Ana sayfa Haberler Politika

Erdoğan hakkında öldürmeye azmettirmekten suç duyurusu

YARGITAY BAŞSAVCILIĞI’NA, ANKARA,
MÜŞTEKİ: TÜRK HALKI VE MEHMET DALMAZ 
ADRES: MUDDAFAA-İ VATAN DERNEĞİ YEŞİLIRMAK SOKAK No:12/ 44 DEMİRTEPE ÇANKAYA ANKARA
ŞİKAYET OLUNAN: RECEP TAYYİP ERDOĞAN
CUMHUR BAŞKANLIĞI SARAYI BEŞTEPE ANKARA
BİN ALİ YILDIRIM: BAŞBAKAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ANKARA!!
SUÇ: DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ TEHDİT VE TEHLİKEYE DÜŞÜRMEK, Kasten BİRDEN FAZLA KİŞİYİ ÖLDÜRMEYE AZMETTİRMEK. (TCK M. 38, 81)
SUÇ TARİHİ: 15.07.2016,
D. KONUSU: 15 Temmuz 2016 tarihinde ihtilal denemesi yapılmıştır.. kesinlikle ne olduğu ve kimin tarafından organize dildiği tamamen belli olmamış olmasına rağmen.. hadiseye tam vakıf olmayan askerlerin kısmen kafasını kestirmek çırılçıplak soyundurmak domuz bağı ile bağlatmak halkı sokağa dökmek ve hedef göstererek cinayetler işletmek!!!
Devlet adamlığı niteliğinden uzak “TCK’nın” Diğer hükümlerini ihlal eden ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE CUMHURBAŞKANI olan Recep Tayyip Erdoğan hakkında gerekli kovuşturmanın yapılması ve kamu davası açılması talebinden ibarettir…
OLAYLAR :
1. İstanbul boğaz içi köprüsünde tv ve gazete küpürleri belgeli, askerlere yapılan zulmün, askerin boğazlanması ve resimde görülen kişini bulunarak cezalandırılmasını!!!
Söz konusu şahsın AKP genel başkanı ve cumhur Başkanı ile aynı karede bulunması, bu işin bir organize iş olduğu anlamını taşımaktadır!!!!
2.Teslim olan askerlerin polisin gözü önünde boğazlanması soyularak palaskalarla dövülmesi.. ve askerlerin feryadının göz önünde bulundurulmasını.
3- bu askerlerin boğazını kesen görüntüdeki sakallı şahsın ışıd militanımı Suriyelimi olduğunun ve Cuhur başkanına ne kadar yakın olduğunun araştırılması için savcılığınızın harekete geçmesini!!
Söz konusu kalkışmanın Fetullah gülen tarafından organize edildiği söylense de hiç kuvvetli delil bulunamamıştır..
BAZI YERLİ VE YABANCI KAYNAKLAR TARAFINDAN DA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE: CUMHURBAŞKANI TAYYİP ERDOĞAN , MİT MÜSTEŞARI HAKAN FİDAN, GENEL KURMAY BAŞKANI HULUSİ AKAR VE BAŞBAKAN OLAN BİN ALİ YILDIRIMIN DA BU KALKIŞMADA BİRE BİR İLGİLİ OLDUĞUDUR!
BU 300 KİŞİYE YAKIN ÖLÜM VE BİRÇOK KİŞİNİN YARALANMASI OLAYININ AZMETTİRİCİSİ VE PLANLAYICISIDIRLAR!!..
4- BU İŞİN ARKASINDA TSK’yı Türk milletinin gözünden düşürmek ve yıpratma gerçeğinin olması kuvvetle muhtemeldir..
Suçlu suçsuz yüz bine yakın Fetocu bahanesi ile ya hapis haneye konmuş yada görevinden el çektirilmiştir..
Subay yetiştirmesi için kurulmuş yüz yılın üstündeki okullar kapatılmış sokaktan kişiler devşirilmeye başlanmıştır!!!
5- 249 KİŞİ O HADİSEDE CAN VERMİŞTİR.. bu cinayetlerin sorumlusu ve azmettiricisi Recep Tayyip Erdoğandır!!!
6. Türk Ceza Kanunu, hangi araçlarla olursa olsun, azmettirmiş olmayı yeterli görmektedir. Burada genel kasıt aranmakta olup, ayrıca saike bakılmaz. Bu anlamda, azmettirenin fail ile temasa geçmiş olması da koşul olarak aranmamaktadır. 1
7. Sanık Recep Tayyip Erdoğan, yukarıda sayısı verilmiş olan köprüde öldürülen askerler bu 249 sayısının içerisinde yoktur kaç askerin katledildiği de net olarak bilinmemektedir!!!
meydana gelen adam öldürme olayında vermiş olduğu demeçler ile yargı oranına karşı ölçüyü ve kastı aşan davranışları ile o askerlere işkenceler edilmiş ve boğazlanmıştır!!!
8-Ogün boğaz köprüsünde işlenen cinayetler istinaden. Bu nedenle, “azmettiren” sıfatı ile hakkında kamu davası açılarak yargılanması gerekmektedir.
Bu yapılanları hukuk ilkeleri içerisinde tanımlayamıyorum. Bu böyle biline. 
Hadiseden bir gün sonra bu bize allahın bir lütfudur cümlesini bütün yazılı ve görsel basın önünde kullanmıştır!!!
4. Basın yayın organlarında sanık Recep Tayyip Erdoğan’ın, söz ve beyanları ile bu olayın meydana gelmesinde baş sorumlu olduğu pek çok yazar tarafından açık bir şekilde belirtilmiştir. 
6. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 1989/1-235 E., 1989/302 K., 23.10.1989 
tarihli kararında, ” Azmettirme; önceden suç işlemek niyet ve kararı 
bulunmayan bir kimsenin iradesi üzerinde etken olarak ona belli bir 
suçu işletmeyi sağlamaktır.” demekte, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 
1996/464 E., 1996/1519 K., 24.04.1996 tarihli bir kararında ise “Sanığı müessir fiilde bulunmaya azmettiren kimse, objektif sorumluluk esaslarına göre müessir fiilin tüm sonuçlarından azmettirilen sanık gibi sorumludur.” demektedir.
9- Bu bağlamda, Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde düzenlenen “kasten öldürmek” suçunun ağır cezayı gerektiren bir hal olduğu ve sanık Recep Tayyip Erdoğan’ın da vermiş olduğu demeç ve beyanlar halkı sokağa çağırmak ile suçüstü hükümlerinin işlerlik kazandığı açıktır. Bu nedenle, bu fiil dolayısıyla “yasama dokunulmazlığı” yoktur olsada buna ilişkin hükümlerin uygulanmasına 
da imkân yoktur.
SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen nedenler ve sanığın söz ve beyanları ile söz konusu suçları işlediği, zanlıları yukarıda belirtilen suça azmettirdiği açık olduğundan, Anayasa ve TCK’nin ilgili maddeleri uyarınca gerekli kovuşturmanın yapılması ve SÖZ KONUSU ŞAHIS HAKKINDA kamu davası açılmasını arz ve talep ederim.
Not: Deliller: 
Baskılı görüntüler,, video görüntüleri, ve araştırılınca konunun aydınlatılacağı inancındayım.. bu nedenle katiller cezalarını bulacaklar.. kamu vicdanı da huzur bulmuş olacaktır dolayısı ile adalete yerin bulmuş olacaktır..
MEHMET DALMAZ
EKİ: VİDEO VE FOTOĞRAF GÖRÜNTÜLERİ

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here