ERMENİ SORUNU VE TÜRKLER

Ermenistan örgütleri, Almanya’da yaptıkları toplantıda ülkemizin yarısını kapsayan büyük Ermenistan haritasını yayınlamışlar. - 93881750 10157312367881569 328394805769928704 n

Ermenistan örgütleri, Almanya’da yaptıkları toplantıda ülkemizin yarısını kapsayan büyük Ermenistan haritasını yayınlamışlar.

Türkiye’nin gündemini yaygın ve salgın hastalıkların, yaşamı etkileyen sosyal sıkıntıların kapladığı günümüzde, başka önemli konuların üzerine yeterince eğilinmiyor. Asılsız ermeni soykırım günü olarak kullanılan 24 Nisan tarihi bunlardan biri olmamalı ve yaşananların gerçek yüzünü bilmeliyiz.
Türkler tarih boyunca, Ermenilere veya başka hiçbir topluma karşı soykırım bir yana ayrımcı muamelede bulunmamışlardır. Türk insanı; başka din ve milletten olan insanlarla hiçbir ayrım yapmaksızın yaşamıştır ve yaşamaktadır. Hatta denebilir ki, başka din ve milletten olan insanların en rahat yaşadığı ülke Türkiye’dir.
Ancak bu soykırım kampanyasına yeteri kadar ve yeterli ölçüde yanıt verilmemesi nedeniyle 2019 yılı sonu itibariyle ermeni soykırımını kabul eden ülkelerin sayısı 31’i bulmuştur.
Soykırım yalanına destek vermek isteyenler, çok sayıda tarihi belge ve bilgiler üzerinde tahrifat ve sahtecilik yapmışlardır.
Ermeni Sorunu ve Türkler” isimli; Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak basılan, ayrıca çizgi roman ve Azerbaycan Türkçesi ile yeni basımı hazırlanan kitabımızda bunun örneklerine yer vermiş bulunmaktayız

Ermenistan örgütleri, Almanya’da yaptıkları toplantıda ülkemizin yarısını kapsayan büyük Ermenistan haritasını yayınlamışlar. - a1

 

 

FOTOĞRAF SAHTEKARLIĞI

Ermenilerin ve soykırım destekçilerinin yaptıkları bu tahrifat ve sahtecilik işlerinin en belirgin örneklerinden biri Atatürk’ün bir fotoğrafı üzerinde yapılandır. Resimde, hayvanları çok seven Atatürk, bir iskemlede oturmakta ve önünde oynaşan birkaç köpek yavrusunu seyretmektedir. Bu fotoğrafdaki köpek yavruları silinerek, bunların yerine fotomontajla bir çocuk cesedi yerleştirilmiştir. Ancak bu sahterkarlığı yapan cahiller, resmin üzerindeki, daha eski bir tarihe ait olan “Latife Hanım’ın imzasını ve yazdığı tarihi” silmeyi akıl edememişlerdir.
Ermenistan örgütleri, Almanya’da yaptıkları toplantıda ülkemizin yarısını kapsayan büyük Ermenistan haritasını yayınlamışlar. - a2

 

 

RESİM SAHTECİLİĞİ

Bir diğer sahtekarlık belgesi Rus ressam Vasily Vereshcaign’in, Tretyakov Müzesi’nde bulunan “Abofeoz Voini” yani “Savaşın Kutsallaştırılması” isimli eserinde yapılmıştır.  Soykırımın yapıldığı iddia edilen tarihden çok daha eski tarihde 1872 yılında yapılan bu tabloda, savaşı simgeleyen ve kafataslarından oluşan bir kule resmedilmiştir. Ermeniler bu resmin üzerine bazen birkaç karga ve kuş resmi ekleyerek, ermeni soykırımı için yapıldığı yalanının arkasına sığınmış ve çok sayıda uluslararası kongrede kullanılmışlardır.

