Erdoğan hakkında öldürmeye azmettirmekten suç duyurusu

YARGITAY BAŞSAVCILIĞI’NA, ANKARA,
MÜŞTEKİ: TÜRK HALKI VE MEHMET DALMAZ 
ADRES: MUDDAFAA-İ VATAN DERNEĞİ YEŞİLIRMAK SOKAK No:12/ 44 DEMİRTEPE ÇANKAYA ANKARA
ŞİKAYET OLUNAN: RECEP TAYYİP ERDOĞAN
CUMHUR BAŞKANLIĞI SARAYI BEŞTEPE ANKARA
BİN ALİ YILDIRIM: BAŞBAKAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ANKARA!!
SUÇ: DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ TEHDİT VE TEHLİKEYE DÜŞÜRMEK, Kasten BİRDEN FAZLA KİŞİYİ ÖLDÜRMEYE AZMETTİRMEK. (TCK M. 38, 81)
SUÇ TARİHİ: 15.07.2016,
D. KONUSU: 15 Temmuz 2016 tarihinde ihtilal denemesi yapılmıştır.. kesinlikle ne olduğu ve kimin tarafından organize dildiği tamamen belli olmamış olmasına rağmen.. hadiseye tam vakıf olmayan askerlerin kısmen kafasını kestirmek çırılçıplak soyundurmak domuz bağı ile bağlatmak halkı sokağa dökmek ve hedef göstererek cinayetler işletmek!!!
Devlet adamlığı niteliğinden uzak “TCK’nın” Diğer hükümlerini ihlal eden ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE CUMHURBAŞKANI olan Recep Tayyip Erdoğan hakkında gerekli kovuşturmanın yapılması ve kamu davası açılması talebinden ibarettir…
OLAYLAR :
1. İstanbul boğaz içi köprüsünde tv ve gazete küpürleri belgeli, askerlere yapılan zulmün, askerin boğazlanması ve resimde görülen kişini bulunarak cezalandırılmasını!!!
Söz konusu şahsın AKP genel başkanı ve cumhur Başkanı ile aynı karede bulunması, bu işin bir organize iş olduğu anlamını taşımaktadır!!!!
2.Teslim olan askerlerin polisin gözü önünde boğazlanması soyularak palaskalarla dövülmesi.. ve askerlerin feryadının göz önünde bulundurulmasını.
3- bu askerlerin boğazını kesen görüntüdeki sakallı şahsın ışıd militanımı Suriyelimi olduğunun ve Cuhur başkanına ne kadar yakın olduğunun araştırılması için savcılığınızın harekete geçmesini!!
Söz konusu kalkışmanın Fetullah gülen tarafından organize edildiği söylense de hiç kuvvetli delil bulunamamıştır..
BAZI YERLİ VE YABANCI KAYNAKLAR TARAFINDAN DA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE: CUMHURBAŞKANI TAYYİP ERDOĞAN , MİT MÜSTEŞARI HAKAN FİDAN, GENEL KURMAY BAŞKANI HULUSİ AKAR VE BAŞBAKAN OLAN BİN ALİ YILDIRIMIN DA BU KALKIŞMADA BİRE BİR İLGİLİ OLDUĞUDUR!
BU 300 KİŞİYE YAKIN ÖLÜM VE BİRÇOK KİŞİNİN YARALANMASI OLAYININ AZMETTİRİCİSİ VE PLANLAYICISIDIRLAR!!..
4- BU İŞİN ARKASINDA TSK’yı Türk milletinin gözünden düşürmek ve yıpratma gerçeğinin olması kuvvetle muhtemeldir..
Suçlu suçsuz yüz bine yakın Fetocu bahanesi ile ya hapis haneye konmuş yada görevinden el çektirilmiştir..
Subay yetiştirmesi için kurulmuş yüz yılın üstündeki okullar kapatılmış sokaktan kişiler devşirilmeye başlanmıştır!!!
5- 249 KİŞİ O HADİSEDE CAN VERMİŞTİR.. bu cinayetlerin sorumlusu ve azmettiricisi Recep Tayyip Erdoğandır!!!
