Kategoriler
English

(Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment) english version

ZhejiangÜniversitesi Facülty of Medicine

(The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

Editör Prof. Dr. Tingbo LIANG

Staff: CAI Hongliu, CHEN Yu, CHEN Zuobing, FANG Qiang, HAN Wei Ii, HU Shaohua, LI Jianping, LI Tong, LU Xiaoyang, QU Tingting, SHEN Yi hong, SHENG Jifang, WANG Huafen, WEI Guoqing, XU Kaijin, ZHAO Xuehong, ZHONG Zifeng, ZHOU Jianying

Please distribute this as widely as you can .. it may save countless lifes , Links for Turkish , English and Chinese versions and pdf version could be loaded from English version

Dr Kayaalp Buyukataman, President , CEO

Turkish Forum – W orld Turkish Alliance

https://covid-19.alibabacloud.com/?spm=a2c65.11461447.0.0.336b5272F0SUJy#J_8102420620

https://www.medimagazin.com.tr/templates/default/ckfinder/userfiles/files/pdf/covidelkitabi.pdf?fbclid=IwAR15cR_N4l0iZcMy6mORsNIEmjrxeyF7qouhR9NXrzEYNqo9FEMu8jRf_Bw

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.