BEYAN VE KABULLERİ           

Ermenistan’ın ilk Başbakanı Ovanes Kaçaznuni’de kitap ve yazılarında, Türklerin hiçbir soykırım suçu işlemediklerini, asıl isyan ve soykırımı yapanların bir kısım Ermeniler ile ermeni çeteleri olduğunu itiraf ve kabul etmiştir.
Osmanlı’nın uyguladığı “Tehcir” yani “Zorunlu Göç” ile hiçbir katliamın yapılmadığını, 1.5 milyon ermeninin öldürüldüğü yolundaki iddiaların asılsız ve yalan olduğunu, esasen o sayıda bir ermeni nüfusunun bulunmadığını beyan ve kabul etmişlerdir.
Talat Paşa’nın 24 Nisan 1915 gününde aldığı karar; ermeni komitelerinin kapatılması, zararlı faaliyetlerde bulunan ve bulundukları yerde ikametleri mahzurlu görülenlerin başka yerlere tehciri-yollanması ve bu işlem sırasında Müslüman halk ile Ermeniler arasında karşılıklı çarpışmaya engel olunması yolundadır.
Bu olaylarda 1,5 milyon ermeninin öldürüldüğü büyük bir yalandır. Bu rakam Almanya’da,  Auschwwitz Toplama Kampı’nın önündeki tabeladan alınmış ve bu tabelada yazan 1,5 milyon Yahudi, 1.5 milyon Ermeni olarak değiştirilmiştir. (Cengiz Özakıncı)

 

ASIL SOYKIRIM   

Asıl soykırım şu anda Ermenistan’ın başkenti olan Erivan’da Türklere karşı yapılmıştır. Erivan’da, Ruslar ve Ermeniler tarafından 1897 yılında yapılan nüfus sayımında –313.178 Azeri Türk nüfus tesbit edilmiştir
-1897 yılında…313.178 Türk nüfusu vardır,
-1926 yılında…575.000 olmuştur,
-1960 yılında…155.000 e düşmüştür,
-2001 yılında……5.568 kişi kalmıştır,
-2008 yılında……—– Hiç Türk kalmamıştır.
Erivan’da 1926 yılında 575.000 Azeri Türkün yaşadığı bu nüfus, normal artışa göre bu gün 2.000.000 (2 milyon) olması gerekirken, tek bir Türk kalmamıştır. Peki, orada yaşayan bu insanlara ne olmuştur. Ermeniler tarafından soykırıma uğramış, öldürülmüş ve bir kısmı da kaçmak zorunda kalmıştır.
Ermeniler tarafından Türklere karşı yapılan soykırımın bir örneği; . Hocalı Soykırımı (Xocalı Soyqırımı), Dağlık Karabağ (Dağlıq Qarabağ) da 25/26 Şubat 1992 tarihinde yaşanmıştır. Hocalı soykırımının tanığı Ermeni Gazeteci Daud Kheriyan yazdığı kitapta; hamile kadın, çocuk, yaşlı kişilerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başlarının kesildiğini kayda geçmiştir.
Ermenilerin iftira ve vahşetleri bununla da sınırlı kalmamıştır. Ermeni yazar Zori Balayan;Ruhumuzun Canlanması- Heaven and Hell” isimli kitabının 260-262. sayfasında bunları büyük bir iftiharla anlatmıştır. Bu itirafları burada vermek istemiyorum. ama yapılan vahşetin boyutunu görmek için, “okuması dahi mide bulandıran” bu itirafların bir kısmına yer vermek zarureti hasıl olmaktadır: “Hocalı’da; arkadaşımız Haçatur’la ele geçirdiğimiz eve girerken askerlerimiz 13 yaşında bir Türk çocuğunu pencereye çivilemişlerdi. Çocuğun annesinin (Bu kısımda yapılanları yazamıyorum).. Derisi soyulan bir Türk çocuğunun kaç dakikada can verdiğini görmek için saat tuttuk…”  (Turkish news, Prof.Dr.Rıdvan Karluk, Osman Aras, S.Somuncuoğlu iletileri)
Hocalı soykırımının tanığı Ermeni Gazeteci Daud Kheriyan yazdığı kitapta; hamile kadın, çocuk, yaşlı kişilerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başlarının kesildiğini kayda geçmiştir.
Yapıldığı itiraf edilen şeylerin bir kısmını yazmak istemiyorum ve yazarken midem bulanıyor.  Ancak bu yalanı yayanlar için “…yalan söylüyorlar, belgeleri tahrif ediyorlar, kendileri vahşet işlemişlerdir…” gibi genel beyanların yetersiz olduğu görülmektedir. Yaptıkları sahtekarlık ve vahşeti biraz olsun, kendi kabul ve beyanla ile ortaya dökmenin gerekli olduğu da açıktır.
Bu senaryoların aktörü olan devletler ve kişiler, soykırımlarını, dünyanın çeşitli yörelerinde yaşayan Türklere ve Müslümanlara taşımışlardır. Hocalı, Karabağ, Kosova, Saray Bosna katliamları bunun en yakın ve en canlı örnekleridir. Güneydoğu’da kendini kürt olarak tanımlayan kişi ve örgütlerin yaptığı eylemler de bunlardan farklı değildir.