6. Türk Ceza Kanunu, hangi araçlarla olursa olsun, azmettirmiş olmayı yeterli görmektedir. Burada genel kasıt aranmakta olup, ayrıca saike bakılmaz. Bu anlamda, azmettirenin fail ile temasa geçmiş olması da koşul olarak aranmamaktadır. 1
7. Sanık Recep Tayyip Erdoğan, yukarıda sayısı verilmiş olan köprüde öldürülen askerler bu 249 sayısının içerisinde yoktur kaç askerin katledildiği de net olarak bilinmemektedir!!!
meydana gelen adam öldürme olayında vermiş olduğu demeçler ile yargı oranına karşı ölçüyü ve kastı aşan davranışları ile o askerlere işkenceler edilmiş ve boğazlanmıştır!!!
8-Ogün boğaz köprüsünde işlenen cinayetler istinaden. Bu nedenle, “azmettiren” sıfatı ile hakkında kamu davası açılarak yargılanması gerekmektedir.
Bu yapılanları hukuk ilkeleri içerisinde tanımlayamıyorum. Bu böyle biline. 
Hadiseden bir gün sonra bu bize allahın bir lütfudur cümlesini bütün yazılı ve görsel basın önünde kullanmıştır!!!
4. Basın yayın organlarında sanık Recep Tayyip Erdoğan’ın, söz ve beyanları ile bu olayın meydana gelmesinde baş sorumlu olduğu pek çok yazar tarafından açık bir şekilde belirtilmiştir. 
6. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 1989/1-235 E., 1989/302 K., 23.10.1989 
tarihli kararında, ” Azmettirme; önceden suç işlemek niyet ve kararı 
bulunmayan bir kimsenin iradesi üzerinde etken olarak ona belli bir 
suçu işletmeyi sağlamaktır.” demekte, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 
1996/464 E., 1996/1519 K., 24.04.1996 tarihli bir kararında ise “Sanığı müessir fiilde bulunmaya azmettiren kimse, objektif sorumluluk esaslarına göre müessir fiilin tüm sonuçlarından azmettirilen sanık gibi sorumludur.” demektedir.
9- Bu bağlamda, Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde düzenlenen “kasten öldürmek” suçunun ağır cezayı gerektiren bir hal olduğu ve sanık Recep Tayyip Erdoğan’ın da vermiş olduğu demeç ve beyanlar halkı sokağa çağırmak ile suçüstü hükümlerinin işlerlik kazandığı açıktır. Bu nedenle, bu fiil dolayısıyla “yasama dokunulmazlığı” yoktur olsada buna ilişkin hükümlerin uygulanmasına 
da imkân yoktur.
SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen nedenler ve sanığın söz ve beyanları ile söz konusu suçları işlediği, zanlıları yukarıda belirtilen suça azmettirdiği açık olduğundan, Anayasa ve TCK’nin ilgili maddeleri uyarınca gerekli kovuşturmanın yapılması ve SÖZ KONUSU ŞAHIS HAKKINDA kamu davası açılmasını arz ve talep ederim.
Not: Deliller: 
Baskılı görüntüler,, video görüntüleri, ve araştırılınca konunun aydınlatılacağı inancındayım.. bu nedenle katiller cezalarını bulacaklar.. kamu vicdanı da huzur bulmuş olacaktır dolayısı ile adalete yerin bulmuş olacaktır..
MEHMET DALMAZ
EKİ: VİDEO VE FOTOĞRAF GÖRÜNTÜLERİ

