Er ya da geç ekonomik gerçeklerle yüzleşeceğiz

Er ya da geç ekonomik gerçeklerle yüzleşeceğiz

Bülent ESİNOĞLU

Kim söylemiş bilmiyorum ama şöyle bir söz var; Gerçeklerin er ya da geç, ortaya çıkma gibi bir yeteneği vardır.

Yalancıların mumu yatsıya kadar yanar ama Monopollerin yalanlarının, 2020’de ortaya çıkacağı şimdiden görünüyor.

Büyük bir ekonomik alt üst oluş görünüyor. Ulus devletlerin elinden alınıp, imtiyazlı bir zümreye devredilen, para basma yetkisi, sanıyorum, önümüzdeki en önemli tartışmalı yaşamsal süreç olacak.

Solcular fabrikaların ve birçok kamu kuruluşunun özelleştirmesine karşı çıkarken, çok önemli bir özelleştirmeyi gözden kaçırdılar.

Özelleştirmelerin özelleştirilmesi olan, paranın özelleştirilmiş olduğunu göremediler. Çünkü paranın özel imtiyazlı kimseler tarafından basılması hususu, Kemal Derviş tarafından gerçekleştirilmişti.

Kemal Derviş, çok uluslu şirketlerin, gelişmekte olan ülkelerdeki, sömürü düzenini kurmak üzere, görevlendirdiği bir kişiydi. Ona çok uluslu şirketlerin haciz memuru diyenler de oldu.

Aslında haciz memurluğu işi görünen işiydi. Ancak, asıl görevi paranın basımını devletin elinden alıp, imtiyazlı bir zümreye devretmekti.

Kemal Derviş’in asıl görevi parayı özelleştirmekti. Parayı basan Merkez Bankasını özelleştirmekti. Ticari bankaların kaydi para basma, yani imtiyazlı kişilerin para basıp öncelikle, hazineye para satmasını sağlamaktı. En esaslı, kökten özelleştirme, paranın özelleştirilmesi ile oldu.

Lizbon Anlaşması 123’1 Maddesi gereğince de, Merkez Bankası bastığı parayı doğrudan Hazineye veremezdi. Bir özel sektör olan Merkez Bankası parayı basacak ve ticari bankalara verecek, ticari bankalardan da hazine borçlanacaktı. Bir de üstüne üstlük faiz ödeyecekti.

Çok uluslu şirketlerin yerli ortaklarıyla birlikte kurdukları bir düzendi. Bu düzenin asıl ve son amacı; ulus devletin tüm yetkilerini, çokuluslu şirketler devretmesiydi.

Tek dünya devleti, tek para sistemi(dolar-Euro) gibi konuların da konuşulduğu dönemi hatırlıyoruz.

Finans sistemi de denilen, kapitalizmin bu son aşamasının, dünyada tartışılan asıl konu olduğunu bilmemiz gerek. Bu imtiyazlı para sistemi tüm dünyadaki dengeleri etkiliyor. Çünkü kontrolsüz para ve kağıt üretiliyor. Normal kapitalizme göre soygun ve yağmayı hızlandırıyor. İşsizlik, yoksulluk ve sosyal kaoslara sebebiyet veriyor.

Çin ve Amerikan devletleri, bu düzenin, sonuna gelindiğini bildiklerinden, yeni para sistemine geçiş çabaları içindedirler.

Çin’in, Ben Sawan, Amerika’nın, Libra diye şifreli para çıkarmaya başlamaları, kapitalizmin, ölmekte olan finans sistemi aşamasını, kademeli olarak, sonlandıracaklarına işarettir.

2020 çok çalkantılı bir yıl olacağa benzemektedir. Belki de para sistemi değişecek.

4 Kasım 2019, bulentesinoglu@gmail.com

 

 

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.