 

 

ELÇİ VE TEMSİLCİLERİMİZ

Hasta kafalı militan ermeniler ve ermeni terör örgütleri tarafından yakın tarihde 31 Türk diplomatı ve aile mensubu öldürülmüştür.  27 Ocak 1973 tarihinde Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar’ın öldürülmesi ile başlayan cinayetler dizisi, 19 Kasım 1984’de BM Viyana Ofisinde görevli Direktör Enver Aygün’ün katledilmesine kadar devam etmiş, bu cinayetler dizisinde; Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp’ın eşi Necla Kuneralp ve emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu 1978’de büyükelçilik aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, Lizbon İdari Ataşesi Erkut Akbay’ın eşi Nadide Akbay da araçta uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüş, Lizbon Büyükelçiliğinde görevli Müsteşarı Yurtsev Mıhçıoğlu ve eşi Cahide Mıhçıoğlu’da büyükelçiliğe düzenlenen saldırıda yaşamını yitirmiştir.
Türk diplomatlara yönelik eylemlerde 1985 sonrası azalma gözlense de saldırılar sürmüştür. Atina Basın Müşavir Yardımcısı Çetin Görgü 1991’de ve Büyükelçilik Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu 1994’teki terör eylemlerinde şehit edilmişlerdir.
Bu cinayetler, diplomatlarımızın davet edildiği otellerde pusu kurmak, aracını ve evini kurşunlamak gibi  yöntemlerle gerçekleştirilmiştir.
Seneler önce yaşandığı iddia edilen olaylar nedeni ile, bu olaylarla hiçbir ilgisi bulunmayan kişilerin öldürülmesi, soykırım suçunun doğrudan işlenmesi demektir.
Ermeni devleti ve sözüm ona devlet adamları bu hezeyanlarından halen vaz geçmemişlerdir. Türk Devletinin kadim toprakları, dağları, ovaları üzerinde hala kötü emellerini sürdürmekte ve düşmanlıklarını devam ettirmektedirler. Buna karşın Türk Devleti, onların pek de hak etmedikleri kilise ve yapıları muhafaza ve hatta tamir ettirerek onların kullanımına açmakta, hiç de hak etmedikleri halde yardımda bulunmaktadırlar.

YENİ ÇALIŞMAMIZ

Bu konuları işleyen “Ermeni Sorunu ve Türkler” isimli; Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak yazılan kitabımız daha önce yayınlanmıştır. Benzer olayların yaşanması nedeniyle, kitabımız Azarbeycan Türkçesi ile de yayına hazırlanmaktadır. Kitap da anlatılanlar, 1915/1917 yılları arasında Rus ve Ermeni işgalini, Erzurum’da çocukluk döneminde yaşayan, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk “Müstantik-Hakim’lerinden olan”  babam Mahir Akyüz’ün anlatılarını da kapsamaktadır.
Yaşadığımız tarihe elimizden geldiğince ışık tutmak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu kitap; değerli karikatürist, yazar ve çizer “Nuri Kurtcebe” tarafından “çizgi roman” olarak hazırlanmaktadır. Kitap ve değerli karikatüristin çizgilerine bir örnek olmak üzere, kitabın başlangıç sayfalarında birini sunmak istiyorum.