Okumaya devam et  15 TEMMUZ KONTROLLÜ DARBE Mİ
YARGITAY BAŞSAVCILIĞI'NA, ANKARA,MÜŞTEKİ: TÜRK HALKI VE MEHMET DALMAZ ADRES: MUDDAFAA-İ VATAN DERNEĞİ YEŞİLIRMAK SOKAK No:12/ 44 DEMİRTEPE ÇANKAYA ANKARAŞİKAYET OLUNAN: RECEP TAYYİP ERDOĞANCUMHUR BAŞKANLIĞI SARAYI BEŞTEPE ANKARABİN ALİ YILDIRIM: BAŞBAKAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ANKARA!!SUÇ: DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ TEHDİT VE TEHLİKEYE DÜŞÜRMEK, Kasten BİRDEN FAZLA KİŞİYİ ÖLDÜRMEYE AZMETTİRMEK. (TCK M. 38, 81)SUÇ TARİHİ: 15.07.2016,D. KONUSU: 15 Temmuz 2016 tarihinde ihtilal denemesi yapılmıştır.. kesinlikle ne olduğu ve kimin tarafından organize dildiği tamamen belli olmamış olmasına rağmen.. hadiseye tam vakıf olmayan askerlerin kısmen kafasını kestirmek çırılçıplak soyundurmak domuz bağı ile bağlatmak halkı sokağa dökmek ve hedef göstererek cinayetler işletmek!!!Devlet adamlığı niteliğinden uzak “TCK’nın” Diğer hükümlerini ihlal eden ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE CUMHURBAŞKANI olan Recep Tayyip Erdoğan hakkında gerekli kovuşturmanın yapılması ve kamu davası açılması talebinden ibarettir…OLAYLAR :1. İstanbul boğaz içi köprüsünde tv ve gazete küpürleri belgeli, askerlere yapılan zulmün, askerin boğazlanması ve resimde görülen kişini bulunarak cezalandırılmasını!!!Söz konusu şahsın AKP genel başkanı ve cumhur Başkanı ile aynı karede bulunması, bu işin bir organize iş olduğu anlamını taşımaktadır!!!!2.Teslim olan askerlerin polisin gözü önünde boğazlanması soyularak palaskalarla dövülmesi.. ve askerlerin feryadının göz önünde bulundurulmasını.3- bu askerlerin boğazını kesen görüntüdeki sakallı şahsın ışıd militanımı Suriyelimi olduğunun ve Cuhur başkanına ne kadar yakın olduğunun araştırılması için savcılığınızın harekete geçmesini!!Söz konusu kalkışmanın Fetullah gülen tarafından organize edildiği söylense de hiç kuvvetli delil bulunamamıştır..BAZI YERLİ VE YABANCI KAYNAKLAR TARAFINDAN DA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE: CUMHURBAŞKANI TAYYİP ERDOĞAN , MİT MÜSTEŞARI HAKAN FİDAN, GENEL KURMAY BAŞKANI HULUSİ AKAR VE BAŞBAKAN OLAN BİN ALİ YILDIRIMIN DA BU KALKIŞMADA BİRE BİR İLGİLİ OLDUĞUDUR!BU 300 KİŞİYE YAKIN ÖLÜM VE BİRÇOK KİŞİNİN YARALANMASI OLAYININ AZMETTİRİCİSİ VE PLANLAYICISIDIRLAR!!..4- BU İŞİN ARKASINDA TSK’yı Türk milletinin gözünden düşürmek ve yıpratma gerçeğinin olması kuvvetle muhtemeldir..Suçlu suçsuz yüz bine yakın Fetocu bahanesi ile ya hapis haneye konmuş yada görevinden el çektirilmiştir..Subay yetiştirmesi için kurulmuş yüz yılın üstündeki okullar kapatılmış sokaktan kişiler devşirilmeye başlanmıştır!!!5- 249 KİŞİ O HADİSEDE CAN VERMİŞTİR.. bu cinayetlerin sorumlusu ve azmettiricisi Recep Tayyip Erdoğandır!!!6. Türk Ceza Kanunu, hangi araçlarla olursa olsun, azmettirmiş olmayı yeterli görmektedir. Burada genel kasıt aranmakta olup, ayrıca saike bakılmaz. Bu anlamda, azmettirenin fail ile temasa geçmiş olması da koşul olarak aranmamaktadır. 17. Sanık Recep Tayyip Erdoğan, yukarıda sayısı verilmiş olan köprüde öldürülen askerler bu 249 sayısının içerisinde yoktur kaç askerin katledildiği de net olarak bilinmemektedir!!!meydana gelen adam öldürme olayında vermiş olduğu demeçler ile yargı oranına karşı ölçüyü ve kastı aşan davranışları ile o askerlere işkenceler edilmiş ve boğazlanmıştır!!!8-Ogün boğaz köprüsünde işlenen cinayetler istinaden. Bu nedenle, "azmettiren" sıfatı ile hakkında kamu davası açılarak yargılanması gerekmektedir.Bu yapılanları hukuk ilkeleri içerisinde tanımlayamıyorum. Bu böyle biline. Hadiseden bir gün sonra bu bize allahın bir lütfudur cümlesini bütün yazılı ve görsel basın önünde kullanmıştır!!!4. Basın yayın organlarında sanık Recep Tayyip Erdoğan'ın, söz ve beyanları ile bu olayın meydana gelmesinde baş sorumlu olduğu pek çok yazar tarafından açık bir şekilde belirtilmiştir. 6. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 1989/1-235 E., 1989/302 K., 23.10.1989 tarihli kararında, " Azmettirme; önceden suç işlemek niyet ve kararı bulunmayan bir kimsenin iradesi üzerinde etken olarak ona belli bir suçu işletmeyi sağlamaktır." demekte, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 1996/464 E., 1996/1519 K., 24.04.1996 tarihli bir kararında ise "Sanığı müessir fiilde bulunmaya azmettiren kimse, objektif sorumluluk esaslarına göre müessir fiilin tüm sonuçlarından azmettirilen sanık gibi sorumludur." demektedir.9- Bu bağlamda, Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesinde düzenlenen "kasten öldürmek" suçunun ağır cezayı gerektiren bir hal olduğu ve sanık Recep Tayyip Erdoğan'ın da vermiş olduğu demeç ve beyanlar halkı sokağa çağırmak ile suçüstü hükümlerinin işlerlik kazandığı açıktır. Bu nedenle, bu fiil dolayısıyla "yasama dokunulmazlığı" yoktur olsada buna ilişkin hükümlerin uygulanmasına da imkân yoktur.SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen nedenler ve sanığın söz ve beyanları ile söz konusu suçları işlediği, zanlıları yukarıda belirtilen suça azmettirdiği açık olduğundan, Anayasa ve TCK’nin ilgili maddeleri uyarınca gerekli kovuşturmanın yapılması ve SÖZ KONUSU ŞAHIS HAKKINDA kamu davası açılmasını arz ve talep ederim.Not: Deliller: Baskılı görüntüler,, video görüntüleri, ve araştırılınca konunun aydınlatılacağı inancındayım.. bu nedenle katiller cezalarını bulacaklar.. kamu vicdanı da huzur bulmuş olacaktır dolayısı ile adalete yerin bulmuş olacaktır..MEHMET DALMAZEKİ: VİDEO VE FOTOĞRAF GÖRÜNTÜLERİ - 15 temmuz kopru bogazi kesilen asker
Haberi paylaşın
YARGITAY BAŞSAVCILIĞI'NA, ANKARA,MÜŞTEKİ: TÜRK HALKI VE MEHMET DALMAZ ADRES: MUDDAFAA-İ VATAN DERNEĞİ YEŞİLIRMAK SOKAK No:12/ 44 DEMİRTEPE ÇANKAYA ANKARAŞİKAYET OLUNAN: RECEP TAYYİP ERDOĞANCUMHUR BAŞKANLIĞI SARAYI BEŞTEPE ANKARABİN ALİ YILDIRIM: BAŞBAKAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ANKARA!!SUÇ: DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ TEHDİT VE TEHLİKEYE DÜŞÜRMEK, Kasten BİRDEN FAZLA KİŞİYİ ÖLDÜRMEYE AZMETTİRMEK. (TCK M. 38, 81)SUÇ TARİHİ: 15.07.2016,D. KONUSU: 15 Temmuz 2016 tarihinde ihtilal denemesi yapılmıştır.. kesinlikle ne olduğu ve kimin tarafından organize dildiği tamamen belli olmamış olmasına rağmen.. hadiseye tam vakıf olmayan askerlerin kısmen kafasını kestirmek çırılçıplak soyundurmak domuz bağı ile bağlatmak halkı sokağa dökmek ve hedef göstererek cinayetler işletmek!!!Devlet adamlığı niteliğinden uzak “TCK’nın” Diğer hükümlerini ihlal eden ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE CUMHURBAŞKANI olan Recep Tayyip Erdoğan hakkında gerekli kovuşturmanın yapılması ve kamu davası açılması talebinden ibarettir…OLAYLAR :1. İstanbul boğaz içi köprüsünde tv ve gazete küpürleri belgeli, askerlere yapılan zulmün, askerin boğazlanması ve resimde görülen kişini bulunarak cezalandırılmasını!!!Söz konusu şahsın AKP genel başkanı ve cumhur Başkanı ile aynı karede bulunması, bu işin bir organize iş olduğu anlamını taşımaktadır!!!!2.Teslim olan askerlerin polisin gözü önünde boğazlanması soyularak palaskalarla dövülmesi.. ve askerlerin feryadının göz önünde bulundurulmasını.3- bu askerlerin boğazını kesen görüntüdeki sakallı şahsın ışıd militanımı Suriyelimi olduğunun ve Cuhur başkanına ne kadar yakın olduğunun araştırılması için savcılığınızın harekete geçmesini!!Söz konusu kalkışmanın Fetullah gülen tarafından