://www.altayli.net/osmanlida-alfabe-tartismalari.html

Osmanlı’dan bin sene önce yaşamış Göktürkler’de, Uygurlar’da okuma yazma çok yaygındır. Osmanlı 1726’larda ancak Matbaayı kullanmaya başlamıştı, oysa Uygurlar Osmanlı’dan bin yıl önce matbaayı kullanıyorlardı. Eski Türklerin eğitimini tahmin edin artık…

Dünya’yı dize getiren Hunların savaşan atlı arabaları vardı. İskitlerin Altın elbiseli adamları bugün dahi yapılamıyor.

Altın elbiseli adamların, Pazırık Halısı’nın yaşı MÖ.5. Yy. idi. Avcılarına gözleri kamaşmasın diye GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ yapan, yönetici Kağanlarını Mısır’da olduğu gibi mumyalayabilen bu yüksek uygarlığa sahip TÜRKLER niye sonradan DÜŞÜŞE GEÇTİLER?..

Varın onu da siz yorumlayın şimdi.

“Niye bu yazının başlığı HANGİ OSMANLIYIZ-2” diye soranlar için “HANGİ OSMANLIYIZ” başlıklı yazımı bırakıyorum: https://turkiye.net/yelpaze/konuk/hangi-osmanliyiz/

Saygılarımla arz ediyorum.

20 Nisan 2020

Bahtiyar Aydın

Aydinbah…@gmail.com

26 Nis 2020 Pzr 02:36 tarihinde Tuncay Erciyes <tuncay…@gmail.com> şunu yazdı:

Kaya Alp Bey,

Zeki Kentel’e cevabınız önemli Türk olmak ve Türklük bilinci hakkında önemli bilgiler içeren bir yazı.

Bu yazınızı, Zeki beye hitaben değil de Zeki bey gibi düşünenlerin savlarını çürüten ve mümkünse TÜRKÇE Klavye kullanılarak yazılmış bir MAKALE haline getirebilir ve web sitenizde yayınlayabilirseniz çok memnun olurum. Böylece herkes kolayca erişebilir ve paylaşabilir, diye düşünüyorum.

Saygılarımla.

Tuncay Erciyes

24 Nis 2020 Cum 21:12 tarihinde Kaya Alp Buyukataman <kbuyuk…@gmail.com> şunu yazdı:

Zeki Bey  ..

Dusunceleriniz yansitan e-mailinizde hakikaten ilgi cekici sualler sormussunuz amma mektubunuzun aralarinda da onlarin cevabini vermissiniz… Bana fazla  bir is kalmamis.  Kisinin sahsi goruslerini hic bir zaman kucumsemem.. Yanlis veya mesnetsiz bulursam duruma gore hareket yolunu secerim. Bu benim yaradilisim.

Turk seckin bir irkdir bu irk tarihin basladigi noktadan itibaren var olmusdur ve varligini devam etirmektedir, dunyanin muhtelif koselerinde ve muhtelif isimler altinda..

Turk irki olmasa idi , bugun Islamin yerlestigi topraklarda islamin izi bile olmazdi , siz de bunlara zaten baska tabirlerle referans vermissiniz.  Uzatmiyayim.  verdiginIz bir kac misale biraz ilaveler yaparak, , TURK’U DAHA AYRICALI OLARAK TANITABILECEK REFERANSLARI iLAVE ederek bu konuyu kapatacagim, benim icin.

Verdiginiz misallerde bir yanlislik yok, yalniz neticelerin yerine oturtulmasi ve olaylar da gorduklerimiz farkli.

Bugun uzerinde yasadigimiz ANADOLU TÜRKLERİN VATANIDIR..  4-5 bin senelik mezar taslari, kaya yazilari , tumgeler, magara motifleri , ne dusunebilirseniz ben Turkum demekde .. hatta ve hatta 14 bin yillik GÖBEKLİTEPE’DE bulunan motifler bugunun Kazakistan’inda yer alan motifler ile aynidir , (bu motifler Turkun ulasdigi dunyanin baska koselerinde de vardir , su anda bu konumuz degil).