Ermenistan örgütleri, Almanya’da yaptıkları toplantıda ülkemizin yarısını kapsayan büyük Ermenistan haritasını yayınlamışlar. - a4

 

GERÇEK DURUM

Ermeni soykırımı konusunda dünyanın önde gelen bilim adamları, tarihçi ve araştırmacılarının vardıkları sonuç; soykırım iddialarının doğru olmadığı, iddiaları doğrular tek bir belgenin bulunmadığı yolundadır.
ABD’li tarihçi Guenter Lewy, Hollanda’lı tarihçi Eric Zurcher, İngiliz tarihçi Andrew Mango, İrlanda’lı tarihçi Dr. Pat Walsh, Amerika’lı tarihçi Justin McCarty ve Prof. Dr. Norman Stone, ABD Başkanlık Danışmanı Bruce Fein, benzer açıklama ve ilmi saptamalarda bulunmuşlardır.
ABD’li ilim adamı Prof. Dr. Norman Stone; “Ermeni soykırımı olmadığını söylerim ve bunu yasaklayan bir yasa varsa, bunun için hapse bile girerim.” Demiştir.
Bu kişilerin kısa beyan ve sözleri “Ermeni Sorunu ve Türkler” isimli kitabımızda yer almaktadır.
Türk tarihi; değişik din veya etnik kökenden gelen müzisyen, bilim ve devlet adamları ile doludur. Bunlar arasında hiçbir ayrım yapılmamıştır. Aralarında ermeni asıllı olanlar büyük bir yer tutmaktadırlar.
Bu konuda bir çok örnek vermektense; tek bir örnek vermek yeterli olacaktır:
Bir Türk ermenisi olan Agop Martayan, Türk dili üzerinde uzmanlaşmış bir dilbilimcidir. Türk Dil Kurumu‘nun ilk genel sekreteridir. Atatürk tarafından bu göreve getirilmiştir. 1935 yılında Türkçe ile ilgili yaptığı çalışmalarından ötürü Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendisine “Dilâçar” soyadı verilmiştir.
Başta da ifade ettiğimiz üzere; Türkler tarih boyunca, Ermenilere veya başka hiçbir topluma karşı soykırım bir yana ayrımcı muamelede bulunmamışlardır. Türk insanı; başka din ve milletten olan insanlarla hiçbir ayrım yapmaksızın yaşamıştır ve yaşamaktadır. Hatta denebilir ki, başka din ve milletten olan insanların en rahat yaşadığı ülke Türkiye’dir.

Av.Ahmet Erdem AKYÜZ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

 

 

Haberi paylaşın
Ermenistan örgütleri, Almanya’da yaptıkları toplantıda ülkemizin yarısını kapsayan büyük Ermenistan haritasını yayınlamışlar. - 93881750 10157312367881569 328394805769928704 n

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. fatma sibel yüksek ankara yenimahalle’de meydana gelen düşük şiddetli, pek çok vatandaşın hissetmediği depremden 20 dk. önce içinde tahteravalli kelimesinin…

 2. arkadaşlar sallıyorsunuz angelina jolie nin cia ajanı olduğu rockfellerin çıkarları doğrultusunda abd nin saldıracağı yerlerin savaş hatlarını oluşturmak müdahaleye zemin…

 • ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK

  ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK

  Atatürkçülüğün en önemli ilkelerinden biri de milliyetçiliktir. Bu ilke, Millî Mücadele’nin doğuşunda ve başarıya ulaşmasında başlıca rolü oynamıştır; zira yeni kurulan devlet, artık milletler topluluğuna […]


 • HAZARALAR

  HAZARALAR

  İSTANBUL MALTEPE BELEDİYESİ YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİNDE AFGANİSTAN HAZARALARI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİNİN BÜYÜK BULUŞMASI 23 Eylül tarihinde Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin organize […]