organize edildiği söylense de hiç kuvvetli delil bulunamamıştır..BAZI YERLİ VE YABANCI KAYNAKLAR TARAFINDAN DA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE: CUMHURBAŞKANI TAYYİP ERDOĞAN , MİT MÜSTEŞARI HAKAN FİDAN, GENEL KURMAY BAŞKANI HULUSİ AKAR VE BAŞBAKAN OLAN BİN ALİ YILDIRIMIN DA BU KALKIŞMADA BİRE BİR İLGİLİ OLDUĞUDUR!BU 300 KİŞİYE YAKIN ÖLÜM VE BİRÇOK KİŞİNİN YARALANMASI OLAYININ AZMETTİRİCİSİ VE PLANLAYICISIDIRLAR!!..4- BU İŞİN ARKASINDA TSK’yı Türk milletinin gözünden düşürmek ve yıpratma gerçeğinin olması kuvvetle muhtemeldir..Suçlu suçsuz yüz bine yakın Fetocu bahanesi ile ya hapis haneye konmuş yada görevinden el çektirilmiştir..Subay yetiştirmesi için kurulmuş yüz yılın üstündeki okullar kapatılmış sokaktan kişiler devşirilmeye başlanmıştır!!!5- 249 KİŞİ O HADİSEDE CAN VERMİŞTİR.. bu cinayetlerin sorumlusu ve azmettiricisi Recep Tayyip Erdoğandır!!!6. Türk Ceza Kanunu, hangi araçlarla olursa olsun, azmettirmiş olmayı yeterli görmektedir. Burada genel kasıt aranmakta olup, ayrıca saike bakılmaz. Bu anlamda, azmettirenin fail ile temasa geçmiş olması da koşul olarak aranmamaktadır. 17. Sanık Recep Tayyip Erdoğan, yukarıda sayısı verilmiş olan köprüde öldürülen askerler bu 249 sayısının içerisinde yoktur kaç askerin katledildiği de net olarak bilinmemektedir!!!meydana gelen adam öldürme olayında vermiş olduğu demeçler ile yargı oranına karşı ölçüyü ve kastı aşan davranışları ile o askerlere işkenceler edilmiş ve boğazlanmıştır!!!8-Ogün boğaz köprüsünde işlenen cinayetler istinaden. Bu nedenle, "azmettiren" sıfatı ile hakkında kamu davası açılarak yargılanması gerekmektedir.Bu yapılanları hukuk ilkeleri içerisinde tanımlayamıyorum. Bu böyle biline. Hadiseden bir gün sonra bu bize allahın bir lütfudur cümlesini bütün yazılı ve görsel basın önünde kullanmıştır!!!4. Basın yayın organlarında sanık Recep Tayyip Erdoğan'ın, söz ve beyanları ile bu olayın meydana gelmesinde baş sorumlu olduğu pek çok yazar tarafından açık bir şekilde belirtilmiştir. 6. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 1989/1-235 E., 1989/302 K., 23.10.1989 tarihli kararında, " Azmettirme; önceden suç işlemek niyet ve kararı bulunmayan bir kimsenin iradesi üzerinde etken olarak ona belli bir suçu işletmeyi sağlamaktır." demekte, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 1996/464 E., 1996/1519 K., 24.04.1996 tarihli bir kararında ise "Sanığı müessir fiilde bulunmaya azmettiren kimse, objektif sorumluluk esaslarına göre müessir fiilin tüm sonuçlarından azmettirilen sanık gibi sorumludur." demektedir.9- Bu bağlamda, Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesinde düzenlenen "kasten öldürmek" suçunun ağır cezayı gerektiren bir hal olduğu ve sanık Recep Tayyip Erdoğan'ın da vermiş olduğu demeç ve beyanlar halkı sokağa çağırmak ile suçüstü hükümlerinin işlerlik kazandığı açıktır. Bu nedenle, bu fiil dolayısıyla "yasama dokunulmazlığı" yoktur olsada buna ilişkin hükümlerin uygulanmasına da imkân yoktur.SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen nedenler ve sanığın söz ve beyanları ile söz konusu suçları işlediği, zanlıları yukarıda belirtilen suça azmettirdiği açık olduğundan, Anayasa ve TCK’nin ilgili maddeleri uyarınca gerekli kovuşturmanın yapılması ve SÖZ KONUSU ŞAHIS HAKKINDA kamu davası açılmasını arz ve talep ederim.Not: Deliller: Baskılı görüntüler,, video görüntüleri, ve araştırılınca konunun aydınlatılacağı inancındayım.. bu nedenle katiller cezalarını bulacaklar.. kamu vicdanı da huzur bulmuş olacaktır dolayısı ile adalete yerin bulmuş olacaktır..MEHMET DALMAZEKİ: VİDEO VE FOTOĞRAF GÖRÜNTÜLERİ - 15 temmuz kopru bogazi kesilen asker

