Sermayenin tarihi Amerika’nın tarihidir

Sermayenin tarihi Amerika’nın tarihidir

Bülent ESİNOĞLU

Amerika’nın tarihi sermayenin tarihidir. Bu tarihte, halk yoktur. Emek yoktur.

Amerikan halkının iç görüsü, perspektifi sermayeden ibarettir. Amerikan halkının en fakiri, kendini yönetsin diye, ABD’nin en zenginini seçer.

Sermaye ile yatıp, sermaye ile kalkan bir bireyin, emeğini savunmak yerine, sermayesini savunmayı düşünmesi, ya da yaşaması…

İnsan sermayesi ifadesi buradan çıkmıştır. İnsanın emeği yerine sermayesinden bahsetmek, sermayeyi yüceltmek içindir.

İnsanı, sermaye mantığı ile görmek, finans kapitalin işidir.

Finansal piyasalar, hane halklarının, aklını fikrini çevirdiği yerdir.

Çıkarların odaklandığı yer sermaye piyasalarıdır.

Hane halkları emeklerini borsaya satarak, sermayeden temettü alırlar.

Amerika’da haberler, ekonomi haberlerinden ibarettir. Hane halkı kendisini sermaye sahibi olarak varsayar.

Her şey sermaye ile bütünleştirilir. Vergiler, yaşam, ideoloji hep sermayenin mantığında gelişir.

Böyle bir dünyada, devletten çok, Wall Street anlam kazanır. Devlet yok, sermaye vardır.

Irak savaşına, ya da Afganistan’a sermayenin bakış açısından, borsanın yükselip yükselmemesi açısından bakar.

Üretim denince, üretimin tek bileşeni sermaye akla gelir. Emeğin olup olmadığı hiç önemli değildir. Emek, alınıp satılan bir meta değerindedir.

Mikro çıkarlar da makro çıkarlar da hep sermayenin gözünden değerlendirilir. Böyle bir dünyada, ahlak, hiçbir değerlendirmenin esasını teşkil etmez. Önemli olan spekülasyondan sermayenin elde edeceği gerçek veya sanal çıkarlardır.

Akıl ve düşünce sanki bir bilgisayar yazılımı gibi hep aynıdır. Hangi tuşa basarsanız basın, sermayenin süzgecinden geçtikten sonra size ulaşır. Düşüncenin sermaye tarafından standart hale getirilmesi

Sermaye her şeydir. Her şeye kadirdir.

Böylece, emek ve sermayenin sınırları ortadan kalkmış bir düşünce dünyası ortaya çıkar. Böyle bir dünyada, düşüncenin bir değişiklik yaşaması çok zordur.

Amerika’da düşüncenin temeli sermayedir. Amerikan halkının zihnini ne kadar kazırsanız kazıyın altından sermaye çıkar.

Batı düşüncesinin zehirlendiği yer de burasıdır. İnsan yok, sermaye var.

Dünyada, bir yeni dünya filizlenecekse, kesinlikle, bu sadece sermayenin dünyası olmayacaktır.

3 Aralık 2019, bulentesinoglu@gmail.com

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.