 • Türk Katliamları ve İslamiyet’i kabul

  Türk Katliamları ve İslamiyet’i kabul

  Gizlenen tarih; 670-740 Türk Katliamları ve Türklerin İslamiyet’i kabul edişi. TARİHİN EN AŞAĞILIK SOYKIRIMLARINDAN BİRİ – TALKAN KATLİAMI … O dönemlerde Türklerin Orta-Asya’dan göç edip, […]


 • YARGI BASKI ALTINA ALINMAK İSTENİYOR

  YARGI BASKI ALTINA ALINMAK İSTENİYOR

  BAĞIMSIZ KKTC YARGISI BASKI ALTINA ALINMAK, YARGININ VERECEĞİ KARAR ETKİLENMEK İSTENİYOR. Yasalarımıza göre mahkemede olan veya görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak mahkemeyi baskı […]


 • KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET

  KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET

  HÜSEYİN MÜMTAZ KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET HÜSEYİN MÜMTAZ                 Sina Akşin’in “Kısa Türkiye Tarihi”ni okurken satırların altını çizmiş, sayfa kenarlarına notlar almışım. İlk sayfanın […]


 • Diktatörlüğe giden Türkiye

  Diktatörlüğe giden Türkiye

  Sayın Temel Sağıroğlu‘ nun „En büyük ihanetin fitili bu şekilde ateşlendi“ (3.10.2023) yazısına bir katkı. Sayın Bedrettin Dalan’ın 16.12. ve 23.12.1998 tarihinde Kanal E‘ nin „Kantarın […]


 • YÜZDE YÜZ BAŞARININ ALTIN KURALI

  YÜZDE YÜZ BAŞARININ ALTIN KURALI

          Benim candan aziz okurlarım! Sizlere biraz düşünmenizi ve etrafınıza şöyle bir bakmanızı sağlayacağını umduğum bir yazı kaleme almak istedim.         Efendim hepimiz başarıyı yakalamak isteriz. Başarılı […]


 • Kış dönemi satışları artıyor…

  Kış dönemi satışları artıyor…

  Kış turizmi ilgi görüyor. Daha ucuz ve hesaplı tatil yapmayı düşünenler Ekim-Kasım aylarını tercih ediyor. Rus ve Ukrayna’dan sonra Almanya’da e çok Türkiye’yi tercih eden […]


 • Kör Topal Dünya

  Kör Topal Dünya

  Sayın Erdem , Kapitalizmin şahlanması bakır ve demir-çelik üretiminin patlamasıdır.. Bakır madeni tröstler hem maden işletir hem elektrik iletkeni bakır tel üretir.2 ülke ABD ve […]


 • Turancı Ganire Paşayeva

  Turancı Ganire Paşayeva

  Turancı rahmetli Ganire Paşayeva ve Türk milliyetçiliği Son derece saygın bir isim olan, turan ülküsü ile yaşamış Türk milliyetçisi, turancı rahmetli Ganire Paşayeva’nın vefatı üzerine […]


 • TÜKENMEYE DEVAM EDİYORLAR

  TÜKENMEYE DEVAM EDİYORLAR

  FETO-AKP DÖNEMİ KULLANIŞLILARI TÜKENMEYE , HIZLANARAK , DEVAM EDİYOR.. nâgehan ve ozan kütahyalı 03.10.23’te boşandı Duruşma sonrasıUzun stres yıllarında Nagehan yıpranmış çöp olmuş ,Ozan Kütahyalı […]


 • ADD’den çok şükür ses çıktı!

  ADD’den çok şükür ses çıktı!

