E-Öğrenmenin Yararları

E-Learning

Öğrenicilere sağladığı pek çok avantaj nedeniyle uzaktan öğrenim artık dünyanın her yerinden öğreniciler tarafından kabul görmüştür ve tercih edilmektedir. Teknoloji ve eğitim, doğru ve etkin biçimde bir araya geldiğinde hem öğreticilerin hem öğrenicilerin ihtiyacını en verimli şekilde gideren birleşim haline gelmiştir.

  • Uzaktan Eğitim Herkesin İhtiyaçlarını Karşılar

Dijital devrim, eğitim içeriğine nasıl erişildiği, nasıl tüketildiği ve nasıl paylaşıldığı konusunda kayda değer değişikliklere neden olmuştur. Çevrimiçi kurslar; yöneticilere, öğrencilere, ev hanımlarına kısacası herkesin kendine uygun bir zamanda eğitim almasına olanak tanımaktadır. Kendi programına ve tercihine bağlı olarak, birçok insan hafta sonları veya akşamları öğrenmeyi tercih etmektedir. Bu bağlamda çevrimiçi öğrenme herkes için en uygun yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

  • Dersler Tekrar Edilebilir

Herkesin bilgi birikimi, becerileri, yetenekleri ve öğrenme hızı birbirinden farklı olabilmektedir. Uzaktan eğitim, örgün öğretimin aksine eğitim içeriğine sınırsız sayıda erişim sağlamaktadır. Bu da herkesin kendi ihtiyacı doğrultusunda ders ve konu tekrarı yapmasına olanak tanımaktadır.

  • Güncellenmiş İçerik Sunuyor

Uzaktan eğitimin en önemli yararlarından biri, içeriğin sürekli güncellenmesine olanak tanımasıdır. Örneğin örgün öğretimde kullanılan ders kitaplarını her yıl yeniden basmak mümkün değilken uzaktan eğitiminde içerikler sürekli güncellenip geliştirilmektedir. Ders kitabına yeni bir bölüm eklemek, var olan içerik ve etkinlikleri öğrenici gruplarından gelen geri bildirimlere göre hızlı biçimde revize etmek mümkün değilken Öğretim Yönetim Sitemi (ÖYS) üzerinde bunları yapmak kolaydır.

  • Derslere Anında Erişim

Uzaktan Eğitim derslere hızlı erişim sağlayan bir yaklaşımdır. Geleneksel sınıf içi teknikleri ile karşılaştırıldığında, bu özellik öğrencilerin yararına olmaktadır. Çünkü öğrenmek için gereken zamanı, geleneksel öğrenmede gerekli olan zamandan  % 25 -% 60 kısaltmaktadır.

  • Tutarlılık

E-Öğrenim, eğitmenlere bilgiyi hedef kitleye daha güvenilir bir şekilde iletme imkanı sağlamaktadır. Örgün öğretimde sınıf içi çevresel faktörlerden, eğitmenin o günkü duygusal durumundan veya öğrencilerin o günkü dikkat ve ilgi seviyesinden etkilenebilecek olan etkili öğrenim ortamı, uzaktan eğitimde tüm bunlardan bağımsızdır. Tüm öğreniciler aynı ders içeriğine ulaşmaktadır ve bu bağlamda tutarlılık ve standardizasyon sağlanmaktadır.

  • Düşük Maliyetler

E-Learning geleneksel öğrenme türleriyle karşılaştırıldığında düşük maliyetlidir. Maliyet düşmesi öğrenmenin hızlı ve zahmetsizce gerçekleşmesi ile bağlantılıdır. Yol masrafı olmaz, kitap ve defter harcamalarını zorunlu kılmaz.

 

Kaynak: turkish4.com/blog/2019/11/29/uzaktan-egitim-avantaj/

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.