Hunlardan bahis etmissiniz , bir yere gitmediler buradalar. Bir kismi Macaristanda, bir kismi Avusturyada TURAN’a bagli olduklarini ispat etmekle mesgullar ve Turk olduklarinin farkindalar , aynen Malazgirtdeki ATALARI gibi .  Malazgirtde , bazi kisilerin Turklerin anadoluya gelis baslangici diye yanlis veya kasdi olarak adlandiklari tarihde olan buyuk savas Hristiyan Hunlarsiz kazanilamazdi  .. 15bin kisilik Turk ordusunun karsisinda 100 bini askin bir hacli toplulugu . Kazanmamizin imkansiza yakin oldugu bu savasda ne oldugunu bilirsiniz tahmin ederim.. Bir kere daha hatirlatiyim.. Hacli orusunda bulunan ve balkanlarin muhtelif koselerinden cogunlugu Macaristan gelen Hun Turklerinin , ARAPlara degil Turklere karsi savastiklarini ayni bayraklari simgeleri tasiyanlari karsilarinda gorunce anladilar durumu;  bir gecede saf degistirip , Kardeslerine Dinleri ne olursa olsun, Haclilari yandan vurarak Selcuklulara 15 bin kisi daha kazandirdilar . Bunlar slavlasmis dedigin Hiristiyan  Turklerdi, Atillanin ve daha onceden Makedonya ve Balkanlari ev yapmis Hiristiyan Turklerin Torunlari idi. savas fazla surmedi . Hiristiyan Turk ve Islam Turk  beraberce Anadoluyu Turke geri aldilar  ve pek coguda geri donmedi Anadoluya yerlesdi.. bunlarin buyuk bir kisminin Rum kabul edilip Mubadelede Yunanistana gonderildigi halde Halen anadoluda Tumuyle Hiristiyan olan koyler var, bilhassa Akdeniz civarinda , eski Karamanogullari bolgelerinde.

Ruslardan bahis etmissin, Ruslar bahis ettigin gibi Turk kokenlidir kan olarak, Onlarin yaptiklari ise pek sevmedigim Osmanlinin yaptigindan farkli degildir.. Nasil Osmanli, yani Kayi boyu, beyliklerini genisletmek icin, etraflarindaki  Turk beyliklerinden kan almaya baslamis bir islam beyligi ise , Ruslarda ayni yolu secmis bir hiristiyan toplulukdur.. Timurlenk, Cengiz kagan ayni elmanin ayni yuzudur.. malesef tarihin bu gibi aci taraflari var. Tipki Turk olduklarini unutan Bulgarlarin (Avarlarin), cihan harpleri sirasinda Turklere bir cehendem yaratmalari gibi,  Bugun onlarda Biz Turkuz kirallarimiz Turk idi yoluna girmege basladilar ,, Halk yavas yavas kimligini aramaya basladi, Dunya capindan,  Pek cok misaller var, nasil Truvalilarin orta asyadan gelislerini ve Yunana yenildikten sonra Misir uzerinden kuzey Afrikaya gecisleri oradan Romaya gelip Etrusk adi aldiklari Roma Imparatorlugunu Baslatmalari ve bugun biz Turkuz diye bagirmaya baslamalari..

Tatar ve Mogollara gelince sen onlardan birine Turk degilsin dediginde verilecek cevabi pek begenmiyebilirsin. Kendini emniyete almadan bu soruyu onlar sormani pek tavsiye etmem…

Malesef Turk boylari Tarih boyunca birbirleri ile cakismis, harp etmis , birligi ancak kuvvetli bir liderin altinda toplanmakla saglayabilmislerdir.. bu oldugu takdirdede , bu lider yasadigi muddedce veya yurdunu seven liderler pespesine gelebildi ise Turkun ismi her sahada Tip, Muhendislik  ,guzel sanatlar ve Edebiyyat…vs. yucelmisdir..

Papa icin dersin ki,  ……. Musluman Turklere karsi kiskirtmis…. Bu oyle gozukmesine ragmen , Haclilarin gelecegi topraklarda yasayan Turk devletleri sayet budist veya Saman olsa idi kiskirtmiyacakmi idi .. harp aci bir oyundur , onun kurallari sade ve basitdir.. Menfaatlerin celismesi diyebiliriz…Islami takip edenler  icin Cihat / Ganimet diyelim sebeblerden biridir belkide bazilari icin en onemlisi, nasil padisah yagmalanan tum varliklarin 1/3 ini hazineye aliyorsa (yagmanin=ganimetin= oldurerek calmanin) . Tarih derki Viana dusmek uzere iken Basvezir son gunde ganimetden hisse almayi yasak etti , yolunda giden fetihde hayatini tehlikeye atmaya sebeb bulamiyan yeniceriler(Turklestirilmis Askerler) saldirmakdan vazgecdi .. Yalanmi dogrumu bilemem, ancak yeniceriler bilir.   Boyle bir ortamda ,Viyananin korumasini yapmaya calisan, dedeleri Hun Turku olan biri gayet tabiiki yagmaya ugramamak, kizini ve karisinin bir osmanli cariyesi veya kolesi olmasini onlemek, genc oglunun ic oglani olarak Sultanin haremine girmemesi icin canini disine takip .. Yagma yani ganimet asigi yenicerilere direnecekdir,, Sen olsan dahi aynisini yapardin., onlarin yerinde…