  ÇEDES’E YÖNELİK ADD(ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ) İDARESİNDEN ÇOK ŞÜKÜR SES ÇIKTI! Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), ·  öğrencilerin açlık, ·  sefalet ve cehalete mahkûm edilemeyeceğini vurgulayarak 4+4+4 sistemi, ·  ÇEDES’ten […]


 • MARX’TA PARA (15)

  MARX’TA PARA (15)

              Brunhoff, R.Luxembourg’un neredeyse Marx’tan daha marksist bir tutumla ‘para’ konusuna önem verdiği söylenebilir diyor.             Çünkü, bir dolanım aracı olarak para, kapitalist yeniden-üretimin onsuz olmaz bir […]


 • Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Sinema Sektör Zirvesi

  Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Sinema Sektör Zirvesi

  Bu yıl on birincisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası için gerçekleşen ödül törenine katılan ünlü isimler damga vurdu. Ali Poyrazoğlu, Fikret Kuşkan, Suzan Kardeş, Murat Şeker, Mustafa Uslu, Sinem Uslu, Sera Tokdemir, Güven Kıraç, Müfit Can Saçıntı, Açelya Elmas ve Tarık Pappuççuoğlu gibi ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcıların katıldığı gece oldukça renkli geçti.


 • Üretici ile market fiyat farkı açılıyor…

  Üretici ile market fiyat farkı açılıyor…

  İşin sıkıntılı tarafı şu: Tarlada fiyatı 5 lira olan ürün markette 25-30 lira arası satılıyor. Fiyatlar Pazar tezgahlarında da değişmiyor. Özetle: Üretici ile market-Pazar fiyat […]


 • HEİDİ’NİN GÖZÜNDE TÜRKİYE

  HEİDİ’NİN GÖZÜNDE TÜRKİYE

  Bugün sizlere 2010 yılında yazdığım bir yazımı paylaşmak istiyorum. Benim candan aziz okurlarım, yazdığım Almanya’da Türk Olmak (Turke zu sein in Deutschland) isimli kitabımla ilgili […]


 • HEYHAAAT BİR ZAMANLAR MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN…

  HEYHAAAT BİR ZAMANLAR MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN…

  ÖLÜMÜN BİTMEYEN UFKUNDA YATARKEN  GENE SAĞ,  BİR AVUÇ TOPRAK OLURKEN  GENE DAĞ…   Sevgili ve değerli okurlarım, TBMM uzuuun bir aradan sonra açılırken, sağlık durumunun iyice […]


 • İLMİ VE DİNİ EĞİTİM

  İLMİ VE DİNİ EĞİTİM

              Eğitimin önemi hakkında pek çok şey söylenebilir ancak eğitimin en önemli özelliği; dünyayı yaşanabilir bir dünya haline getirmesidir.            Yeterli eğitim almamış toplumlarda insanların; mutlu, başarılı, […]


 • MİLLİ ÜRETİMLERİMİZ NASIL ENGELLENDİ?!..

  MİLLİ ÜRETİMLERİMİZ NASIL ENGELLENDİ?!..

  Sene 1925 …Alman­ya’ya on sekiz teknisyen ve Fransa’ya uçak mühendisliği öğrenimi için beş öğrenci gönderildi…15 Ağustos 1925… Türkiye’de ilk uçak fabri­kası Tayyare ve Motor Türk […]


 • Beklentiler Boşa Çıktı

  Beklentiler Boşa Çıktı

  Rumlar, yıllardır arkalarını Hristiyan birliği olan batılı emperyalist güçlere dayayıp, BM’den Kıbrıs konusunda, insanlık dışı ve akıl almaz kararları çıkarttırmayı başarmışlardı. Bir başka Hristiyan kulübü […]


 • DÜNYA HABİTAT GÜNÜ

  DÜNYA HABİTAT GÜNÜ

  Ekim’in ilk Pazartesi günü, Dünya Habitat Günü olarak kutlanan bir gündür.Sürdürülebilir kentleşme, uygun konut politikaları, yaşanabilir çevrelerin oluşturulması ve toplumda barınma sorunlarına dikkat çekmek amacıyla […]


 • MARX’TA PARA (22)

  MARX’TA PARA (22)

            Kişisel yoksulluk veya zenginlerin lüks amaçları için ya da kapitalist olmayan, örneğin köylü, zanaatkâr vb’nin kredi alması durumunda, Marx, alınan borcu ödememe ya da […]Posted

in

by