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. fatma sibel yüksek ankara yenimahalle’de meydana gelen düşük şiddetli, pek çok vatandaşın hissetmediği depremden 20 dk. önce içinde tahteravalli kelimesinin…

 2. arkadaşlar sallıyorsunuz angelina jolie nin cia ajanı olduğu rockfellerin çıkarları doğrultusunda abd nin saldıracağı yerlerin savaş hatlarını oluşturmak müdahaleye zemin…

 3. Tek ve vazgeçilmez insanların olduğu yer Sultanlıktır… *** Aynısı AKP’de var zaten… *** Hayranlık güzeldir ama sürü psikolojisinin de temel…

 4. Sevgili Erdoğan çok ağır yazmışsınız,keşke beni yakından tanıyabilseydiniz.Ben dededen,babadan CHP liyim,ama artık yeter sanki sadece muhalefet yapmak için oturmuş o…

 • TÜKENMEYE DEVAM EDİYORLAR

  TÜKENMEYE DEVAM EDİYORLAR

  FETO-AKP DÖNEMİ KULLANIŞLILARI TÜKENMEYE , HIZLANARAK , DEVAM EDİYOR.. nâgehan ve ozan kütahyalı 03.10.23’te boşandı Duruşma sonrasıUzun stres yıllarında Nagehan yıpranmış çöp olmuş ,Ozan Kütahyalı […]


 • ADD’den çok şükür ses çıktı!

  ADD’den çok şükür ses çıktı!

  ÇEDES’E YÖNELİK ADD(ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ) İDARESİNDEN ÇOK ŞÜKÜR SES ÇIKTI! Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), ·  öğrencilerin açlık, ·  sefalet ve cehalete mahkûm edilemeyeceğini vurgulayarak 4+4+4 sistemi, ·  ÇEDES’ten […]


 • MARX’TA PARA (15)

  MARX’TA PARA (15)

              Brunhoff, R.Luxembourg’un neredeyse Marx’tan daha marksist bir tutumla ‘para’ konusuna önem verdiği söylenebilir diyor.             Çünkü, bir dolanım aracı olarak para, kapitalist yeniden-üretimin onsuz olmaz bir […]


 • Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Sinema Sektör Zirvesi

  Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Sinema Sektör Zirvesi

  Bu yıl on birincisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası için gerçekleşen ödül törenine katılan ünlü isimler damga vurdu. Ali Poyrazoğlu, Fikret Kuşkan, Suzan Kardeş, Murat Şeker, Mustafa Uslu, Sinem Uslu, Sera Tokdemir, Güven Kıraç, Müfit Can Saçıntı, Açelya Elmas ve Tarık Pappuççuoğlu gibi ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcıların katıldığı gece oldukça renkli geçti.


 • Üretici ile market fiyat farkı açılıyor…

  Üretici ile market fiyat farkı açılıyor…

  İşin sıkıntılı tarafı şu: Tarlada fiyatı 5 lira olan ürün markette 25-30 lira arası satılıyor. Fiyatlar Pazar tezgahlarında da değişmiyor. Özetle: Üretici ile market-Pazar fiyat […]


 • HEİDİ’NİN GÖZÜNDE TÜRKİYE

  HEİDİ’NİN GÖZÜNDE TÜRKİYE

  Bugün sizlere 2010 yılında yazdığım bir yazımı paylaşmak istiyorum. Benim candan aziz okurlarım, yazdığım Almanya’da Türk Olmak (Turke zu sein in Deutschland) isimli kitabımla ilgili […]