Turkleri Islama zorlanmadan once Cagin Medeniyyetinin zirvesine erismislerdi.. Sadece , Samarkent – Buhara kutuphanelerin deki kitaplarin yakilmasi gunlerce surdu .. Turk ve Turkun olan hersey ARAP tarafindan tahrip edildi , ganimet olarak varliklari calindi, sadece genc kiz ve oglanlar araplarin hizmetcisi olarak sag birakildi, ve islama gecirildi.. Turk sehirleri bir ARAP mezbahasina donduruldu.. sag kalanlar ise Islama gecen ve islamin kolesi olanlardi.

Evet biz Turkuz, Anadolu genellikle ve en son Oguz Boylari tarafindan iskan edilmisdir ve bunlarin DNA lari degismemisdir, ne icin cunku kendilerinden once gelenlerde Turkdu, ayni DNA sahibi idiler . Bugun , bir Anadolu Turkunun DNA si ile bir Kazak Turkunun DNA si ve bir Uygur Turkunu DNA si VE Bir Japonun DNA si, ve bir Kizilderilinin DNAsi aynidir..  

JAPONLAR Turk olduklarini bilmektedir dinleri varsa da yoksa da o baska bir konudur…  onlarda 4 uncu asirda Japonyaya yerlesmis UYGUR TURKLERİDİR ve kendilerinin ne olduklarini cok iyi bilmektedir.

Bir kac sene once Amerikada , Wisconsin eyaletinde Bir KIZILDERİLİ Toplantisina katildim. Toplanti bir hafta surdu cesitli aktiviteleri ile .., binden fazla her boy cadir kurulmusdu , daha kayit olmak icin cadira yaklasdigimda , kendilerine benzer birinin yaklasmasi dikkati cekdi, bana kim oldugumu sordular Turkum dedim , duyan boynuma sarildilar  kardesim hos geldin dediler , Ihtiyarlar meclisi diye tercume edebilecegim oturumlarina katildim . Turkiyenin disinda yerlesmis Turk Topluluklarinda ileri gelen biri olarak.

Orda gordugum yuzler, bilhassa yaslilarin, Anadolunun herhangi bir koyunde gorecegim yuzlerle ayni idi.. nerede ise Turkce hitap edecekdim … etse idim belkide anlarlardi.. konusulan kelimelerin cikardigi seslerde benzerlik cokdu. Benzer kelimelerde vardi.

Turkun Irki vardir, Bir Ulus olabilir , amma Turkler baska irklara karsi herzaman musamahakar olmus, goreve is bileni getirmislerdir. Bu irkin ozellikleri Turke Allah tarafindan bahsedilmisdir..  Amma TÜRK’ÜN DİNİ OLMAZ bence,  Din Kisinin kendi sectigi ve Allah ile arasindaki yoldur.. Ben bugun Islam dininde isem, Islam dininden ana ve babadan dogdugum ve cogunlugu Islam dininden  olan bir ulkede buyudugum ve degistirmek icin bir sebebim olmadigi icindir .. Musluman yani temiz Insan kimlere  denir bilirsin tahmin ederim.. Allaha inanan, ve onun gosterdigi yollarda yuruyen kisilere denir , ama bu yol Islam olabilir , Hiristiyan Olabilir, Musevi Olabilir veya kendi kendine Allah ulasmaya calisan iyi bir insan olabilir … Benimde inancim budur ve dini ne olursa olsun, Turk olan benim kardesimdir..

Ben buyuk babasinin kardeslerini Yemen collerinde , Suriye collerinde mezari  belli olmadan birakmis bir Turk olarak,  ARABI kardes olarak Kabul edemem.  UMMET safsatasina inanmam..

Bugun bile Allahin herseyi vermis oldugu SUUDI ARABISTANin Yemen’de ne yaptigini , aclikdan olen cocuklari bombaladigini, Atalarimizdan kalmis mezarliklari dumduz ettiklerini (ATATURK devrinde korkudan yapamadiklarini) gordukce   kararimin dogru olduguna inancim kilitlesiyor. 

“”””TÜRKLÜK VARLIĞINI İSLAM İNANCI İÇİNDE SÜRDÜRMEKTEDİR”””” demektesin.

Orta asya Turk devletlerinden gelen dostlar ile konustuklarim Anadolu Turkunun Arap adetleri icinde boguldugu ve Araplastigidir.. 

“ATATURK bunu degistirip herseyi baslangica getirmeye calisiyordu amma omru musade etmedi” demekteler ..  Bu bilhassa bugunki ortam icinde en dogru  bir sonuc.

İNGİLTEREYE BASBAKAN OLUR demissin bir Turk icin, olur tabii ne icin olmasin Anglo saxon tarifi Turkden pek uzak degil .. bilhassa Ingiltereyi kuranlar, Nerede diye sordugun Iskitler olduktan sonra.. Tahmin ederim henuz Ingilterenin isgalci Roma imparatorluguna karsi vermis oldugu istiklal savasinin Iskitlerin onderliginde ve liderliginde yapildigi bilgisine henuz ulasmadin.İSKİT TURKLERİ dunyanin  dort bir kosesine dagilmisdir pek cogu anadoludadir, bir kismi RUS adi altindadir, diger Turk boylari ile. 

Fakat konumuz olanlar : Roma imparatorlugu,  genisleme surecinde Kafkaslarda Iskitler ile kapisir.. iki orduda temele inersek Turkdur..ve savascidir Romalilar kazanir fakat zayiatlari cokdur.. Iskitlere bir teklifde bulunurlar ya onlar icin 15 sene Askerlik yapacaklar ya da olecekler Iskitler Askerlik yapmayi Kabul ederler ve INGİLTERE’YE gonderilirler. Iskitler sozlerini tutar !5sene sonra pek geri donen yokdur .. Bunlarin cocuklarida Roma ordusuna yazilirlar. Fakat Zulum bunlari Local guruplara yardima dogru yonlendirir .. KİNG ARTHUR ve yuvarlak masa sovelyeleri iste bu ilk gelen Iskitlerin cocuklaridir Hiristiyan olmuslardir ve Ingiltereyi hur bir devlet olarak kurarlar…….  Aslinda bu sana SELCUKLARI hatirlatmis olmali. Esir olarak usak olarak Turk sehirlerinden sag olarak aldiklari gencler bir gun ayaklanarak Araplarin ustunde en buyuk devleti kurmuslardir ve haclilara karsi islami koruyan kalkan olmuslardir.. detaylari bildigini tahmin ederim.

Turk olduklarini Unutan guruplara karsi ARAPlasip UMMETE katilmak bir cozum degildir..Araplarla kardes olmak arabin 3 kurus almasi karsiliginda arkadan vurulmak demekdir. Cozum yavas yavas Asillarini arayan ve bulan Turklere destek vermekten gecer .  kardeslerimizin onlar oldugunu anlamaktan gecer. ANA ÇÖZÜM ise Dini Allah ile Kul arasinda birakip Kardeslerin birligine inanmakdir..

Ben TURK oglu TURKum, Oguzlarin Avsar boyuna mensubum, Oguz Turkuyum ve Turkmenim, cok uzun zaman once Yerleskemiz olan, Ulken memleketinden (Bugunki Kazakistannin AKSU sehrine yakin) BELH sehrine oradan MERV”e ve oradan Horasanin TUS sehrine ve bugun Karaman ogullari Beyligi dedigimiz bolgeye (Larende … potkalar) yerlesmisler , Bir kismi Denizli Yarengume bolgesini secmis, Osmanli ile olan anlasmazligi bitirip, 15inci yuzyilda Rumeliye gecmisler , akinci olmuslar ve SERRES, MANASTIR.  USKUP sancaklarinin Has ve Zaametleri verilmis, Babadan ogula gecmek kaidesi ile,  Osmanli Sultani tarafindan ve sonra Cihan harbi sirasinda geri ceklerek ATATurkun kurdugu orduya Askerleri ve Tum varliklari ile katilmislar ..

Ben pek cok konuyu kisa kesdim.. aradaki bosluklari senin arastirarak dolduracagini umdugum icin, ve daha fazla vakit ayiramiyacagim icin

HOSLUKLA KAL

DR Kayaalp Buyukataman

2 yorum

  1. ismi ne olursa olsun 7000 yıldır anadoludq türkler vardı

  2. Sizin bu anlattığınıza bakılırsa bütün insanları Tanrı Türklerden yaratmış gibi gözüküyor o zaman size göre Tanrı da Türk’dü oluyor çok karıştırmışsınız bir de siz bu oyun da Türkleri kullanmak isteyenlerden misiniz ?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.