 • HEYHAAAT BİR ZAMANLAR MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN…

  HEYHAAAT BİR ZAMANLAR MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN…

  ÖLÜMÜN BİTMEYEN UFKUNDA YATARKEN  GENE SAĞ,  BİR AVUÇ TOPRAK OLURKEN  GENE DAĞ…   Sevgili ve değerli okurlarım, TBMM uzuuun bir aradan sonra açılırken, sağlık durumunun iyice […]


 • İLMİ VE DİNİ EĞİTİM

  İLMİ VE DİNİ EĞİTİM

              Eğitimin önemi hakkında pek çok şey söylenebilir ancak eğitimin en önemli özelliği; dünyayı yaşanabilir bir dünya haline getirmesidir.            Yeterli eğitim almamış toplumlarda insanların; mutlu, başarılı, […]


 • MİLLİ ÜRETİMLERİMİZ NASIL ENGELLENDİ?!..

  MİLLİ ÜRETİMLERİMİZ NASIL ENGELLENDİ?!..

  Sene 1925 …Alman­ya’ya on sekiz teknisyen ve Fransa’ya uçak mühendisliği öğrenimi için beş öğrenci gönderildi…15 Ağustos 1925… Türkiye’de ilk uçak fabri­kası Tayyare ve Motor Türk […]


 • TANIN(MA)MA

  TANIN(MA)MA

                  TANIN(MA)MA HÜSEYİN MÜMTAZ                 Kıbrıs’ın kuzeyinde “muhalif” olmak istiyorum.                 Çünkü bıktım artık hiçbir işe yaramayan, hiçbir iş yapmayan UBP’den, mevcut koalisyondan ve ortaklarından. […]


 • Beklentiler Boşa Çıktı

  Beklentiler Boşa Çıktı

  Rumlar, yıllardır arkalarını Hristiyan birliği olan batılı emperyalist güçlere dayayıp, BM’den Kıbrıs konusunda, insanlık dışı ve akıl almaz kararları çıkarttırmayı başarmışlardı. Bir başka Hristiyan kulübü […]


 • Keşke mafya birkaç kişi olsaydı

  Keşke mafya birkaç kişi olsaydı

  Piyasa ekonomisinin anlayış kökleri; bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler olduğunu hatırlatalım. Bu anlayışın günümüz uygulaması, servet sınıfının önündeki tüm “kuralları kaldırın” şeklinde yaşanır. Kuralların belli bir […]


 • Avrupa’nın En İyi Türk Üniversiteleri ve Bir Gerçek

  Avrupa’nın En İyi Türk Üniversiteleri ve Bir Gerçek

  İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS (Quacquarelli Symond)  Avrupa Konseyi’ne üye 42 ülkedeki 688 üniversiteyi değerlendirdiği “Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa 2024″  araştırmasında ilk defa  Avrupa […]


 • THE GENERAL “PAŞALAR” 

  THE GENERAL “PAŞALAR” 

  Ortağın Çocukları ve Köklü İlişkiler * -1- “TSK’da, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine aykırı düşüncelerde olanları, aykırı faaliyetlerde bulunanları barındırmayız.” İlker Başbuğ, 24.6.2009 [1]  TSK […]


 • EN BÜYÜK IHANETİN FİTİLİ BU ŞEKİLDE ATEŞLENDİ

  EN BÜYÜK IHANETİN FİTİLİ BU ŞEKİLDE ATEŞLENDİ

  Artık kabul etmemiz gerekir ki Türkiye Cumhuriyeti zifiri karanlık bir yola girmiştir ve bu yoldan geri dönüş çok zor ve neredeyse imkansızdır. Maaşını Türkiye Cumhuriyeti […]


 • Artsakh is Lost After Being Abandoned  By Armenia, Russia and the West By Harut Sassounian Publisher, The California CourierArtsakh is Lost After Being Abandoned  By Armenia, Russia and the West

  Artsakh is Lost After Being Abandoned  By Armenia, Russia and the West By Harut Sassounian Publisher, The California CourierArtsakh is Lost After Being Abandoned  By Armenia, Russia and the West

  Last week, Armenians worldwide experienced one of the biggest tragedies of their lives after Azerbaijan occupied Artsakh. 120,000 Artsakh Armenians — men, women and children […]Posted

in

by

Tags: